Noc kostelů

Noc kostelů

Program Noci kostelů 2. června 2023 u sv. Markéty v Bludovicích

16:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30
 
Zahájení Noci kostelů za zvuků zvonů, mše svatá
mši svatou slouží p. kaplan Jiří Klos, hudební doprovod Schola sv. Anny pod vedením Anežky Šplíchalové
večerem provází Eva Grobarčíková
18:15
Úvodní slovo o Noci kostelů
historie o kostele sv. Markéty
18:30
Koncert smíšeného sboru Panny Marie Pomocnice
- působí v havířovských farnostech, sbor vede Jana Reichenbachová
18:30 -20:00
Dílničky pro nejmenší
soutěže a tvoření pro děti
18:30 - 20:30
Komentované prohlídky kostela a věže
možnost individuální prohlídky kostela, sakristie a přilehlých prostor
19:15
Přednáška
- přednášku bude prezentovat pan kaplan Jiří Klos
20:00
Taizé - zpěv při svíčkách

20:40

Adorace - večer chval při svíčkách

p. farář Petr Kříbek

18:15 - 21:00
po celý večer je zajištěno občerstvení