Modlitby matek

Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek spojuje ženy, matky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno v Anglii v roce 1995 a dnes je rozšířeno do více než stovky zemí celého světa.

Po celý rok se každý týden jako rodiče modlíme za své děti v modlitebních skupinkách, které se v naší farnosti pravidelně schází. Stačí minimálně dvě a maximálně sedm maminek ve skupince. Modlitby jsou na celém světě stejné. Každé čtvrtletí se pak scházíme společně v rámci tzv. tridua, neboli modlitebního třídenní, které se koná nejen v naší farnosti, ale ve stejném termínu se schází k triduu i modlitební skupiny v jiných farnostech po celém světě.

Více informací o tomto celosvětovém hnutí naleznete zde.

Modlitební triduum v Havířově

Skupinky Modliteb Matek naší farnosti srdečně zvou všechny, kteří se chtějí modlit za své děti a za všechny děti, které to potřebují a za naše rodiny na Modlitební triduum Modliteb Matek.

Po celý rok se každý týden modlíme za své děti. Po krátkém čase jsme ale byly pozvány, abychom se každé čtvrtletí po celém světě modlily tři dny duchovně spojeny na jednotné úmysly. Nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí. V pátek se postíme a odprošujeme za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě dopřál.

 

Během tridua se sjednocujeme v modlitbě nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí, prosíme za svou farnost a tím usilujeme o prohloubení jejího společenství. Srdečně zveme všechny z naší farnosti ke společné modlitbě.