Katecheze

Katecheze

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ:
Každý 4. čtvrtek v měsíci probíhají katecheze v 18.15 hod. v knihovně u sv. Anny.

26.ledna - Téma: O ANDĚLÉCH - podle sv. Tomáše Akvinského
23.února - Téma: ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
(co to znamená a jaký to má dopad na náš duchovní život)

Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny.

1. - 2. třída      p. Monika Kubienová (zpěvárna)
3. třída           o. Petr Kříbek (učebna dole)
4. - 6. třída      o. Jiří Klos (knihovna)
7. - 9. třída      jáhen Karel Honka (klubovna)