* Na konci měsíce červen pořádá společenství MODLITBY MATEK modlitební triduum a to v termínu od pátku 28.6. do neděle 30.6.

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději. Každé čtvrtletí po celém světě se modlí tři dny a jsou vzájemně duchovně spojeny na jednotné úmysly.

Plakátek:

(kostel sv. Anny)

 

* Naše farnost myslí i na ty školou povinné, proto pořádá ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA FAŘE i letos(v pátek 28.6.). Je zapotřebí ten letošní školní rok řádně zakončit. Zváni jsou především studenti, zahájení bude v kostele sv. Markéty v 16:00 mši svatou, dále bude následovat doprovodný program u fary v Bludovicích. Přineste si proto sebou něco vlastního na OPÉKÁNÍ. Zbytek bude zajištěn tzn. pití, chléb, hořčice, kečup.

Plakátek:

(kostel sv. Markéty a fara Havířov-Bludovice)

* Závěrem tohoto týdne se bude udělovat svátost BIŘMOVÁNÍ. To se bude konat v neděli 30.6. v kostele sv. Anny. Mši svatou v 10:00 bude celebrovat Biskup Martin David. Pokud nebudete na této mši, prosíme vás o modlitbu za biřmovance, kteří přijmou tuto svátost právě v tento den.