Modlitba matek 2022 - triduum

 Modlitební triduum Modliteb matek

Skupinky Modliteb Matek naší farnosti srdečně zvou všechny,

kteří se chtějí modlit za své děti a za všechny děti, které to

potřebují a za naše rodiny na Modlitební triduum.

Po celý rok se každý týden jako rodiče modlíme za své děti

v modlitebních skupinkách, které se v naší farnosti pravidelně schází. Každé čtvrtletí se pak

scházíme společně v rámci tzv. tridua, neboli modlitebního třídenní, které se koná nejen v naší

farnosti, ale ve stejném termínu se schází k triduu i modlitební skupiny v jiných farnostech po celém světě.

 

 

V pátek 28. ledna

jsme pozváni k malému půstu a prosbě za odpuštění svých vlastních hříchů -  modlitby začneme v 16,30 hod. (před mší sv.,která je v 17,30hod.).

 

V sobotu 29. ledna

v 7,45 hod (po mši sv., která je v 7 hod.) se budeme společně modlit za ty, kteří ubližují nám a našim dětem a prosit o odpuštění.

 

V neděli 30. ledna

v 17,30 hod. (před mší sv., která je v 18,30 hod.) chceme chválit Boha a děkovat za všechna požehnání, která jsme v životě dostali.

Během tridua se sjednocujeme v modlitbě nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí, prosíme za svou farnost a tím usilujeme o prohloubení jejího společenství. Srdečně zveme všechny z naší farnosti ke společné modlitbě.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.