Kontaktujte nás

Římskokatolická farnost Sv. Anny Havířov - Město
adresa: ul. Farská 302/2, 736 01  Havířov - Bludovice
IČ: 66182981
č. účtu: 1723380339/0800


Římskokatolická farnost Sv. Markéty Havířov - Bludovice
adresa: ul. Farská 302/2, 736 01  Havířov - Bludovice
IČ: 45215618
č. účtu: 1721978329/0800


farář: P. Petr Kříbek
kaplan: P. Jiří Klos

jáhen: P. Karel Honka

 ______________________________________________________________________________________________________________________


Spojení:
mobil: 737 564 398
email: rkf.havirov@doo.cz

facebook: Římskokatolická farnost Havířov, sv. Anna, sv. Markéta | Facebook

Farní kancelář: - na faře v Bludovicích u sv. Markéty

PONDĚLÍ -  9.00 - 11.00 hod.

                 14.30 - 16.30 hod.

STŘEDA  -  13.30 - 15.30 hod.

______________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní formulář:

Římskokatolická farnost Sv. Anna Havířov - Město a
Římskokatolická farnost Sv. Markéta Havířov - Bludovice

Jméno
Email
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šestnáct a tři 

Kostel Sv. Markéty a fara

Kostel Sv. Anny

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.