Ohlášky

Ohlášky

SV. ANNA

  • v pondělí 20.3. od 15.00 hod. je setkání SENIORŮ v knihovně.
  • v pondělí 20.3. je sv. Josefa, snoubence PM mše svaté budou v 7.00 a v 17.30 hod.
  • v pátek 24.3. KŘÍŽOVÁ CESTA v 16.45 a povede ji společenství MANŽELŮ
  • v pátek 24.3. budeme obcházet NEMOCNÉ, které nenavštěvujeme na první pátek, prosíme, abyste v zákristii nahlásili nemocné, kteří by rádi přijali svátosti před Velikonocemi.
  • Od 24. – 25. 3. proběhne 24 HODIN PRO PÁNA – je to 24hodinová adorace na přání papeže Františka. Adorace začne 24.3. v 18.30 hod. a bude ukončena 25.3. v 17.30 hod. Prosíme, aby se farníci hlavně psali na sobotu od 8.00 – 16.30 hod. vzadu v kostele na papír jako adorační stráž, přes noc si to vezme na starosti mládež. Kdo by se chtěl přijít modlit v noci do kostela, prosím choďte přes boční vchod kaple Božího milosrdenství.
  • v sobotu 25.3. je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše sv. budou v 7.00 a v 17.30 hod.
  • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ PRO 4. NEDĚLI POSTNÍ: Moto: „U JEŽÍŠE ČERPÁM SÍLU ZMĚNIT POHLED.“ Dívat se na bližního jiným pohledem, být za ně vděčný.
  • v sobotu 1.4. v předvečer Květné neděle bude křížová cesta v přírodě, začneme v 16.00 hod. u kostela sv. Anny a půjdeme přes město (parkem) do kostela sv. Markéty jako minulý rok.

Sv. Markéta

  • v neděli 26.3. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v 8.00 hod.