Co je Svátost

Dle Wikipedie Svátost - z latinského "Sacramentum" - je posvátná věc, posvátný úkon, přísaha; je obdobného významu jako řecké Mystérion - TAJEMSTVÍ.
Je to dostatečně srozumitelné? Ne? Jedná se přece o tajemství! Něco, co je pro lidské chápání těžko uchopitelné. Těm znamením totiž musím trochu rozumět. Je to podobné, jako když v televizi vidíme nějaké domorodé kmeny, které vykonávají různé rituály a nám to přijde směšné - nerozumíme tomu. Ale pro ty, kteří to dovedou dešifrovat, to má hluboký význam. Skrze ty viditelné symboly se ve svátostech děje to neviditelné (podobně jako skrze viditelný polibek se prohlubuje neviditelná láska mezi blízkými).
Svátostí je sedm a ony v určitých zlomových okamžicích života, se kterými se člověk neumí vyrovnat sám, zprostředkovávají setkání s Bohem a církví.

Narození → křest
První zkušenost s pádem → svátost smíření
Potřeba nasycení → eucharistie
Dospívání → biřmování
Vydání se na samostatnou cestu → manželství, kněžství
Stáří, nemoc → pomazání nemocných

V nabídce se dostanete i k popisům dalších církevních úkonů  (návštěva nemocných, pohřeb). Nejedná se o Svátosti, ale jejich prostřednictvím se také s Bohem setkáváme. Budiž tedy pro vás následující text tím, co snad pomůže svátosti trochu přiblížit.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.