Náboženství pro školní rok 2021/22

Jediným vyučovacím dnem bude opět středa. Moc prosím, naplánujte si kroužky tak, aby Vaše dítě mohlo být v náboženství. Nejen že tím naplníte svůj slib, který jste za něj dali při křtu, ale také mu umožníte být ve společenství stejně smýšlejících věřících kamarádů.

Díky za spolupráci v uplynulém roce a žehnám Vám. o. Petr

1. – 2. třída – zpěvárna – p. Kubienová
3. třída – kancelář – o. Petr
4. – 5. třída – klubovna – p. Moudrá
6. - 7. třída – knihovna – p. Gavlasová
8. – 9. třída – byt kněze – o. Jiří

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude vždy v pátek u sv. Anny. V 17.00 hod. je ve zpěvárně nácvik zpěvu ke kytarovým písním ke mši svaté. Po mši svaté probíhá spolčo ve zpěvárně. Končí se ve 21 hod.

Dětské mše a katecheze pro předškoláky

Nedělní dětské mše sv. budou opět každou 1. neděli v měsíci v 10 hod. u sv. Anny. Část promluvy bude věnována dětem, zpívat se budou kytarové písničky se scholou, přímluvy dětí, společná modlitba dětí Otče náš u oltáře, katecheze pro malé děti v knihovně. Dětské mše svaté se obnoví, až po skončení nouzového stavu.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.