Ohlášky

Ohlášky


HAVÍŘOV (sv.Anna)

  • V úterý 21.5. je mše svatá za Labužníkem ve středisku Dona Boska v 9.00 hod., a také je večerní mše svatá v kapli na Špluchově v 17.30 hod.
  • V neděli 2.6. bude první sv. přijímání při mši svaté v 10.00 hod.
  • FARNÍ AKCE:
   • MINI TÁBOR „otevřená fara“ 2. a 3. července zveme děti od 5-14 let na plavbu do Indie, ale…Prosíme rodiče, aby přihlásili děti nejpozději do 2.6. (max. počet dětí je 35) Vše se uskuteční na faře v Bludovicích. Kontaktní osoby Jan Moldřík a Eliška Gabrhelová. (viz. plakátek)
   • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se uskuteční od 26.-30. 8. na faře v Bludovicích. „CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNŮ“ pro děti od 1. třídy, rodiče mohou přihlásit své děti on-line (www.farnosthavirov.cz/tabory) do 30.6. Kontaktní osoba je Zbyšek Gabrhel. (viz. plakátek)

BLUDOVICE sv.Markéta

  • Dnes 19.5. odpoledne jste srdečně zváni na faru do Bludovic na svatodušní posezení. Bude se podávat chléb s vaječinou, čepovat pivo Bernard, a jiné pochutiny. Děti zveme na zábavný program. Začneme v 15.00 hod. v kostele sv. Markéty a poté budeme pokračovat na faře u ohniště.
  • V měsíci květnu po nedělní mši svaté bude májová pobožnost.
TĚRLICKO
  • Ve středu 22.5. bude žehnání kaple a nového oltáře v duchovním centru v Těrlicku při mši svaté v 17.30 hod. otcem biskupem Mons. Martinem Davidem.
  • POZOR ZMĚNA: Příští nedělí o slavnost Nejsvětější Trojice budou mše svaté takto: ve farním kostele v 10.15 hod. s prvním sv. přijímáním děti; v duchovním centru bude pouť v 9.00 hod.
 •  
 •