Společenství seniorů

Společenství seniorů se schází jednou za měsíc mimo prázdnin a to každé třetí pondělí 14,30 - 16,30 hod,pokud v ten den není nějaký svátek, ale to se už domlouváme konkrétně. Setkáváme se, abychom se něco nového dozvěděli, navzájem se obohatili, potrénovali paměť, občerstvili duši i tělo a společně se sdíleli.

Termíny setkání: 18.2., 18.3., 15.4.,20.5.,17.6.2019


Kdo bude mít zájem zúčastnit se, ať se spojí s  p. Annou Michálkovou tel. č. 604 254 217

Akce na biskupství v Ostravě od 9 hodin nejen pro seniory

čt 4. 4. - Postní duchovní obnova – mše sv., sv. smíření, přednáška.
Lektor: Pavel Kuchař
čt 11. 4. – Akademie pro třetí věk – téma: Německá kat. komunita v 1. pol. 20. stol. na přběhu
    Mons.ThDr. Josefa Schinzela.
 Lektor: Jan Larisch.
čt16. 5.  – Akademie pro třetí věk – téma: Církev podle papeže Františka.
Lektor: Daniel Vícha
út 28. 5.  – diecézní setkání seniorů. Lektor: Jaroslav Konečný
čt 13. 6. – akademie pro třetí věk – téma: Gender – ohrožení manželství a rodiny.
Lektor: Jan Czudek

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.