Ohlášky

Ohlášky


  • V pondělí 2.10. bude po mši svaté OBŘAD „TRANZITU SV. FRANTIŠKA“ (asi 20 min.)
  • V pondělí 2.10. 18:30 bude PASTORAČNÍ RADA po mši svaté
  • V úterý 3.10. bude v 9.00 hod. mše svatá v HELIOSU.
  • Ve středu 4.10. je setkání MANŽELŮ v 18.15 hod. v knihovně
  • Ve čtvrtek 5.10. začne celodenní VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI v 8.00 hod. a také od 8.00 se začne zpovídat.
  • Ve čtvrtek 5.10. je příprava biřmovanců v 18.30 hod. v knihovně.
  • V pátek 6.10. dopoledne budeme navštěvovat nemocné a večer bude farní společná adorace (přímluvná modlitba)
  • V sobotu je FATIMSKÝ APOŠTOLÁT.

AKCE:

 • 7. října se koná DIECÉZNÍ POUŤ DO FRÝDKU za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání
 Program: 15:30 – program pro děti, přednáška v bazilice; 16.20 – růženec; 17.00 – mše sv.; 18.00 - chvály
 • 30. června je udělování sv. biřmování otcem biskupem Martinem biřmovancům (v neděli) v 10.00 hod.