Poděkování

Velké poděkování a Pán Bůh zaplať všem,

kteří se zapojili v neděli 19. listopadu t. r. do sbírky – ať už finanční nebo potravinové.
Sbírka proběhla v souvislosti s vyhlášeným dnem chudých papežem Františkem a díky vám si může mladá rodina z Jeseníků spravit střechu nad hlavou a maminky samoživitelky, jež se ocitly v těžké životní situaci, ušetřit pár korun na vánoce pro své děti místo nákupu základních potravin k jídlu.
Potravinová sbírka čítala:
15 kg luštěnin, po 30 kg cukru a rýže, 25 kg mouky, 14 ks paštik, 26 ks rybích a 26 ks masových konzerv, 20 l oleje, 4 plné tašky těstovin, 20 krabiček čaje, 14 ks paštik, 2 tašky sladkostí a další (kakao, káva, marmelády, sterilovaná zelenina, mléko, piškoty, přesnídávky, polévky, vitamíny, hygienické potřeby).
Finanční sbírka pro rodinu vynesla 35 tisíc korun.
Jana Piláriková

Poděkování z Armády spásy:

 Dopis z Armády spásy

Světový den chudých

V závěru Svatého roku milosrdenství vyhlásil papež František Světový den chudých, který připadne na neděli 19. listopadu 2017 a biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal prosí všechny farnosti, aby se k tomuto dni chudých v jakékoliv jimi zvolené formě připojily.
V kostele u sv. Anny se ve čtvrtek 9. listopadu sešla farní rada a mimo jiné diskutovala o tom, jak vyjádřit svou podporu potřebným. Z navržených variant zvítězily dvě – peněžní sbírka a sbírka potravinová.
Bylo rozhodnuto, že polovina nedělní peněžní sbírky bude darována rodině z Jeseníku (na doporučení otce Marcela), kterou blíže poznáme při nedělní mši svaté 19. 11. 2017 prostřednictvím medailónků jejich rodinných příslušníků. A zároveň pomůžeme maminkám s dětmi, které žijí v Domovech pro matky s dětmi v Havířově; s uspořádáním jejich života jim pomáhá Armáda spásy a ta by pro ně uvítala sbírku trvanlivých potravin.
Proto se obracíme na všechny farníky z Havířova a blízkého okolí s prosbou o přispění do těchto dvou sbírek, ať už peněžní částkou nebo donesením trvanlivých potravin (mouka, cukr, olej, těstoviny, luštěniny, konzervy, přesnídávky, piškoty, …).
Sbírka trvanlivých potravin bude probíhat  příští NEDĚLI 19. listopadu vždy před každou mší svatou (8.00, 10.00, 17.30 hodin). Potraviny noste vlevo do kanceláře naproti sakristii kostela sv. Anny v Havířově.
Všem dárcům děkujeme.

PLAKÁTEK

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.