Biřmování

Birmo

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Pokud byl člověk pokřtěn jako malé dítě, rozhodli se jeho rodiče, že jej vychovají ve víře. Biřmování znamená, že člověk v dospělosti již sám vyznává své odhodlání žít jako křesťan, modlit se a stavět svůj život na Bohu. K tomu získává biřmovanec dar Ducha svatého. Minimální věk pro přijetí biřmování je 15 let. Tuto svátost lze ale samozřejmě přijmout i ve vyšším věku. Hlavní motivací má být odhodlání vyznávat víru svým životem.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.