Náboženství pro školní rok 2020/21

Jediným vyučovacím dnem bude opět středa. Moc prosím, naplánujte si kroužky tak, aby Vaše dítě mohlo být v náboženství. Nejen že tím naplníte svůj slib, který jste za něj dali při křtu, ale také mu umožníte být ve společenství stejně smýšlejících věřících kamarádů. První hodina náboženství bude ve středu 16. září 2020 v 16.00

Díky za spolupráci v uplynulém roce a žehnám Vám.

o. Petr

Obrázky dětí z 2. třídy: Seslání Ducha Svatého


 
 
 
 

Společenství mládeže

  • Společenství mládeže budou vždy v pátek u sv. Anny. V 17 hod. je ve zpěvárně nácvik zpěvu ke kytarovým písním ke mši svaté. Po mši svaté probíhá spolčo ve zpěvárně a v klubovně. Končí se ve 21 hod. Stejně jako v minulých letech se spolča týkají již těch, kteří chodí do 8. a 9. třídy základní školy (je to místo normálního náboženství). Jsou zváni i ti, kteří do spolča zatím nechodili. V tomto případě by bylo dobré nejdříve se domluvit s o. Jiřím nebo s někým z animátorů mládeže. Po prázdninách se poprvé sejdeme 6. 9.

Dětské mše a katecheze pro předškoláky

  • Katecheze pro malé děti - budou každou neděli při mši sv. v 10 hod u sv. Anny. Po četbě evangelia budou mít děti vlastní katechezi v knihovně s kreslením a povídáním. Namalované obrázky ale již nebudou nosit k oltáři, ale dají přímo rodičům. Knihovnu mohou samozřejmě využívat i rodiče s miminky na přebalení, nakrmení atd. Prosím, rodiny s dětmi využívejte kapli za sklem, ať i přesuny dětí do knihovny jsou rychlé a neruší průběh mše sv. chozením přes celý kostel. Na děti i rodiče se těší p. Jana, Veronika, Martina a Hanka. První setkání po prázdninách bude v neděli 1. 9.
  • Nedělní dětské mše sv. budou opět každou 1. neděli v měsíci v 10 hod. u sv. Anny. Část promluvy bude věnována dětem, zpívat se budou kytarové písničky se scholou, přímluvy dětí, společná modlitba dětí Otče náš u oltáře, katecheze pro malé děti v knihovně. První dětská mše po prázdninách bude v neděli 1. 9., děti ať si donesou aktovky a batohy-dostanou požehnání do nového školního roku. Termíny: 1.9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.