Ministranti

Min

Jedná se o mladé kluky, kteří při mši svaté a také ostatních svátostech pomáhají knězi. Samotné latinské slovo ministrare znamená sloužit, ministranti jsou tedy služebníci oltáře. Patronem ministrantů je sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio. Ministranti se však v naší farnosti nescházejí pouze při bohoslužbách, ale také na ministrantských schůzkách a jiných akcích, kde se společně baví a zažívají opravdu veselé a radostné chvíle! Pokud by měl někdo zájem přidat se k této naší veselé skupince a společně sloužit našemu Pánu Ježíši Kristu u oltáře, tak bude srdečně vítán! Stačí, aby se za námi po mši svaté stavil do sakristie.
Ministrantské schůzky (pro kluky od 6-15 let) budou probíhat většinou 2x v měsíci, každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci, od 16:30 v kostele sv.Anny.

Na ministranty se těší jáhen Karel Honka.

 

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.