Nedílnou součástí Velikonočních bohoslužeb jsou taktéž ministranti, jelikož je zde potřeba pár věcí nacvičit a sladit, je nutné se sejít vždy o něco dříve před jednotlivými obřady. Rozpis je pro ministranty u sv. Anny a sv. Markéty.

sv. Anna

ZELENÝ ČTVRTEK - nácvik ve středu 27.3. v 17:30

VELKÝ PÁTEK - v 10:00

BÍLÁ SOBOTA - v 9:00

 

sv. Markéta

ZELENÝ ČTVRTEK - v 15:30

VELKÝ PÁTEK - ve 14:00

BÍLÁ SOBOTA - v 16:00