Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, HAVÍŘOV-MĚSTO, HAVÍŘOV-BLUDOVICE
od 1. 10. do 8. 10. 2023 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 07:30
P. Suchá
Za rodinu Tarabovou, Bílkovou, Kolibovou a Těleckou
07:30
sv. Anna
Poděkování za 75 let života s prosbou o požehnání do dalších let a dary Ducha Svatého pro celou rodinu.
08:45
sv. Markéta
Za + Aloise a Hedviku Onderkovy a jejich děti.
10:00
sv. Anna
Poděkování za 20 let společného života s prosbou o Boží požehnání.
Pondělí
2. 10.
památka svatých andělů strážných 17:30
sv. Anna
Za nenarozené děti a ochranu lidského života.
Úterý
3. 10.
úterý 26. týdne v mezidobí 07:00
sv. Anna
Za + Ludvíka, živou a + rodinu Wiejowskou, Močigembovou, paní Mračnou a D. O.
Středa
4. 10.
památka sv. Františka z Assisi 07:00
sv. Anna
Za + manžela, rodiče, D.O. a dary Ducha Svatého pro živou rodinu 
Čtvrtek
5. 10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 07:00
P. Suchá
( volná intence )
17:30
sv. Anna
Za kněžská a řeholní povolání.
Pátek
6. 10.
votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 17:30
sv. Anna
Za nemocné a umírající ve farnosti 
Sobota
7. 10.
památka Panny Marie Růžencové 07:00
sv. Anna
Za živé a + členy Fatimského apoštolátu 
18:30
sv. Anna
Za farníky 
Neděle
8. 10.
27. neděle v mezidobí 07:30
sv. Anna
Za Boží požehnání pro děti a vnoučata 
08:45
sv. Markéta
Za ochranu života a nenarozené děti.
10:00
sv. Anna
Za + Andreu Nardi