kaple sv. Jana Nepomuckého

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Na místě, kde nyní stojí kaple na Špluchově, stála původně kaplička, či zvonice, kterou vystavěli neznámí dobrodinci v roce 1830. Měla rozměry asi 3x3 metry s malou věžičkou. V kapličce byl malý oltářik sv. Jana Nepomuckého ve vížce zvon, který měl pěkný zvuk a byl slyšitelný do velké dálky. V roce 1929 se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že vzhledem k chatrnému stavu střechy se musí zvonice zbourat, ale nakonec dalo povolení na stavbu kostelíku. Svěcení základního kamene se uskutečnilo na květnou neděli 1930 farářem P. Josefem Cyžem. Stavba poté rychle rostla. Dobrých lidí, kteří pomohli penězi, vlastní prací i povozy ke svážení materiálu se našlo dost. Svěcení kostela bylo 8. září 1930. Od toho dne se v kapli pravidelně konaly mše svaté. Kněz se v této době musel převlékat za oltářem, což nebylo příliš vhodné. Z tohoto důvodu se v roce 1936 přistavěla sakristie. Svěcení nového oltáře se uskutečnilo 17. května 1936. Dne 27. března 1942 byl původní zvon odvezen z důvodu války a potřeby vzácných kovů, ale již 29. července 1942 zásluhou pana Miloše Vichra se podařilo ve Vítkovických železárnách vyrobit z granátové nábojnice nový zvon. Vážil 19,5 kg. Velká generální oprava se uskutečnila v roce 1967 pod vedením faráře Bohuslava Vlčka, kdy se vyměnila celá omítka. Dne 15. dubna 2004 byly vysvěceny varhany, za účasti faráře Václava Gandery a biskupa Františka Václava Lobkowitze. Na nové varhany se skládali několik let farníci. V roce 2007 byl vyměněn kříž na věži kostela, byly natřeny lavice, v roce 2008 byla provedena výmalba interiéru. V roce 2010 byly předělány zvony na automatické zvonění, natřena střecha i věž, okolí kaple bylo upraveno a osázeno živým plotem.

Převzato a zkráceno z publikace: 80 let od vysvěcení kaple 1930-2010, kterou vydala místní organizace KDU-ČSL v Horních Bludovicích.

Na začátku července roku 2012 bylo provedeno odvodnění pláště budovy kaple a byla zhotovena nová zámková dlažba před vstupem. Hlavním investorem těchto prací byla ZO KDU-ČSL Horní Bludovice a dary od věřících.

V roce 2014 byl opraven a nabarven plášť budovy kaple v kombinaci žluto-bílá barva, včetně nového oplechování a soklu z marmolitu. Následně bylo provedeno nasvícení místní kaple ze sloupu veřejného osvětlení. Hlavním organizátorem rekonstrukce kaple byl předseda ZO KDU-ČSL pan Mgr. Karel Liberda.

V prosinci roku 2016 byly do interiéru kaple pořízeny nové dřevěné lavice z masívu, které zhotovil místní stolař, pan Jaroslav Monček a čalounění na lavice zhotovila paní Vrublová z Kaňovic. Nové lavice, včetně čalounění, financoval Obecní úřad Horní Bludovice ze svých zdrojů. Žehnání lavic, které se uskutečnilo v neděli 8. ledna 2017 udělil a farníkům poděkoval farář Marcel Krajzl za přitomnosti starostky obce Jany Pohludkové.

Místo uskutečnění

49.7417231N, 18.4066647E

Sdílejte info