Výtvarná soutěž „Nedělní setkání s TEBOU“ 2019

U příležitosti oslav svátku svaté Anny – patronky našeho kostela – vyhlašujeme i v letošním roce výtvarnou soutěž pod názvem Nedělní setkání s TEBOU. K účasti v soutěži zveme malé i velké, mladé i starší, děti i dospělé.
Co je úkolem soutěže?
Zachytit atmosféru nedělního dopoledne při mši svaté v našem kostele sv. Anny v Havířově.
Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky:
a) obrázek musí být formátu A4, může být použita libovolná technika (kresba, malba, grafika, koláž, fotokoláž, počítač. grafika aj.)
b) jeden soutěžící může do soutěže poslat pouze jeden obrázek
c) na zadní straně soutěžního obrázku musí být jméno a příjmení autora, kontakt (telefon nebo e-mail) na dospělou osobu (zákonného zástupce nebo dospělého soutěžícího) a kategorie, ve které bude obrázek soutěžit:
kategorie A (do 7 let)
kategorie B (8 – 15 let
kategorie C (16 let a více)    
            (např. Jan Novák – tel: 223 856 988 – kategorie B)
d) soutěžní obrázky musí být doručeny do 30. června 2018 do sakristie kostela u sv. Anny
Ze všech soutěžních obrázků vybere porota složená ze zástupců farního společenství vítězná díla v každé kategorii a vítězové jednotlivých kategorií obdrží drobné ceny.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách a na facebooku farnosti a na vývěsce v zadní části kostela sv. Anny začátkem července.
Všechny obrázky pak budou součástí výstavy v den pouti v kostele svaté Anny 28. 7. 2019 a budou nabídnuty zájemcům ke koupi za drobný peníz, jejichž výtěžek půjde jako pomoc potřebným.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) svůj souhlas s pravidly soutěže a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména soutěžících a jejich zaslané obrázky ve sdělovacích prostředcích.

Pouť u sv. Anny 29. 7. 2018

I  v letošním roce se připravujeme na oslavu svátku patronky našeho kostela u sv.
Anny v Havířově. Slavit  budeme  v neděli 29. července při slavnostní mši svaté v
9.00 hodin. Všichni místní i přespolní jste srdečně zváni. Nebude chybět překvapení,
a pokud přispějete upečením bábovky či koláče na společný stůl, bude i něco sladkého.
Kdo nepeče, ale rád kreslí či maluje, uvítáme jeho účast ve výtvarné soutěži, jejíž
pravidla najdete o pár řádků níž. Svým obrázkem přispějete na dobrou věc a uděláte
radost druhým. Těšíme se na Vás.
Za všechny organizátory Jana

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
„PRANOSTIKA NA SVATOU ANNU“
U příležitosti oslav svátku svaté Anny – patronky našeho kostela – vyhlašujeme výtvarnou soutěž pod názvem Pranostika na svatou Annu. K účasti v soutěži zveme malé i velké, mladé i starší, děti i dospělé.
Co je úkolem soutěže?
Vytvořit obrázek na téma jedné ze čtyř pranostik, které se vážou ke svátku sv. Anny v červenci, kdy léto bývá na svém vrcholu a dozrává obilí. Pranostiky jsou svědectvím všímavosti našich předků k počasí, jejich smyslu pro poezii, humor a zkratku. Inspirujte se.
Pranostiky:
P1. „Svatá Anna – chladno zrána.“
P2. „Sv. Anna sluncem požehnává.“
P3. „Sv. Anna chléb podává.“
P4. „Sv. Anna zavádí žence do pšenice.“

Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky:
a)    obrázek musí být formátu A3, může být použita libovolná technika (kresba, malba, grafika, koláž, fotokoláž, počítač. grafika aj.)
b)    jeden soutěžící může do soutěže poslat pouze jeden obrázek
c)    na zadní straně soutěžního obrázku musí být číslo vybrané pranostiky (P1, P2, P3, P4), jméno a příjmení autora, kontakt (telefon nebo e-mail) na dospělou osobu (zákonného zástupce nebo dospělého soutěžícího) a kategorie, ve které bude obrázek soutěžit:
kategorie A (do 7 let)
    kategorie B (8 – 15 let
    kategorie C (16 let a více)          (např. P1. - Jan Novák – tel: 223 856 988 – kategorie B)
d)    soutěžní obrázky musí být doručeny do 30. června 2018 do sakristie kostela u sv. Anny

Ze všech soutěžních obrázků vybere porota složená ze zástupců farního společenství vítězná díla v každé kategorii a vítězové jednotlivých kategorií obdrží drobné ceny.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách a na facebooku farnosti a na vývěsce v zadní části kostela sv. Anny začátkem července.
Všechny obrázky pak budou součástí výstavy v den pouti v kostele svaté Anny 29. 7. 2018 a budou nabídnuty zájemcům ke koupi za drobný peníz, jejichž výtěžek půjde na podporu vrtání studní na Haity.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) svůj souhlas s pravidly soutěže a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména soutěžících a jejich zaslané obrázky ve sdělovacích prostředcích.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.