OPATŘENÍ V KOSTELE - COVID 19

Drazí farníci, chtěl bych shrnout pár zásad, které nás provází v době pandemie Covid 19.

AKTUÁLNÍ STAV OD 26. DUBNA 2021:

  • Je povolené zpívat při mši svaté
  • Na mši svaté může být více lidí než 10 procet kapacity na sezení, ale musí mít mezi sebou 2m rozestupy, mít respirátory a použít při vstupu dezinfekci. Prosím, aby si farníci v kostele sedali na vytyčená místa, abychom dosáhli 2m rozestupů.
  • každou středu mše svatá v 16.00 hod. pro děti z náboženství (prozatím místo výuky náboženství)

OPATŘENÍ, které se týkají kostela:

  • POVINNÁ ROUŠKA (RESPIRÁTOR) V KOSTELE
  • PŘI VSTUPU POUŽIJTE DESINFEKCI
  • SEDNOUT SI NA OZNAČENÉ MÍSTA (V KOSTELE NEPLATÍ PRAVIDLO, ŽE RODINA SEDÍ POSPOLU, ABYCHOM LÉPE KONTROLOVALI DANÝ POČET).
  • NA MŠI SVATOU SE VE VŠEDNÍ DEN NEMUSÍME ZAPISOVAT.
  • NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ U SV. ANNY JSOU: V 7.00, 8.00, 10.00, 17.30 hod. U sv. Markéty v 9.00 a na Špluchově v 11.00 hod..
  • PŘISPÍVAT NA POTŘEBY KOSTELA MŮŽETE DO KOŠÍKU V KOSTELE A NEBO NA ÚČET FARNOSTI.
  • PŘÍ MŠI SVATÉ SE NEPODÁVAJÍ RUCE.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.