Společenství seniorů

Společenství seniorů se schází jednou za měsíc mimo prázdnin a to každé třetí pondělí 14,30 - 16,30 hod,pokud v ten den není nějaký svátek, ale to se už domlouváme konkrétně. Setkáváme se, abychom se něco nového dozvěděli, navzájem se obohatili, potrénovali paměť, občerstvili duši i tělo a společně se sdíleli.

Akce pro seniory:
13. 9.  vycházka na zámek Raduň. Pojedeme vlakem do Opavy-Východ,potom autobusem
          č.218 do obce Raduň. Odjezd vlaku upřesním,protože od září bude nový jízdní řád.
17.9. Setkání seniorů-Havířov 14,30-16,30 hod
20. 9. Den s Biblí-biskupství od 9 hodin.Téma-Mládež v Bibli.Program:mše sv.,praktická
    práce s Biblí. Vede P.Doc.Petr Chalupa Th.D. a PhDr.Marie Klašková.
26. 9. Frýdek-bazilika Navštívení P.Marie -4 pouť seniorů. 9,30 mše sv. v bazilice,další
    program na zámku ve Frýdku.
11. 10. Akademie pro třetí věk-biskupství Ostrava od 9 hodin.Téma:Paniku a strach
    dnešního světa překonává křesťanská naděje,lektorThDr.Josef Hromádka.
15. 11.-Akademie-biskupství Ostrava od 9 hodin.Téma:Vietnam a Kambodža,lektor P.
    Mgr.Jan Linhart.
19. 11. Setkání seniorů-Havířov 14,30-16,30 hod
6. 12.  Biskupství Ostrava od 9 hodin-Setkání u adv.věnce.Program:mše
    sv.,přednáška,sv.smíření.Duchovně bude provázet P,Petr Šustáček.
13. 12. Akademie-biskupství Ostrava od 9 hodin.Téma:Advent a vánoční svátky o století
    zpátky,lektor ThLic.PhDr.Marek Matějek Ph.D Th.D.
17. 12. Setkání seniorů Havířov 14,30-16,30 hod
Kdo bude mít zájem zúčastnit se některé akce, ať se spojí s  p. Annou Michálkovou tel. č. 604 254 217

Výlet za o. Karlem

Vylet-za-karlem2018

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.