Modlitba za HAVÍŘOV

Milí farníci, pojďme se společně a pravidelně modlit za město Havířov skrze tuto modlitbu ve 21 hod. Stačí se na chvíli zastavit (kdekoliv jsme) a pomodlit se:

Otče náš - Modlitba Páně 


Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Zdrávas Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s tebou;

požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

 

 

Sláva Otci

Chvála Nejsvětější Trojice


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.

a připojit se kněžskému požehnání pro město. Tímto budeme městu vyprošovat ochranu před zlem a vyprošovat potřebné dary a milosti pro lidi, kteří zde žijí. Kéž by Boží láska a milosrdenství zaplavila celé město a ono chválilo Boha za jeho dobrotu a lásku.

Svatá Anno a Markéto - orodujte za nás a za naše město.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.