Kostel sv. Markéty

20190323_100312

Historie farního kostela sv. Markéty v Dolních Bludovicích 


První zmínka o kostele v Bludovicích je z roku 1335, kdy je již farnost uvedená v seznamu desátků Vratislavských biskupů. Kostel byl jistě postaven dříve a to mezi léty 1315 až 1335. V té době byly všechny stavby na Těšínsku budovány ze dřeva, tedy i náš kostel byl dřevěný. Stál na kopečku nad řekou Lucinou na místě dnešního katolického hřbitova. Za evangelické reformace byl kostel v držení evangelíků až do roku 1654, kdy musel být na zásah fryštátského arcikněze dr. Otíka z Dobřan a plukovníka A. Steinkelleho uzavřen dne 25. března, katolíkům navrácen a dle katolického obřadu znovu vysvěcen. Proti tomuto činu podali evangeličtí stavové písemnou stížnost dne 31. ledna 1663 až k císaři, ale bezvýsledně. Při odchodu evangelických kněží byly zničeny veškeré knihy a záznamy. Z kostela se zachoval pouze památný zvon, který je největší ze všech nynějších zvonů ve věži. Je z roku 1490, to znamená, že je nejstarší datovaný zvon na Těšínsku.


Starý dřevěný kostel stál do roku 1786. Největší zásluhu o postavení nynějšího kostela má tehdejší farář Šebastián Piskoř (1772-1792 rodem z Frýdku, pohřben pod hlavním oltářem). Ten požádal o biskupské svolení ke stavbě nového chrámu. Biskup vratislavský, sídlící tehdy v Javorníku ve Slezsku, dal své svolení přípisem ze dne 5. dubna 1786 a vrchnostenský úřad dne 18. dubna 1786. Základní kámen byl položen na svátek sv. Markéty ve čtvrtek 13. července 1786 a kostel byl dostavěn a posvěcen v neděli 18. listopadu 1792. Zasvěcen byl sv. Markétě, spolupatronem je sv. Michal. Dokončení kostela bylo již za faráře Andělína Gericha. Kostel stavěl zednický mistr Krečmer z Frýdku. Po jeho smrti stavbu dokončil zednický mistr Reinoch z Paskova. Tesařskou práci provedl tesařský mistr Josef Dlouhý ze Staré Vsi na Moravě.

Fotky kostela sv. Markéty

Fotografie ZDE

Farnost Havířov (Hl. úvod)

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.