Modlitba farnosti za město Havířov

Milí farníci, pojďme se společně a pravidelně modlit za město Havířov skrze tuto modlitbu ve 21 hod. Stačí se na chvíli zastavit (kdekoliv jsme) a pomodlit se Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a připojit se kněžskému požehnání pro město. Tímto budeme městu vyprošovat ochranu před zlem a vyprošovat potřebné dary a milosti pro lidi, kteří zde žijí. Kéž by Boží láska a milosrdenství zaplavila celé město a ono chválilo Boha za jeho dobrotu a lásku. Svatá Anno a Markéto - orodujte za nás a za naše město.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.