Návštěvy nemocných

Návštěvy nemocných

List Jakubův, kap. 5, verš 14-16:
"Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého."

Návštěvy nemocných probíhají v Havířově městě i v Bludovicích každý první pátek v měsíci. Před vánocemi a velikonocemi, prosím, přijďte do sakristie nahlásit nemocné, o kterých víte, že by rádi přijali svátosti a nemohou již sami dojít do kostela. 

Pokud se někdo z Vašich blízkých dostane do nemocnice a má zájem o návštěvu kněze, prosíme,  kontaktujte nás včas! Nemá smysl nechávat návštěvu kněze u nemocného až do chvíle, kdy je jisté, že přichází jeho „poslední hodinka“.