Náboženství

 

První setkání bude ve středu 11. září 2019 v 16 hod

Náboženství bude probíhat ve středy 16-17 hod v prostorách kostela sv. Anny Havířov-Město

Obrázky dětí z 2. třídy: Seslání Ducha Svatého


 
 
 
 

Společenství mládeže

  • Společenství mládeže budou vždy v pátek u sv. Anny. V 17 hod. je ve zpěvárně nácvik zpěvu ke kytarovým písním ke mši svaté. Po mši svaté probíhá spolčo ve zpěvárně a v klubovně. Končí se ve 21 hod. Stejně jako v minulých letech se spolča týkají již těch, kteří chodí do 8. a 9. třídy základní školy (je to místo normálního náboženství). Jsou zváni i ti, kteří do spolča zatím nechodili. V tomto případě by bylo dobré nejdříve se domluvit s o. Jiřím nebo s někým z animátorů mládeže. Po prázdninách se poprvé sejdeme 6. 9.

Dětské mše a katecheze pro předškoláky

  • Katecheze pro malé děti - budou každou neděli při mši sv. v 10 hod u sv. Anny. Po četbě evangelia budou mít děti vlastní katechezi v knihovně s kreslením a povídáním. Namalované obrázky ale již nebudou nosit k oltáři, ale dají přímo rodičům. Knihovnu mohou samozřejmě využívat i rodiče s miminky na přebalení, nakrmení atd. Prosím, rodiny s dětmi využívejte kapli za sklem, ať i přesuny dětí do knihovny jsou rychlé a neruší průběh mše sv. chozením přes celý kostel. Na děti i rodiče se těší p. Jana, Veronika, Martina a Hanka. První setkání po prázdninách bude v neděli 1. 9.
  • Nedělní dětské mše sv. budou opět každou 1. neděli v měsíci v 10 hod. u sv. Anny. Část promluvy bude věnována dětem, zpívat se budou kytarové písničky se scholou, přímluvy dětí, společná modlitba dětí Otče náš u oltáře, katecheze pro malé děti v knihovně. První dětská mše po prázdninách bude v neděli 1. 9., děti ať si donesou aktovky a batohy-dostanou požehnání do nového školního roku. Termíny: 1.9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.