Společenství Živého Růžence

Mše svaté za živé a zemřelé členy Živého růžence bývají první sobotu v měsíci (po prvním pátku). Po mši svaté probíhá setkání všech členů (jsou zváni i nečleni) v knihovně s dobrým občerstvením. Termíny setkání: 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2019

V sobotu 5. října prosím přijďte vedoucí růží, ale také vy, kteří se modlíte v jednotlivých růžích, ale sobotních setkání se neúčastníte. Je potřeba aktualizovat seznam členů. Případně dejte jen vzkaz vedoucímu růže, zda se stále modlíte.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.