Synoda

Synoda

SYNODA

Bratři a sestry, papež František vyhlásil v tomto roce 2021 synodu v Církvi, která bude mít určité etapy a bude trvat do roku 2023. Jeho přáním je zapojit všechny lidi v Církvi i mimo Církev k diskuzi nad danými tématy a tak se snažit lidi zapojit do diskuze a společné spolupráce. Hlavním hybatelem má být Duch Svatý, kterého jsme přijali při křtu, učit se s ním spolupracovat a snažit něco změnit ve svém životě i ve společnosti ve které žijeme, aby lidé více pochopili a zakusili Boží dobrotu.

Hlavní koordinátor za naší farnost je Marek Světnička, který se bude starat o průběh synody v naší farnosti a výsledky, které vzejdou z jednotlivých skupin zpracuje a odevzdá na biskupství. Prosím vás o trpělivou spolupráci a věřím, že vaše náměty budou inspirací i pro život v naši farnosti. Nebojme se oslovit Duchem Svatým a pojďme něco změnit v našem životě, ve farnosti - v Církvi --- k lepšímu. K tomu, ať nám pomáhá přímluva PM, sv. Josefa, sv. Anny, sv. Markéty a sv. Jana Křtitele.

TÉMATA: 06-temata-a-otazky-pro-setkani-v-pracovnich-skupinkach8040

MODLITBA: Synoda-modlitba

PŘÍRUČKA: Vademecum-synodalniho-procesu-na-urovni-mistniho-spolecenstvi_finale

DOKUMENT: Pripravny-dokument-synoda-2021-2023

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.