Modlitební triduum v Havířově

Skupinky Modliteb Matek naší farnosti srdečně zvou všechny, kteří se chtějí modlit za své děti a za všechny děti, které to potřebují a za naše rodiny na Modlitební triduum Modliteb Matek.

V pátek 23. března -  jsme pozváni k modlitbám a prosbě za odpuštění svých vlastních hříchů -  začneme v 16,45 hod. a povedeme křížovou cestu. Pak bude následovat mše sv. v 17,30 hod. Po mši sv. uklízíme kostel.

V sobotu 24. března7,45 hod (po mši sv.) se budeme společně modlit za ty, kteří ubližují nám a našim dětem.

V neděli 25. března 9,10 hod budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v našem životě i v životě našich dětí

Během tridua se sjednocujeme v modlitbě nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí, prosíme za svou farnost a tím usilujeme o prohloubení jejího společenství. Srdečně zveme všechny z naší farnosti ke společné modlitbě.

Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek spojuje ženy, matky i babičky, které se chtějí společně modlit za své děti a vnoučata. Bylo založeno v Anglii v roce 1995 a dnes je rozšířeno do více než stovky zemí celého světa.

Po celý rok se každý týden jako rodiče modlíme za své děti v modlitebních skupinkách, které se v naší farnosti pravidelně schází. Stačí minimálně dvě a maximálně sedm maminek ve skupince. Modlitby jsou na celém světě stejné. Každé čtvrtletí se pak scházíme společně v rámci tzv. tridua, neboli modlitebního třídenní, které se koná nejen v naší farnosti, ale ve stejném termínu se schází k triduu i modlitební skupiny v jiných farnostech po celém světě.

Více informací o tomto celosvětovém hnutí naleznete zde.
Kdybyste měli zájem se přidat k některé skupince, kontaktujte se s pastorační asistentkou Hankou na tel. č. 737 564 398, ráda Vám poradí a nabídne termíny setkávání.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.