Společenství seniorů

Společenství seniorů se schází jednou za měsíc mimo prázdnin a to každé třetí pondělí 14,30 - 16,30 hod,pokud v ten den není nějaký svátek, ale to se už domlouváme konkrétně. Setkáváme se, abychom se něco nového dozvěděli, navzájem se obohatili, potrénovali paměť, občerstvili duši i tělo a společně se sdíleli.

Termíny setkání: 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12. 2019Plánované akce nejen pro seniory:

12. 9. Výlet do Frýdku-8 hodin mše sv. a pak prohlídka baziliky.

18. 9. Biskupství Ostrava v 9 hodin -Den s Biblí - Víno v Bibli. P.doc.P.Chalupa

25. 9. Pouť seniorů Ostrava Odkaz kardinála Špidlíka. P.doc.Dr.Michal Altrichter

      Th.D. V 9 hodin

10. 10. Akademie pro třetí věk Biskupství Ostrava:Zahájení, mše sv.téma –

      Eucharistie.V 9 hodin.

Podrobnější informace u p. Aničky tel. 604 254 217

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.