Kostel sv. Markéty

20190323_100312

Historie farního kostela sv. Markéty v Dolních Bludovicích 


První zmínka o kostele v Bludovicích je z roku 1335, kdy je již farnost uvedená v seznamu desátků Vratislavských biskupů. Kostel byl jistě postaven dříve a to mezi léty 1315 až 1335. V té době byly všechny stavby na Těšínsku budovány ze dřeva, tedy i náš kostel byl dřevěný. Stál na kopečku nad řekou Lucinou na místě dnešního katolického hřbitova. Za evangelické reformace byl kostel v držení evangelíků až do roku 1654, kdy musel být na zásah fryštátského arcikněze dr. Otíka z Dobřan a plukovníka A. Steinkelleho uzavřen dne 25. března, katolíkům navrácen a dle katolického obřadu znovu vysvěcen. Proti tomuto činu podali evangeličtí stavové písemnou stížnost dne 31. ledna 1663 až k císaři, ale bezvýsledně. Při odchodu evangelických kněží byly zničeny veškeré knihy a záznamy. Z kostela se zachoval pouze památný zvon, který je největší ze všech nynějších zvonů ve věži. Je z roku 1490, to znamená, že je nejstarší datovaný zvon na Těšínsku.


Starý dřevěný kostel stál do roku 1786. Největší zásluhu o postavení nynějšího kostela má tehdejší farář Šebastián Piskoř (1772-1792 rodem z Frýdku, pohřben pod hlavním oltářem). Ten požádal o biskupské svolení ke stavbě nového chrámu. Biskup vratislavský, sídlící tehdy v Javorníku ve Slezsku, dal své svolení přípisem ze dne 5. dubna 1786 a vrchnostenský úřad dne 18. dubna 1786. Základní kámen byl položen na svátek sv. Markéty ve čtvrtek 13. července 1786 a kostel byl dostavěn a posvěcen v neděli 18. listopadu 1792. Zasvěcen byl sv. Markétě, spolupatronem je sv. Michal. Dokončení kostela bylo již za faráře Andělína Gericha. Kostel stavěl zednický mistr Krečmer z Frýdku. Po jeho smrti stavbu dokončil zednický mistr Reinoch z Paskova. Tesařskou práci provedl tesařský mistr Josef Dlouhý ze Staré Vsi na Moravě.

Fotky kostela sv. Markéty

Fotografie ZDE

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.