Noc kostelů 2022

Milí farníci,

můžeme se radovat z nadcházející akce, kterou připravujeme, tj. 7. ročník Noc kostelů u sv. Anny. Jsou to právě tři roky, kdy jsme se mohli setkat v rámci tohoto projektu, jehož hlavním cílem je setkání ve společenství. Zároveň se kostel otevírá všem lidem, kteří jsou zváni, aby lehkou, nenásilnou formou nahlédli do smyslu křesťanství. Rozmanitost nabídky nabízí mnoho možností, jak citlivě přiblížit církev, víru, naši farnost široké veřejnosti.

Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě klíčové slovo „noc“. V letošním roce zazní verš 42,9 z knihy Žalmů: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Letošní ročník proběhne tradičně v pátek 10. června od 17.30 – 22h.

Přijměte pozvání, milí farníci, vezměte s sebou rodinu a známé, pro všechny z Vás je připraven pestrý program a bude možnost se podívat do míst, která jsou běžně nepřístupná.

Program celého večera naleznete ZDE www.nockostelu.cz

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

JIŽ PROBĚHLÉ ROČNÍKY

2019

Za fotodokumentaci z průběhu Noci kostelů 2019 děkujeme Martině Dragonové.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Večerem provázel jáhen Jiří Klos - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2017

Fotky pana Josefa Pintera jsou uveřejněny s laskavým svolením autora. Moc děkujeme.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Večerem provázel Antonín Gavlas - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2015

 

 

 

 

 

 

 

   Večerem provázela Alena Nečasová - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2013

 

 

 

 

 

 

 

   Večerem provázela Alena Nečasová - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2012

 

 

 

 

 

 

 

   Večerem provázela lektorka Lenka Matejas - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2011

______________________________________________________________________________________________________________________

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.