Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb

*) Adorace 7:30 - 17:30 hod.

**) Adorace 18:00 - 18:25 hod.