Náboženství pro školní rok 2020/21

Jediným vyučovacím dnem bude opět středa. Moc prosím, naplánujte si kroužky tak, aby Vaše dítě mohlo být v náboženství. Nejen že tím naplníte svůj slib, který jste za něj dali při křtu, ale také mu umožníte být ve společenství stejně smýšlejících věřících kamarádů.

Díky za spolupráci v uplynulém roce a žehnám Vám. o. Petr

Společenství mládeže

  • Společenství mládeže budou vždy v pátek u sv. Anny. V 17 hod. je ve zpěvárně nácvik zpěvu ke kytarovým písním ke mši svaté. Po mši svaté probíhá spolčo ve zpěvárně a v klubovně. Končí se ve 21 hod

Dětské mše a katecheze pro předškoláky

  • Nedělní dětské mše sv. budou opět každou 1. neděli v měsíci v 10 hod. u sv. Anny. Část promluvy bude věnována dětem, zpívat se budou kytarové písničky se scholou, přímluvy dětí, společná modlitba dětí Otče náš u oltáře, katecheze pro malé děti v knihovně. Dětské mše svaté se obnoví, až po skončení nouzového stavu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.