Ministranti

Min

Jedná se o mladé kluky, kteří při mši svaté a také ostatních svátostech pomáhají knězi. Samotné latinské slovo ministrare znamená sloužit, ministranti jsou tedy služebníci oltáře. Patronem ministrantů je sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio. Ministranti se však v naší farnosti nescházejí pouze při bohoslužbách, ale také na ministrantských schůzkách a jiných akcích, kde se společně baví a zažívají opravdu veselé a radostné chvíle! Pokud by měl někdo zájem přidat se k této naší veselé skupince a společně sloužit našemu Pánu Ježíši Kristu u oltáře, tak bude srdečně vítán! Stačí, aby se za námi po mši svaté stavil do sakristie.
Ministrantské schůzky (pro kluky od 6-15 let) budou probíhat většinou 2x v měsíci, každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci, od 16:30 v kostele sv.Anny.

Na ministranty se těší kaplan Jiří.

 

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.