Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za dar života a dar kněžství 

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 16:15 Ministrantská schůzka
  MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
  • 16:15 - 17:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Schůzka ministrantů se koná vždy první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci v sakristii u sv. Anny.

 • 16:30 Scholička
  SCHOLIČKA
  • 16:30 - 17:30
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Scholička je určena pro mladší děti, které se nebojí zapojit do zpěvu u kytarových písní. Po této schůzce se mohou zapojit při zpěvech u mše svaté. Schůzka se koná ve zpěvárně každý první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za nemocné a umírající v našich farnostech 

4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodinu a D.O.

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za Boží požehnání pro děti a dary Ducha Svatého při zkouškách.

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  poděkování za dar zdraví

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manželé Jagrovi, + syna a zetě 

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za nenarozené děti a ochranu lidského života 

7úterý 6. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Prosba o ochranu dětí a odpuštění těm, kteří jim překážejí konat Boží přikázání 

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za uzdravení maminky, Boží ochranu a dary Ducha Svatého

 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:42
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče a sourozence 

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živou a + rodinu a D.O.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Na jistý úmysl.

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živé a + členy Živého růžence 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Milenu Drobečkovou a živou rodinu 

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Prosba o milosrdenství Boží v hodině smrti

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za rodinu Latochovou

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za +Žofii Rojkovičovou, živou a zemřelou rodinu a DO.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Jiřinu a Jaroslava Krmáška a D.O.

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Špluchov (Horní Bludovice)

  vlastní úmysl

13Panny Marie Fatimské
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za vy slyšené úmysly podávané Panně Marii 

14sv. Matěje, apoštola
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče Šenkeříkovy a Boží ochranu pro živou rodinu 

15středa 7. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Danielu, Víťu a D.O.

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za Jana Chudého, rodiče a bratry

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za farníky 

 • 18:15 VEČER CHVAL
  VEČER CHVAL
  • 18:15 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Přidejte se k nám každý 3. čtvrtek v měsíci a vzdejme společně chválu našemu bohu. Příjemné ztišení za doprovodu kytarových písní.

  Sejdeme se po mši svaté v 18:15 v kostele.

 • 19:00 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
  SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
  • 19:00 - 20:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 16:15 MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
  MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
  • 16:15 - 17:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Schůzka ministrantů se koná vždy první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci v sakristii u sv. Anny.

 • 16:15 SCHOLIČKA
  SCHOLIČKA
  • 16:15 - 17:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Scholička je určena pro mladší děti, které se nebojí zapojit do zpěvu u kytarových písní. Po této schůzce se mohou zapojit při zpěvech u mše svaté. Schůzka se koná ve zpěvárně každý první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za dary Ducha Svatého s prosbou o obdarování charismaty pro naši farnost

18Sobota 7. velikonočního týdne
19Seslání Ducha Svatého
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče Medový, sourozence a D.O.

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Na poděkování za přijaté milosti u příležitosti 20. narozenin s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a úspěchy ve studiu

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Na poděkování za 30 let života s prosbou o požehnání do dalších let.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Prosba za duševní zdraví pro vnuka Václava

20Panny Marie Matky Církve
21Úterý 7. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za dar života  s prosbou o zdraví a dary Ducha Svatého 

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • kaple sv. Jana Nepomuckého na Špluchově

  Na jistý úmysl

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Prosba o Bozi pomoc a uzdraveni blizke osoby

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Na smír a porozumění v rodině

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za 70 let života.

24Pátek 7. týdne v mezidobí
25Sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče z obou stran, syna Tomáše, sourozence a živou rodinu 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za zemřelé rodiče a duše v očistci

26Nejsvětější Trojice
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče, dceru Yvettu, celou rodinu, přátelé, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu a D.O.

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za členy II. růže svatého růžence

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Na poděkování za dožitých 80 let s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za bratra Josefa, zdraví a Boží milosti v těžké situaci

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče Rudolfa a Ludmilu a jejich děti 

28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + v měsíci 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

30Těla a Krve Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za dar víry a přijetí svátosti křtu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manžela, rodiče a živou a + rodinu Koloničnou a Frnkovou

31Navštívení Panny Marie
 • 16:15 MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
  MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
  • 16:15 - 17:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Schůzka ministrantů se koná vždy první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci v sakristii u sv. Anny.

 • 16:15 SCHOLIČKA
  SCHOLIČKA
  • 16:15 - 17:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Scholička je určena pro mladší děti, které se nebojí zapojit do zpěvu u kytarových písní. Po této schůzce se mohou zapojit při zpěvech u mše svaté. Schůzka se koná ve zpěvárně každý první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živou a + rodinu Čujdíkovou a D.O.