„Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem. Chci vás v té letošní postní době pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ těmito slovy začíná zvací video, ve kterém biskup Martin David modlitební výzvu představuje. Princip je prostý:

  1. Přečíst si evangelium na daný den (najdete zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie)
  2. Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí
  3. Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka

Takto můžeme kráčet jako diecéze postní dobou společně. Kdo nestihl začátek, může se k modlitbě připojit kdykoliv během šesti postních týdnů.

Postní doba má kromě modlitby ještě dva další pilíře: sebezápor a dobročinnost. Jak je rozvineme, záleží na každém. „Darem pro druhé mohou být naše otevřené srdce a oči. Vnímavá a citlivá pozornost k tomu, co druzí právě potřebují,“ píší biskup Martin a ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo k letošnímu ročníku iniciativy Postní almužna. Papírové pokladničky jako jednu z možných nabídek postní dobročinnosti najdete v těchto dnech v kostelích.

Článek převzat z: doo.cz