Adventní aktivina-ROSU DEJTE NEBESA SHŮRY

Pro děti i dospělé jsou připravené "kapky" v miskách na stolku pro obětní dary. Tady si každý může vzít jednu kapku. Na kapce je napsaná věta z písma a zároveň drobný úkol. Doma si povyprávějte o citátu z Písma, jak tomu rozumíte a co to znamená. Až úkol splníte, doneste kapku do kostela, položte před oltář, k obrázku vyschlého stromu, kde ho společně zavlažujeme. Našim zavlažováním se nám uschlé větve snad začnou proměňovat.

A jaký to má smysl? Proč to budeme dělat?
Lidé od nepaměti věděli, že voda znamená naději a život. Spasitel znamenal pro židy velkou naději, proto o něj prosili s velkou vroucností. Starozákonní obraz vyschlé krajiny a prosba o vláhu nádherně vystihuje velkou touhu, s jakou izraelský národ očekával Mesiáše (srov. Iz 45,8). Slova proroka Izaiáše o tom, že vyrazí výhonek z kořene Jesse (srov. Iz 11,1-10), se týkají také nás, protože i náš život a naše vztahy k druhým lidem jsou často vyschlé. Spasitel přichází i dnes do „pustiny“ našeho všedního života. Zkusme proto během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista, do našich rodin, do práce nebo do školy. Dovolme mu, aby naše vztahy proměnil, a tak mezi námi mohl vyrůst kousek nebe.

Koncert na Špluchově 8. 12. od 17,15 hod

Koncert-n-spluchove

Nové parkoviště-žehnání 25. 11.

Sveceni-parkoviste01

Přednáška 22. 11. od 18,15 hod - kramářské tisky

Kramarske-tisky_pozvanka-na-prednasku_21

Koncert u Anny 24. 11. od 16 hod

Koncert24

Jako každoročně se v předvečer slavnosti Ježíše Krista Krále uskuteční v kostele sv. Anny v Havířově koncert duchovní hudby. Tato tradice trvá v naší farnosti již od jubilejního roku 2000 (mimo let 2008 a 2009), takže letos je to již 17. ročník.Věříme, že i tentokrát nás duchovní hudba potěší, povznese naši mysl a prožijeme společně pěkné chvíle. A na co se můžeme těšit?

Koncert zahájí krátkou promluvou otec Marcel a Jiří Soukup přednese dvě skladby na trubku za varhanního doprovodu Anežky Matouškové. Hostujícím pěveckým sborem je letos Lašský smíšený sbor z Bašky a sborový zpěv představí samozřejmě i pořádající ženský pěvecký sbor MKS Havířov CANTICORUM s dirigentem Vítězslavem Soukupem. Sólově zazpívá Rastislav Širila, který bude celý program provázet i jako moderátor. Všichni účinkující jistě udělají maximum pro to, aby se vám program líbil. Tak přijďte v sobotu 24. listopadu 2018 v 16 hodin do kostela sv. Anny, moc se na vás těšíme!

Vstupné je jako vždy dobrovolné.

Jménem organizátorů vás srdečně zve Vítězslav Soukup.

Poděkování

Velké poděkování a Pán Bůh zaplať všem,

kteří se zapojili v neděli 19. listopadu t. r. do sbírky – ať už finanční nebo potravinové.
Sbírka proběhla v souvislosti s vyhlášeným dnem chudých papežem Františkem a díky vám si může mladá rodina z Jeseníků spravit střechu nad hlavou a maminky samoživitelky, jež se ocitly v těžké životní situaci, ušetřit pár korun na vánoce pro své děti místo nákupu základních potravin k jídlu.
Potravinová sbírka čítala:
15 kg luštěnin, po 30 kg cukru a rýže, 25 kg mouky, 14 ks paštik, 26 ks rybích a 26 ks masových konzerv, 20 l oleje, 4 plné tašky těstovin, 20 krabiček čaje, 14 ks paštik, 2 tašky sladkostí a další (kakao, káva, marmelády, sterilovaná zelenina, mléko, piškoty, přesnídávky, polévky, vitamíny, hygienické potřeby).
Finanční sbírka pro rodinu vynesla 35 tisíc korun.
Jana Piláriková

Poděkování z Armády spásy:

 Dopis z Armády spásy

Světový den chudých

V závěru Svatého roku milosrdenství vyhlásil papež František Světový den chudých, který připadne na neděli 19. listopadu 2017 a biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal prosí všechny farnosti, aby se k tomuto dni chudých v jakékoliv jimi zvolené formě připojily.
V kostele u sv. Anny se ve čtvrtek 9. listopadu sešla farní rada a mimo jiné diskutovala o tom, jak vyjádřit svou podporu potřebným. Z navržených variant zvítězily dvě – peněžní sbírka a sbírka potravinová.
Bylo rozhodnuto, že polovina nedělní peněžní sbírky bude darována rodině z Jeseníku (na doporučení otce Marcela), kterou blíže poznáme při nedělní mši svaté 19. 11. 2017 prostřednictvím medailónků jejich rodinných příslušníků. A zároveň pomůžeme maminkám s dětmi, které žijí v Domovech pro matky s dětmi v Havířově; s uspořádáním jejich života jim pomáhá Armáda spásy a ta by pro ně uvítala sbírku trvanlivých potravin.
Proto se obracíme na všechny farníky z Havířova a blízkého okolí s prosbou o přispění do těchto dvou sbírek, ať už peněžní částkou nebo donesením trvanlivých potravin (mouka, cukr, olej, těstoviny, luštěniny, konzervy, přesnídávky, piškoty, …).
Sbírka trvanlivých potravin bude probíhat  příští NEDĚLI 19. listopadu vždy před každou mší svatou (8.00, 10.00, 17.30 hodin). Potraviny noste vlevo do kanceláře naproti sakristii kostela sv. Anny v Havířově.
Všem dárcům děkujeme.

PLAKÁTEK

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.