JIŽ PROBĚHLÉ ROČNÍKY

2022

Za fotodokumentaci z průběhu Noci kostelů 2022 děkujeme Pavlovi Gabrhelovi.

Více fotografií naleznete ZDE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ročník Noci kostelů u sv. Anny.

Jsou to právě tři roky, kdy jsme se mohli setkat v rámci tohoto projektu, jehož hlavním cílem je setkání ve společenství. Zároveň se kostel otevírá všem lidem, kteří jsou zváni, aby lehkou, nenásilnou formou nahlédli do smyslu křesťanství. Rozmanitost nabídky nabízí mnoho možností, jak citlivě přiblížit církev, víru, naši farnost široké veřejnosti.

Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě klíčové slovo „noc“. V letošním roce zazní verš 42,9 z knihy Žalmů: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Poslední ročník proběhl již tradičně v pátek 10. června od 17.30 – 22h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Večerem provázela Monika Kubienová a

       Jakub Drobný   - moderace

__________________________________________________________________________________________________________________

2019

Za fotodokumentaci z průběhu Noci kostelů 2019 děkujeme Martině Dragonové.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Večerem provázel jáhen Jiří Klos - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2017

Fotky pana Josefa Pintera jsou uveřejněny s laskavým svolením autora. Moc děkujeme.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Večerem provázel Antonín Gavlas - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2015

 

 

 

 

 

 

 

   Večerem provázela Alena Nečasová - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2013

 

 

 

 

 

 

 

   Večerem provázela Alena Nečasová - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2012

 

 

 

 

 

 

 

   Večerem provázela lektorka Lenka Matejas - moderace

______________________________________________________________________________________________________________________

2011

______________________________________________________________________________________________________________________

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.