Blog

Svatodušní vigilie a farní vaječina

Svatodušní vigilie a farní vaječina

Víkend je před námi a my vás chceme tímto srdečně pozvat na Svatodušní vigilii, která se koná v sobotu 18.5. od 17:30 v kostele u sv. Anny. V neděli 19.5. vás pro změnu zveme již k tradiční Svatodušní vaječině a to tentokrát k faře v Bludovicích, poblíž kostela sv. Markéty. Začínáme v 15:00 Adorací v kostele.

Číst dál
Novéna za rodiny

Novéna za rodiny

Poutní místo Maria Hilf získá ostatky bl. Rodiny Ulmových. Polské mučedníky nacismu, kteří doma ukrývali židy, církev blahořečila loni na podzim. Biskup Martin zve celou diecézi k duchovní přípravě na slavnostní umístění ostatků na Maria Hilf, které se uskuteční při Pouti rodin 11. května.

Číst dál
Velikonoční nácvik pro ministranty

Velikonoční nácvik pro ministranty

Nedílnou součástí Velikonočních bohoslužeb jsou taktéž ministranti, jelikož je zde potřeba pár věcí nacvičit a sladit, je nutné se sejít vždy o něco dříve před jednotlivými mšemi. Rozpis je pro ministranty u sv. Anny a sv. Markéty.

Číst dál
Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích

Přehled bohoslužeb během Svatého týdne a o Velikonocích v kostelích u sv. Anny, sv. Markéty, sv. Jana Křtitele a na Kostelci v Těrlicku.

Číst dál
Zpovídání před Velikonocemi

Zpovídání před Velikonocemi

Při přípravě na zpověď je dobré nezapomenout, že Bůh nás bezpodmínečně miluje, že On mnohem více než my touží, abychom žili plným životem. Bůh také naše hříchy, které nám náš život kazí, moc dobře zná a jen čeká, až Mu je ve  zpovědi odevzdáme, aby je On mohl svým odpuštěním zničit. 

Číst dál
Velký úklid

Velký úklid

Máte-li v sobotu 16.3. čas a chcete vykonat něco záslužného a současně si protáhnout ztuhlé tělo, přijďte nám pomoci s úklidem kostela od 8 hodin. Nemusíte se bát, o práci není nouze. Kostel je velký, má mnoho zákoutí a pomoc při úklidu je jednou z cest, jak jej můžete lépe poznat.

Číst dál
24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána

Postní iniciativa "24 hodin pro Pána", kterou vyhlásil papež František a každoročně se slaví před 4. nedělí postní po celém světě, se uskuteční letos již po jedenácté od pátku 8. března do soboty 9. března. Letošní motto je inspirováno šestou kapitolou Listu Římanům: Kráčet v novém životě.

Číst dál
SPOLUPRÁCE S DUCHEM SVATÝM – zahájení cyklu přednášek

SPOLUPRÁCE S DUCHEM SVATÝM – zahájení cyklu přednášek

Ve čtvrtek 22. února 2024 zahajujeme sérii přednášek o spolupráci s Duchem svatým, ty jsou především určené pro ty, kteří se připravují k svátosti biřmování. Přednášky jsou i přes to dostupné pro všechny, které toto téma zajímá.

Číst dál
Pastorační vyjádření ČBK k deklaraci Fiducia supplicans

Pastorační vyjádření ČBK k deklaraci Fiducia supplicans

Dokument se opírá o pravdu, že požehnání je „chválou Boha a prosbou o jeho dary“ (KKC 1671).
Současně připomíná slova papeže Františka, že Kristus „je požehnáním pro celé lidstvo,
požehnáním, které nás všechny spasilo. On je věčné Slovo, kterým nás Otec požehnal, když jsme
ještě byli hříšníky‘ (Řím 5,8)“ (FS 1).

Číst dál
 Tříkrálová sbírka propojila lidi dobré vůle, darovali rekordní částku

Tříkrálová sbírka propojila lidi dobré vůle, darovali rekordní částku

Číst dál
SLOVO OTCE BISKUPA

SLOVO OTCE BISKUPA

Slovo biskupa Martina Davida, vyjádření k situaci ve farnostech Frýdlant nad Ostravicí a Ostrava-Třebovice.

Číst dál
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Přejeme všem požehnané, radostné, pokojné a plné naděje Vánoční svátky.

Číst dál
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2023

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2023

Časy bohoslužeb o Vánocích ve farnostech sv. Anny Havířov-Město, sv. Markéty Havířov-Bludovice a sv. Jana Křtitele Havířov-Prostřední Suchá

Číst dál
Roráty

Roráty

Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Číst dál
 Odkrývejme Ježíšova jména: diecézní aktivita na letošní advent

Odkrývejme Ježíšova jména: diecézní aktivita na letošní advent

Stojíme na prahu adventu. Podobně jako děti každý den z adventního kalendáře vyloupnou něco sladkého, i my ostatní můžeme každý den objevit něco nového. A to různá Ježíšova jména, která nám mohou Božího Syna ukázat z nového úhlu. Každý den od neděle 3. prosince se jako diecéze můžeme propojit ve 20 hodin při večerním modlitebním vysílání od adventního věnce.

Číst dál
123