int(1)

ŘK FARNOST PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

 • ZE ŽIVOTA FARNOSTI

  3.1.2022

  Ze života farnosti…

  Čtvrtou neděli postní 27.března proběhl v naší farnosti po mši svaté „postní jarmark“. Mši doprovodila svým zpěvem havířovská schola. Zájemci si koupili různé výrobky určené k velikonoční výzdobě, jako např. věnce, košíky, zápichy, perníčky aj. Výtěžek jarmarku 8000 Kč bude použit na opravy kostela.

  Po celou postní dobu jsme se připravovali na Velikonoční svátky, které po dlouhé době opět mohly proběhnout bez omezení. Naše schola nacvičila pod vedením Katky Durčákové Pašije, které jsme zazpívali při Velkopátečních obřadech.

  Velikonoce v naší farnosti.

  Plánujeme:

  V neděli 5. 6. 2022 po mši sv. chystají naši farníci posezení s pohoštěním a se smažením vaječiny. Srdečně jsou zváni všichni z ostatních farností

  O prázdninách bude mše svatá jen v neděli

  ____________________________________________________________________________________________

  Mše svaté: 

  - středa 18:00

  - pátek 7:30

  - od 26.9.2021 se začátek mší svatých vrací na čas 8:45

  ____________________________________________________________________________________________

   Kontaktní údaje:

  Úřední hodiny: vždy po Mši svaté.

  Farní kancelář: - na faře v Bludovicích u sv. Markéty

  PONDĚLÍ            9:00 – 11:00 hod.

   14:30 – 16:30 hod.

  STŘEDA            13:30 – 15:30 hod. 

  ____________________________________________________________________________________________

  facebook:        https://www.facebook.com/farnosthavirovprostrednisucha/

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.