Co je Svátost

Svátosti a obřady

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho života. Dotýkají se tak chvíle narození, uvedení do dospělosti, aspektů viny a odpuštění, chvíle slavení hostiny, ale i nemoci, utrpení a smrti. Svátosti doprovází člověka také při životních krocích, jako je např. trvalé spojení života s druhým člověkem nebo kněžské svěcení.

Svátosti tedy jsou:

Křest
Biřmování
Eucharistie
Svátost smíření (zpověď)
Manželství
Kněžství
Svátost nemocných

K důležitým obřadům patří také

Křesťanský pohřeb

Narození → křest
První zkušenost s pádem → svátost smíření
Potřeba nasycení → eucharistie
Dospívání → biřmování
Vydání se na samostatnou cestu → manželství, kněžství
Stáří, nemoc → pomazání nemocnýchFarnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.