Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
126. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za rodinu Tarabovou, Bílkovou, Kolibovou a Těleckou

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Poděkování za 75 let života s prosbou o požehnání do dalších let a dary Ducha Svatého pro celou rodinu.

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za + Aloise a Hedviku Onderkovy a jejich děti.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Poděkování za 20 let společného života s prosbou o Boží požehnání.

2svatých andělů strážných
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za nenarozené děti a ochranu lidského života.

3úterý 26. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Ludvíka, živou a + rodinu Wiejowskou, Močigembovou, paní Mračnou a D. O.

4sv. Františka z Assisi
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manžela, rodiče, D.O. a dary Ducha Svatého pro živou rodinu 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU pro děti
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

5Čtvrtek 26. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  ( volná intence )

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za kněžská a řeholní povolání.

6votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za nemocné a umírající ve farnosti 

7Panny Marie Růžencové
827. neděle v mezidobí
9sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za syna Luboše o dar víry a dary Ducha Svatého 

10úterý 27. týdne v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za dar života a dary Ducha Sv. a Boží požehnání pro rodinu

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

12sv. Radima, biskupa
13pátek 27. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Poděkování za dar života dědy s prosbou o zdraví a B. požehnání.

14sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živé a + členy Živého růžence 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za uzdravení vnučky Dagmar, dcery Jany  babičky Evy

1528. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Františku Ptáčkovou a rodinu Hanzelkovou

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za rodinu Maškovou, Mikulovou, kanovníka Karla Olšara, Dominika, Ferdinanda a Františka Mikulu, rodinu Valáškou, Františka Maška, Bernýho Madena a Aloise Ploskonka

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za + Marii Tomickou.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manžela, rodiče z obou stran a synovce Jarka

16sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živé a + členy společenství seniorů 

17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Josefa Juračku, manželku, dva syny, D.O. a. Boží požehnání pro živou rodinu 

18sv. Lukáše, evangelisty
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za farníky 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
20pátek 28. týdne v mezidobí
21bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živou a + rodinu Kapounkovou a Suranovskou, + p. Šimona a D.O.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + maminku Helenu, tatínka Emanuela a manželku Marii Dembowských

2229. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu 

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za živou a + rodinu Svatošovou a Moravcovou a + Yvetu Ochodnickou. 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Jiřinu Slavíkovou, Šárku Bartošíkovou a Emu Večeřovou

23sv. Jana Kapistránského, kněze
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Stanislava, rodinu z obou stran a D.O.

24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za B. požehnání, zdraví a ochranu P. Marie pro p. Želku

25Výročí posvěcení kostela
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + v měsíci 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

26čtvrtek 29. týdne v mezidobí
27pátek 29. týdne v mezidobí
28sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za P. Bohuslava Vlčka, Yvettu, Kristu, všechny přátelé, rodiče a celou + rodinu a D.O. S prosbou za živou rodinu a Boží pomoc a ochranu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání 

2930. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Poděkování za 50 let společného života s prosbou o dary Ducha Svatého a požehnání do dalších let.

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží milost pro paní Želku.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Poděkování za dar života 

30pondělí 30. týdne v mezidobí
31sv. Wolfganga, biskupa