Příprava na biřmování od září 2019

Ano, správně jste uhádli už podle nadpisu, že příští rok by mělo být v naší farnosti zase biřmování. S tím se samozřejmě pojí příprava na tento důležitý krok víry. K čemu je dobré biřmování a k čemu příprava? Vypůjčím si tady slova arcibiskupa Graubnera: „Vzpomeňte na apoštoly. Měli nejlepšího učitele, sám Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky, a přece ve zkoušce neobstáli. Jidáš zra­dil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod křížem. Když na ně však sestoupil Duch Svatý, stali se odvážnými svědky zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru a zapalovali v lidech lásku k Ježíši. Přes všechny překážky církev rychle rostla. Duch Svatý skrze ně budoval Boží království ve světě. Že my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás? Obnovme tedy své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha Svatého! On může změnit i dnešní svět!“ Ano, Duch Svatý není méně činný dnes, než tehdy. Má moc mě proměnit, potřebuje k tomu však můj souhlas.

Pokud tedy souhlasíte s tím, že Bůh může změnit i Váš život, jste starší 15 let, nebyli jste ještě u biřmování a máte chuť se aktivně zapojit do přípravy minimálně tím, že se budete každý týden setkávat ve skupince podobně naladěných, neváhejte se přihlásit do konce srpna 2019 buď zasláním internetové přihlášky, kterou naleznete na farních stránkách v sekci biřmování, www.farnosthavirov nebo vyplněním papírové přihlášky a vhozením do schránky vzadu v kostele. 1. schůzka bude ve čtvrtek 12. září v 18,15 hod

Na vzájemné obohacení při přípravách se těší o. Marcel

 

Info-plakat

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.