Příměstský letní tábor 22.-26. srpna 2022

 

Termín: 22. - 26.8.2022

Přihláška: Přihláška na příměstský tábor - 2022

(Přihlášky na tábory, jsou také k vyzvednutí v sakristii, kde je prosím odevzdávejte)

Cena: 700 Kč

Termín odevzdání přihlášky:  JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT ! (Termín byl do 21.8. spolu se zaplacením v sakristii)

Podrobnější informace: Anežka Šplíchalová tel. 608 001 029, mail. anezkasplichalova@centrum.cz

Místo: Fara v Bludovicích, ul. Farská 302/2, Havířov-Bludovice


Příchod dětí každý den  7,30 - 8 hodin,  ukončení v  16 hod. Určeno pro děti 1. – 9. třída. Starší děti se mohou podílet na tvorbě programu.

V ceně je zahrnuto jídlo – svačina, oběd, svačina. Pro děti bude zajištěn program.

Podrobnější info bude dodáno přihlášeným.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Letní farní tábor 10.-17. července 2022

Termín: 10. - 17.7.2022

Přihláška: Přihláška na farni tabor - 2022

(Přihlášky na tábory, jsou také k vyzvednutí v sakristii, kde je prosím odevzdávejte)

Cena: 1600 Kč/dítě (sourozenci 1550 Kč/dítě)

Termín odevzdání přihlášky: JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT ! (Termín byl do 15.6.2022 spolu se zaplacením v sakristii)

Podrobnější informace: Kristina Oravčíková, mail: k.oravcikova@gmail.com

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Proběhlé ročníky táborů


 
 
 
 

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.