Neděle 9. prosince 2018

Prodej knih: V knihovně u sv. Anny tuto neděli - 9.12. dopoledne
Bohoslužby u sv. Anny ve všední dny jsou v boční kapli. Vstup je jen od sakristie
Náboženství:  Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Setkání katechumenů: setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Předvánoční úklid kostela: V sobotu bude u sv. Anny od 8.00 a u sv. Markéty od 9.00 předvánoční úklid kostela. Kdo můžete přijďte pomoct
Sbírka na opravy kostela: Příští neděli bude
Dopředu hlásíme: v pondělí 17.12. budeme navštěvovat nemocné před Vánocemi. Přijďte je zapsat do sakristie
Zpovědní den: V úterý 18.12. u sv. Anny
Vzadu na stolku nové OKNO
Připojte se k adventní aktivitě v kostele sv. Anny - zavlažujeme suchý strom svými dobrými skutky. Kapky s veršem z Písma a úkolem (pro děti i dospělé) jsou na stolku pro obětní dary, po splnění úkolu dejte kapku k suchému stromu před oltářem

Ohlášky 2018

Neděle 2. prosince 2018

Sbírka z minulé neděle na biblické dílo vynesla u sv. Anny 16626,- v Bludovicích 3508,- a na Špluchově 1480,- díky za vaše dary
Bohoslužby u sv. Anny ve všední dny v boční kapli budou od pondělí 3.12. Vstup je jen od sakristie
Náboženství: Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Setkání lektorů:  Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Špluchov: V sobotu 8.12. bude v 16.00 mše sv. s nedělní platností na Špluchově a po ní bude v kapli od 17.15 koncert, v neděli už mše na Špluchově nebude
Prodej knih: Příští neděli - 9.12. v knihovně u sv. Anny
Dopředu hlásíme:
Předvánoční úklid kostelů sv. Anny i sv. Markéty: Od rána v sobotu 15.12. 
Návštěvy nemocných před Vánocemi: V pondělí 17.12. Přijďte je zapsat do sakristie
Připojte se k adventní aktivitě v kostele sv. Anny - zavlažujeme suchý strom svými dobrými skutky. Kapky s veršem z Písma a úkolem (pro děti i dospělé) jsou na stolku pro obětní dary, po splnění úkolu dejte kapku k suchému stromu před oltářem

Neděle 25. listopadu 2018

Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 34374,- v Bludovicích 6027,- a na Špluchově 1660,- dnešní sbírka je na biblické dílo - díky za vaše dary
Výroba adventních věnců a na balíček od Mikuláše: Dnes naposledy máte možnost přihlásit se na výrobu adventních věnců a na balíček od Mikuláše - vše vzadu na stolku
Od zítřka po mši sv. je možno u sv. Anny zapisovat úmysly mší na další pololetí, u sv. Markéty až další neděli
Společenství manželů v knihovně: Zítra - v pondělí od 18.15  v knihovně u sv. Anny
Možnost svátosti smíření pro děti a rodiče: Ve středu od 16.00 u sv. Anny možnost svátosti smíření pro děti a rodiče, v rámci náboženství mše sv., a také začátek adventního snažení
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Výroba adventních věnců v knihovně: V sobotu od 8.30 u sv. Anny v knihovně
Církevní silvestr pro mládež: V sobotu v 17.30 začíná v dětském domově v Těrlicku
Žehnání adventních věnců: Příští neděli na začátku mše žehnání adventních věnců (dejte je před oltář), po dětské mši u sv. Anny v 10.00 Mikulášská nadílka
Koncert a změna konání mše sv. na Špluchově: V sobotu 8.12. bude v 16.00 mše sv. s nedělní platností na Špluchově a po ní bude v kapli od 17.15 koncert
Prodej knih: V neděli 9.12. v knihovně u sv. Anny
Kalendáře na příští rok: V sakristii u sv. Anny k zakoupení

Neděle 18. listopadu 2018

Díky za dnešní sbírku na opravy kostela, příští neděli bude sbírka na biblické dílo
Společenství seniorů: v pondělí v knihovně u sv. Anny od 14.30
Přednáška o kramářských tiscích: Ve čtvrtek od 18.15 bude v knihovně u sv. Anny
Koncert duchovní hudby: V sobotu v 16.00 bude v kostele sv. Anny
Výroba adventních věnců: Do příští neděle se napište na výrobu adventních věnců, a také napište rodiče své děti na mikulášskou nadílku. Oba papíry jsou vzadu na stolku
Příští neděli po 10.00 mši sv. požehnáme u sv. Anny nově vybudované parkoviště
Kalendáře na rok 2019: V sakristii u sv. Anny si můžete koupit kalendáře na příští rok. Prodej knih před vánoci tam bude 9.12. v knihovně

Neděle 11. listopadu 2018

Dnes ve 13.30 je sto let od ukončení 1.sv. války - vzpomeňte v modlitbě, na poděkování budou zvonit zvony
Náboženství:  Ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Orlí hnízdo pro rodiny třeťáků: V pátek odjíždějí rodiny třeťáků z náboženství na Orlí hnízdo
Sbírka na opravy kostela: Příští neděli
Příští neděli bude sloužit dopoledne u sv. Anny novokněz, máte příležitost k novokněžskému požehnání
Požehnání pro nově vybudované parkoviště: Za 14 dní v neděli po 10.00 mši sv.
Kalendáře na příští rok: V sakristii u sv. Anny k zakoupení
Páteční úmysly mší sv. do konce roku u sv. Markéty jsou ještě volné
Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Markéty

Neděle 4. listopadu 2018

Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 25259,- v Bludovicích 5106,- a na Špluchově 2135,-
Náboženství:
Ve středu u sv. Anny od 16.00
Mše sv. v domově důchodců:
V sobotu 10.11. v 9.00
Úklid kostela sv. Markéty:
V sobotu  10.11. bude také od 9.00, prosíme přijďte pomoct
Kalendáře na příští rok
si můžete koupit v sakristi u sv. Anny 
Nové Společenství:
V kostele vzadu na stolku

Neděle 28. října 2018

Sbírka z minulé neděle na misie vynesla u sv. Anny 34026,- v Bludovicích 7865,- a na Špluchově 2630,-
Díky i za sbírku z této neděle - 28. října,
která jde na opravy kostela
Náboženství -
ve středu je u sv. Anny od 16.00 v rámci náboženství příležitost ke zpovědi pro děti i rodiče a bude bohoslužba
Adorace -
ve čtvrtek bude u sv. Anny od 15.00 adorace a od 16.00 příležitost ke zpovědi pro všechny
Ve čtvrtek bude v 16.00 mše sv. na Špluchově a poté pobožnost za zemřelé na hřbitově
Pobožnost za zemřelé
- v pátek po ranní mši na hřbitově v Bludovicích
Adorace -
v pátek bude u sv. Anny po mši sv. krátká adorace a poté modlitba za naše zemřelé u kříže před kostelem
Kalendáře na příští rok -
si můžete koupit v sakristii u sv. Anny
Lektoři přijďte se zapsat na četbu B.S. na příští měsíc

Neděle 21. října 2018

Sbírka této neděle - Na misie: díky za ni. Sbírka na opravy kostela bude příští neděli
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny v 16.00
Pozor, ze soboty na neděli se mění čas, takže si posuneme hodinky o hodinu dozadu. Posun zpět z 3. hodiny ranní na 2. hodinu ranní proběhne v neděli 28. října.
Příští neděli je výročí 100 let naší republiky, oslavíme to u sv. Anny mší sv. která bude jen v 9.00 a následně bude před kostelem pietní akt ve spolupráci s městem - jste zváni.
Můžete si zapisovat u sv. Markéty úmysly mší sv. do konce roku - jsou volné

Neděle 14. října 2018

Společenství seniorů: v pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Pochod pro život:
V úterý a začíná v 16.00. Sraz je před Kulturním domem Leoše Janáčka
Náboženství:
Ve středu u sv. Anny v 16.00
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Misijní neděle: Příští neděli.
Sbírka jde na misie, na opravy kostela bude za 14 dní
100 let České republiky:
Za 14 dní v neděli je výročí 100 let naší republiky, oslavíme to u sv. Anny mší sv. která bude jen v 9.00 a následně bude před kostelem pietní akt ve spolupráci s městem - jste zváni.
Můžete si zapisovat u sv. Markéty úmysly mší sv. do konce roku - jsou volné

Neděle 7. října 2018

Náboženství: ve středu u sv. Anny v 16.00
Effatha: V sobotu bude v kostele sv. Anny v 18.00 koncert celorepublikového souboru Effatha z církve bratrské. Přijďte, bude to nejen koncert, ale i modlitba. Věřím, že hezký duchovní zážitek.
Díky všem chlapům, kteří tuto sobotu - 6.10.2018 - byli na brigádě a čistili půdu u sv. Markéty
Nové OKNO: V kostele vzadu na stolku
Úmysly mší sv. do konce roku si můžete zapisovat  u sv. Markéty - jsou volné

Neděle 30. září 2018

Sbírka minulou neděli na církevní školy vynesla u sv. Anny 17 616 Kč, u sv. Markéty 3520 Kč, na Špluchově 1 740 Kč.
Náboženství:  Ve středu. V rámci náboženství možnost svátosti smíření od 16.00 u sv. Anny
Společenství manželů: Ve středu od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Adorace u sv. Anny: Od října bude každý čtvrtek od 15.00-17.25 - otevřený bude jen vstup u sakristie
Setkání katechumenátu: Ve čtvrtek bude v 18.15  v knihovně u sv. Anny
Adorace mládeže: V pátek u sv. Anny bude do 19.00
V sobotu od 9.00 pokračujeme prací na půdě u sv. Markéty - chlapi, prosím, nahlaste se do středy
Příští neděli je dětská mše u sv. Anny, nácvik písniček od 9.00 ve zpěvárně, jsou zvány děti a mládež, můžou dojít i později

Neděle 23. září 2018

Sbírka z min. neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 33790,- v Bludovicích 5862,- a na Špluchově 1730,- díky i za dnešní sbírku na církevní školství
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny od 16.00, program bude také pro maminky
Ve čtvrtek je mše sv. v 16.00 na Špluchově už ze slavnosti sv. Václava
Modlitby matek: Od pátku do neděle budou v kostele sv. Anny vždy po mši sv.
Díky všem, kdo jste včera byli v Bludovicích na brigádě na faře i v kostele
Podlaha v kostele sv. Markéty: Po poradě s odborníky se oprava podlahy sv. Markéty odkládá. Nejprve se zpracuje podrobný projekt a pak budeme žádat dotace. Je tedy možné až do konce roku psát úmysly mší sv. - jsou volné.

Neděle 16. září 2018

Tuto neděli je sbírka na opravu kostela, příští neděli na církevní školství, díky za dary
Společenství seniorů: V pondělí ve 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu od 16.00 u sv. Anny, program bude také pro maminky
Svěcení kříže v Životicích: Také ve středu jste zváni v 17:30 na svěcení opraveného kříže na křižovatce ulic Přátelství a U křížů v Havířově Životicích cca 40 m za restaurací Legendario.
Procházka pro dobrou věc: Ve čtvrtek je mezi 16-18.00 . Půjde se od sběrny v parku na Nábřeží. Svou účastí pomůžete Peťovi. Více...
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek v 18.18 v knihovně u sv. Anny
Setkání rodičů mladšího společenství: Ve čtvrtek v 18.15  ve zpěvárně u sv. Anny, prosíme přijďte
Setkání mladšího společenství: V pátek v 18.15 ve zpěvárně u sv. Anny
Mezinárodní den míru: V pátek - od 18.00 budou zvonit zvony a na konci mše u sv. Anny se pomodlíme za mír - vzpomeňte i ve svých domovech
Brigáda v Bludovicích: V sobotu bude v  od 9.00. Muži - osekávání trámů a úklid půdy- se sebou sekeru, respirátor, lopatku. Ženy - úklid fary. Prosím přihlaste se v sakristii, či na farní mail, ať víme s kolika lidmi počítat s občerstvením

Neděle 9. září 2018

Setkání pastorační rady: V pondělí v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu bude u sv. Anny první hodina náboženství v 16.00. Začínáme v kostele, účast rodičů nutná
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu je v 9.00
Sbírka na opravy kostela bude příští neděli
Brígada v Bludovicích: Další sobotu 22.9. bychom chtěli poprosit ženy i muže aby přišli na brigádu do Bludovic. Ženy na úklid fary a okolí, muži na vyčištění půdy kostela a osekání trámů.
Nové číslo časopisu OKNO: V kostele vzadu na stolku

Neděle 2. září 2018

Běžný pořad bohoslužeb začíná od zítřka - 3. září.
Setkání animátorů mládeže: Ve středu u sv. Anny v 15.30 a od 18.00 je společenství manželů v knihovně
Výlet za o. Karlem do Rudné p. Pradědem už je obsazen, je možné se nahlásit jako náhradník, vyjíždí se ve čtvrtek v 8.00 z aut. nádraží
První setkání katechumenátu dospělých, kteří se chtějí připravovat ke svátostem: Ve čtvrtek v 18.15 u sv. Anny. Zájemci se mohou ještě přihlásit v sakristii
Rodiče, odevzdejte prosím ještě dnes přihlášky do náboženství
Příští neděli bude na Špluchově oslava posvěcení kaple a také poděkování za úrodu
První hodina náboženství bude 12.9. v 16.00 u sv. Anny. Účast rodičů nutná.

Neděle 26. srpna 2018

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 30021,- u sv. Markéty 6044,- a na Špluchově 1545,- díky!
Tento týden ještě platí prázdninový harmonogram bohoslužeb
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly bohoslužeb
Dětská mše sv.: Příští neděli bude u sv. Anny v 10.00  Děti ať si vezmou aktovky – požehnáme jim do nového školního roku
Pojedeme autobusem za o. Karlem do Rudné p. Pradědem ve čtvrtek 6. září, cena 250 Kč, přihlaste se v sakristii. Podrobnosti na nástěnce, farních stránkách
První setkání katechumenátu: Ve čtvrtek 6. září je také  - dospělých, kteří se chtějí připravovat ke svátostem. Zájemci se mohou ještě přihlásit v sakristii
Rodiče, kdo jste tak ještě neudělali, odevzdejte prosím přihlášky do náboženství do příští neděle
Uzavřená zadní cesta ke kostelu: Choďte do kostela sv. Anny pouze zepředu od Hlavní třídy, nechoďte přes staveniště, ať nedojde k úrazu
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 19. srpna 2018

Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly bohoslužeb
Uzavření parkovacího místa za kostelem: Od pondělí 20.8. začínají za kostelem sv. Anny dělat parkoviště. Parkujte svá auta na parkovišti u zámečku a choďte také zepředu od Hlavní třídy. Zezadu bude přístup ke kostelu uzavřen i pro pěší.
Zítra v 18.30 je na faře setkání ekonomické rady
Výprava za o. Karlem: Pojedeme autobusem za o. Karlem do Rudné p. Pradědem ve čtvrtek 6. září, cena 250 Kč, přihlaste se v sakristii. Podrobnosti na nástěnce, farních stránkách
Náboženství: Rodiče, kdo jste tak ještě neudělali, odevzdejte prosím přihlášky do náboženství do konce prázdnin

Neděle 12. srpna 2018

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Ve středu - mše u sv. Anny bude vyjímečně večer
Platí prázdninový pořad bohoslužeb, o prázdninách není u sv. Anny kancelář. Vše máte ve vývěsce a na internetu.
Zapisujeme po mši sv. úmysly bohoslužeb
Zahájení stavby parkoviště za kostelem: Příští neděli bude naposledy možné parkovat vzadu za kostelem sv. Anny. Od pondělí 20.8. tam Začínají dělat parkoviště. Parkujte svá auta na parkovišti u zámečku. Stavba bude trvat cca 3 měsíce.
Pojedeme autobusem za o. Karlem do Rudné p. Pradědem ve čtvrtek 6. září, cena 250 Kč, přihlaste se v sakristii. Podrobnosti na nástěnce, farních stránkách

Neděle 5. srpna 2018

Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly bohoslužeb
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího slova
Pouť do Frýdku: Začátek v sobotu 11.8. v 11:45 v Bludovicích od sv. Markéty. Cesta zpět je zajištěna autobusem.
Na pouti u sv. Anny se vybralo 15 700 Kč za chleby a výkresy. Tyto peníze pošleme na humanitární projekt vrtání studní na Haiti.

Neděle 29. července 2018

Platí prázdninový pořad bohoslužeb, o prázdninách není u sv. Anny kancelář. Vše máte ve vývěsce a na internetu.
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly bohoslužeb
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího slova
Pouť do Frýdku: Začátek v sobotu 11.8. v 11:45 v Bludovicích od sv. Markéty. Cesta zpět je zajištěna autobusem.
Díky všem, kdo jste se zapojili do dnešní poutě u sv. Anny: ať už úklidem, výzdobou, organizací, zpěvem, liturgickou službou, dětem - že kreslily obrázky, tím že jste přinesli něco na zub, všem velký dík!

Neděle 22. července 2018

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 23575,- a u sv. Markéty 16439,- díky!
Platí prázdninový pořad bohoslužeb, o prázdninách není u sv. Anny kancelář. Vše máte ve vývěsce a na internetu.
Schůzka organizátorů poutě - v pátek po mši sv. od 18.15 v knihovně u sv. Anny        
Příští neděli bude u sv. Anny v 9.00 poutní mše sv. Pak bude až večerní v 17.30. Jste zváni na pouť. Po ranní mši sv. bude možnost zakoupit med, knížky, srdce a také výrobky z chráněných dílen. Také bude výstavka obrázků našich dětí a jejich zakoupením podpoříte projekt kopání studní na Haiti. Prosíme přineste také něco dobrého na společný stůl.
U sv. Markéty bude příští neděli mše sv. už v 8.00
Náboženství 2018/19: Rodiče sdělte katechetům, zda bude vaše dítě i v příštím roce chodit do náboženství, ostatní máte vzadu přihlášku a odevzdejte ji v sakristii. Náboženství bude od září ve středy16-17 h
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly bohoslužeb

Neděle 15. července 2018

Platí prázdninový pořad bohoslužeb, o prázdninách není u sv. Anny kancelář. Vše máte ve vývěsce a na internetu.        
Pouť u sv. Anny: Za 14 dní v neděli bude u sv. Anny v 9.00 poutní mše sv. ke cti sv. Anny. Jste zváni, po mši sv. bude posezení před kostelem, prosíme přineste něco dobrého na společný stůl. Mše sv. bude dopoledne jen v 9.00 a pak večerní v 17.30 U sv. Markéty bude za 14 dní mše sv. už v 8.00
Náboženství 2018/2019: Rodiče sdělte katechetům, zda bude vaše dítě i v příštím roce chodit do náboženství, ostatní máte vzadu přihlášku a odevzdejte ji v sakristii. Náboženství bude od září ve středy16-17 h
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly mší, je dost volných úmyslů na prázdniny
Díky všem, kdo se zapojili jakýmkoliv způsobem do přípravy pouti u sv. Markéty

Neděle 8. července 2018

Platí prázdninový pořad bohoslužeb, o prázdninách není u sv. Anny kancelář. Vše máte ve vývěsce a na internetu.        
Dnes odjíždějí děti na tábor do Zátoru, sraz je na vlak.nádraží ve 13.15
Příští neděli je v 9.00 poutní mše sv. u sv. Markéty v Bludovicích. Jste zváni, po mši sv. bude posezení před farou, prosíme přineste něco dobrého na společný stůl. Mše sv. na Špluchově příští neděli nebude
Náboženství 2018/2019: Rodiče sdělte katechetům, zda bude vaše dítě i v příštím roce chodit do náboženství, ostatní máte vzadu přihlášku a odevzdejte ji v sakristii. Náboženství bude od září ve středy16-17 h
Zapisujeme po mši úmysly mší, je dost volných úmyslů na prázdniny
Nové OKNO: V kostele vzadu na stolku
Babišova vláda schválila podporu zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželským svazkem. Budou-li následně schváleny poslaneckou sněmovnou, otevírá se cesta k adopci dětí homosexuálními páry. U sv. Anny vzadu máte petici, kdo chcete ji podepište, aby poslanci uznali, že manželství je trvalý svazek muže a ženy.

Neděle 1. července 2018

Sbírka z min. neděle na NOE vynesla u sv. Anny 20849,- v Bludovicích 3504,- a na Špluchově 1257,- díky
Výkresy do výtvarné soutěže Pranostika na sv. Annu, prosíme, ještě dnes odevzdejte
Prázdninový pořad bohoslužeb začíná od zítřka. Výjimkou je čtvrtek, o slavnosti je u sv. Anny mše v 17.30 O prázdninách není kancelář. Vše ve vývěsce a na internetu.        
Zítra v 10.30 začíná na Kamenitém setkání dětí s biskupem na Prašivé
Příští neděli odjíždějí děti na tábor do Zátoru, sraz je na vlak.nádraží ve 13.15
Rodiče sdělte katechetům, zda bude vaše dítě i v příštím roce chodit do náboženství, ostatní máte vzadu přihlášku a odevzdejte ji v sakristii. Náboženství bude od září ve středy16-17 h
Zapisujeme po mši úmysly mší, je dost volných úmyslů na prázdniny   
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu B.S.
Babišova vláda schválila podporu zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželským svazkem. Budou-li následně schváleny poslaneckou sněmovnou, otevírá se cesta k adopci dětí homosexuálními páry. V kostele vzadu máte petici, kdo chcete ji podepište, aby poslanci uznali, že manželství je trvalý svazek muže a ženy.

Neděle 24. června 2018

Sbírka z min. neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 35046,- v Bludovicích 5139,- a na Špluchově 1420,- díky i za dnešní sbírku na Tv NOE
Náboženství ve středu již není, rodiče sdělte katechetům, zda bude dítě i v příštím roce chodit do náboženství, ostatní máte vzadu přihlášku a odevzdejte ji v sakristii. Náboženství bude od září opět ve středy od 16-17 hod.
Společenství manželů: Ve středu od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Na Špluchově je ve čtvrtek v 16.00 mše svatá 
Ve čtvrtek v 18.15 je v knihovně u sv. Anny seznamovací setkání nového i letošního katechumenátu - přípravy dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít, ať přijde
Do neděle prosím odevzdejte výkresy do výtvarné soutěže Pranostika na sv. Annu
Příměstský tábor na faře je na konci srpna - přihlášky odevzdejte  do konce června
Zapisujeme po mši úmysly mší sv. do září 
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu B.S.
Od 2.7. začíná prázdninový pořad bohoslužeb, u sv. Anny nebude o prázdninách kancelář. Vše máte ve vývěsce a na internetu   
Setkání dětí na Prašivé - 2.7.

Neděle 17. června 2018

Díky za dnešní sbírku, která jde na opravu kostela, příští neděli bude na Tv NOE
Společenství seniorů: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Poslední náboženství s možností svátosti smíření pro děti i rodiče: Ve středu u sv. Anny
Rodiče sdělte katechetům, zda bude dítě i v příštím roce chodit do náboženství, ostatní máte vzadu přihlášku a odevzdejte ji v sakristii. Náboženství bude od září opět ve středy od 16-17 hod.
Společenství modlitby matek zve na společné modlitby za děti od pátku do neděle u sv. Anny vždy po mši sv.
Příměstský tábor na faře je na konci srpna - přihlášky odevzdejte  do konce června
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se do konce měsíce přihlásí v sakristii
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly mší sv. ale v Bludovicích kvůli opravě kostela jen do konce září

Neděle 10. června 2018

Sbírka na opravu kostela - příští neděle
Předposlední náboženství: Ve středu u sv. Anny , poslední náboženství bude 20.6. s možností svátosti smíření pro děti i rodiče
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15
Okno: V kostele vzadu na stolku je nové číslo 
Příměstský tábor na faře je na konci srpna – přihlášky odevzdejte  do konce června
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl takto nově začít s Bohem, ať se do konce měsíce přihlásí v sakristii
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly mší sv., v Bludovicích kvůli opravě kostela jen do konce září

Neděle 3. června 2018

Sbírka na Diecézní charitu vynesla u sv. Anny 16677,- v Bludovicích 3975,- a na Špluchově 1330,- díky
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Mše sv. na Špluchově: Ve čtvrtek v 16.00
V pátek odjíždějí rodiny na víkend na Orlím Hnízdě
Přihlášky na příměstský tábor odevzdejte do konce června. Farní tábor v Zátoru už je obsazen
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl takto nově začít s Bohem, ať se do konce měsíce přihlásí v sakristii
Zapisujeme po mši úmysly mší sv. na další pololetí. U sv. Markéty kvůli opravě kostela jen do konce září

Neděle 27. května 2018

Sbírka na opravu podlahy a fasády v Bludovicích vynesla u sv. Anny 33605,- u sv. Markéty 9 365,- a na Špluchově 3 612,- Díky i za dnešní sbírku na Diecézní charitu
Dětský den na faře - dnes od 15.00 , párky+chleba s sebou, zveme děti, rodiče i prarodiče
Školení lektorů o správné výslovnosti - zítra je v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny, od 17.00 je pak setkání rodičů před prvním přijímáním a také ministrantská schůzka a scholička
Slavnost Božího těla: Ve čtvrtek o slavnosti Božího těla bude v 16.00 mše na Špluchově a u sv. Anny bude po mši průvod kolem kostela. V Bludovicích bude průvod v neděli
Úklid kostela: V pátek po adoraci od 19.00 uklízí kostel sv. Anny maminky a rodiče a děti před 1.sv.přijímáním
Zpověď rodičů a dětí před prvním přijímáním - v sobotu v 10.00 u sv. Anny
V neděli 3.6. v 10.00 přijme 8 dětí u sv. Anny poprvé Krista v Eucharistii-pamatujme na ně
Farní tábor v Zátoru-přihlášky odevzdat do konce května, příměstský tábor na naší faře - přihlášky do konce června
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly mší sv. na další pololetí, u sv. Markéty zapisujeme jen do konce září
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol a kdo se snažil splnit předchozí nalepí si na svíčku symbol holubice

Neděle 20. května 2018

Díky za dnešní sbírku hlavně na opravu podlahy u sv. Markéty, příští týden sbírka na Diecézní charitu
Setkání seniorů: V pondělí od 14,30 v knihovně u sv. Anny
Společenství manželů: V úterý od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny
Dětský den na faře párky+chleba s sebou: Příští neděli od 15.00. Zveme děti, rodiče i prarodiče
Farní tábor v Zátoru - přihlášky odevzdat do konce května, příměstský tábor na naší faře - přihlášky do konce června
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si pak u sv. Anny na svíčku symbol ryby
Setkání lektorů s logopedkou: V pondělí 28.5. v knihovně u sv. Anny v 18:15 hod. Téma: Cvičení výslovnosti

Neděle 13. května 2018

V úterý nebude u sv. Anny ranní mše sv.
Náboženství: Ve středu je sv. Anny, děti 1.-4.tř. vezměte si kreslící potřeby
Poutní mše na Špluchově: také ve středu v 16.00
Pouť do Olomouce bude ve čtvrtek, odjezd je v 8.00 z aut. nádr., zastavíme ještě u Kulturního domu Petra Bezruče a na vlak.nádr. - jsou ještě volná místa
Soustředění dětí před 1.přijímáním na faře: v sobotu začíná v 8.00
Vigilie Seslání Ducha sv.: V sobotu od 21.00 u sv. Anny
Dětský den na faře je 27.5.-zveme děti, rodiče i prarodiče; párky a chleba s sebou
Farní tábor v Zátoru bude 8.-14.7. přihlášky nutno odevzdat do konce května!
Díky všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv. Markéty. Bude potřeba tam řešit propadlou podlahu, tzn. příští neděli na to bude sbírka a zároveň na opravu fasády fary
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si na svíčku symbol ryby

Neděle 6. května 2018

Náboženství: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Slavnost Nanebevstoupení Páně na Špluchově: Ve čtvrtek v 16.00 hod bude mše sv.
Setkání katechumenů - ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Úklid kostela Sv. Markéty v Bludovicích: V sobotu od 9.00 zde - díky, že přijdete pomoct
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu také v 9.00
Pouť do Olomouce bude 17.5. jsou ještě volná místa
Dětský den na faře bude 27.5.-jsou zváni děti, rodiče, prarodiče. Téma: Z pohádky do pohádky, párky a chleba s sebou.
Farní tábor v Zátoru bude 8.-14.7., příměstský tábor na naší faře bude 27.-31.8. přihlášky jsou v sakristii, odevzdejte je do konce května
Děti jdoucí k 1. přijímání mají před oltářem úkol na další týden a komu se podařilo splnit předchozí, nalepí si na svíčku rybu
Nové OKNO je v kostele vzadu na stolku

Neděle 29. dubna 2018

Sbírka z minulé neděle na návrat migrantů vynesla u sv. Anny 24112,- v Bludovicích 6152,- a na Špluchově 2823,- díky
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny od 16.00, od 17.00 bude scholička, schůzka ministrantů a rodičů dětí připravující se na svátostný život
Setkání živého růžence: V sobotu v knihovně  po mši sv.
Pouť děkanátu do Bohumína: V sobotu je , odjíždíme v 16,15 z autobus. nádraží, jsou ještě volná místa, cena 50 Kč.
Pouť do Olomouce bude 17.5.
Dětský den na faře bude 27.5.-jsou zváni děti, rodiče, prarodiče. Téma: Z pohádky do pohádky
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si na svíčku symbol rybyNeděle

22. dubna 2018

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů vynesla u sv. Anny 34 664,- v Bludovicích 5647,- a na Špluchově 1710,-
Náboženství: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Díky i za dnešní sbírku na podporu migrantů, aby se mohli vrátit domů
Setkání katechumenů: ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny
Brigáda mládeže v Malé Morávce: Začíná v pátek
Víkend pro děti 4.-8.tř. v klášteře v Jablunkově: V sobotu od rána
V sakristii se můžete přihlašovat na pouťe: Do Bohumína bude v sobotu 5.5., a pouť do Olomouce bude 17.5.
Farní tábor bude 8.-14.7. v Zátoru, přihlášky odevzdat do 20.5. příměstský tábor na faře bude 27.-31.8.

Neděle 15. dubna 2018

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhů
V pondělí bude od 14,30 společenství seniorů v knihovně u sv. Anny
Ve středu je od 16.00 u sv. Anny náboženství
Příští neděli bude sbírka na podporu migrantů, aby se mohli vrátit domů
Víkend pro děti 4.-8.tř. v klášteře bude 28.-29.4.
Můžete se v sakristii přihlašovat na pouťe: do Bohumína bude v sobotu 5.5., pouť do Olomouce bude 17.5.
Farní tábor bude 8.-14.7. v Zátoru, přihlášky odevzdat do 20.5. příměstský tábor na faře bude 27.-31.8.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si na svíčku symbol ryby
Vzadu na stolku nové Okno a také si můžete rozebrat knihy v krabicích. Knihy, které si nevyberete dejte zpátky do krabice.
Díky všem ženám, které uklízely ve čtvrtek faru

Neděle 8. dubna 2018

Sbírka na kněžský seminář, která byla minulou neděli, vynesla u sv. Anny 18719,- v Bludovicích 6438,- a na Špluchově 4962,- díky
Společenství manželů:
V úterý od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Náboženství:
Ve středu u sv. Anny od 16.00
Úklid fary:
Ve čtvrtek bude od 8.00-12.00 . Prosím ochotné ženy, přijďte pomoct s úklidem, občerstvení zajištěno
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Víkend dětí 1.-3. třída na faře:
Začíná v sobotu v 8.00. rodiče máte poslední příležitost je přihlásit
Příští neděli je sbírka na splacení dluhů
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol n
a další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (ztišit se) nalepí si doprostřed křížku symbol srdce

Neděle 1. dubna 2018

Zítra, v pondělí 2.4.2018 je u sv. Anny mše sv. jen v 8.00 u sv. Markéty v 9.00 a na Špluchově v 11.00
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Pěvecký sbor ze Šumbarku zapěje příští neděli u sv. Anny při mši v 8.00
Děkuji všem, kdo jste se zasloužili o hezký průběh velikonoc: úklid, výzdoba, služby při liturgii, zpěv atd.
Díky všem, kdo jste pomohli u sv. Anny postní almužnou 2 potřebným rodinám
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (ztišit se) nalepí si na svíčku symbol kříže

Neděle 25. března 2018

Sbírka z min. neděle na splacení dluhů po opravách vynesla u sv. Anny 33189,- u sv. Markéty 4452,- a na Špluchově 1680,- díky.
Děkuji všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv. Markéty
Zítra - v pondělí 26.3. budeme navštěvovat nemocné před velikonocemi, nahlaste je v sakristii
Společenství seniorů: Také zítra od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 8-12 a 14-18 využijte toho, o svátcích se zpovídat nebude
Náboženství: Ve středu u sv. Anny  a od 17.00 scholička, ministanti a rodiče dětí připravujících se k 1. přijímání
Křížová cesta mladých do Bludovic: V pátek po obřadech u sv. Anny . Kdo nepůjdete, budeme rádi když zůstanete a pomůžete s úklidem kostela sv. Anny
Možnost adorace u Božího hrobu: V sobotu - u sv. Anny od 8-12 a u sv. Markéty od 14-18; zapište se prosím vzadu na papír; na vigilii večer si pak vemte svíce
V neděli přede mší sv. dejte před oltář beránky a jiné velikonoční pokrmy - požehnáme je
Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Markéty
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 18. března 2018

Díky za dnešní - nedělní sbírku, která je na splacení dluhů po opravách
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů - ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Úklid kostela sv. Markéty - v sobotu 24.4. od 9.00 , prosím přijďte pomoct
Návštěvy nemocných - nahlaste v sakristii -budeme je navštěvovat v pondělí 26.3.
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 27.3.
Postní almužnou můžete pomoct 2 potřebným rodinám; pokladnička je pod sochami Petra a Pavla
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (udělat něco dobrého) nalepí si na svíčku symbol květiny

Neděle 11. března 2018

Díky všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv. Anny
Společenství manželů - v úterý od 18.00 v knihovně u sv. Anny, manželé jste zváni
Náboženství - ve středu je u sv. Anny
Setkání ekonomické rady - ve středu v 18.00 na faře
Víkendové setkání s biskupem: V pátek mládež jede na víkendové setkání s biskupem v Hlučíně
Duchovní obnova pro spolupracovníky na Orlím Hnízdě: od pátku do neděle
Sbírka na splacení dluhu kostela - příští neděli.
Návštěvy nemocných nahlaste v sakristii -budeme je navštěvovat 26.3.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (omezit počítač či mobil) nalepí si na svíčku symbol květiny

Neděle 4.února 2018

Přednáška pro lektory o správném využití hlasu - v pondělí v knihovně u sv. Anny od 18.15
Náboženství -
ve středu u sv. Anny v 16.00
Setkání katechumenů -
ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Pomazání nemocných:
V pátek od 16.30 bude u sv. Anny možnost svátosti smíření, při mši bude pomazání nemocných - nahlaste se v sakristii
Křížová cesta dětí a pak adorace:
V pátek po mši bude křížová cesta dětí a pak adorace až do 20.00 v rámci akce 24 hodin pro Pána
Předvelikonoční úklid kostela:
V sobotu u sv. Anny. Bude i kolem kostela, prosím přijďte pomoct
Pomázání nemocných v Bludovicích a na Špluchově:
Příští neděli - kdo chcete přijmout tuto svátost, přijďte se nahlásit
Návštěvy nemocných
- nahlaste v sakristii - budeme je navštěvovat 26.3.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol
na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (poslechnout napoprvé) nalepí si na svíčku symbol stonku

Neděle 25. února 2018

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů vynesla u sv. Anny 31 957,- v Bludovicích 3411,- a na Špluchově 1931,- Díky.
Náboženství: Ve středu u sv. Anny 16.00 náboženství, od 17.00 mají schůzku ministranti, schola a rodiče dětí připravující se na svátostný život
Setkání členů živého růžence: V sobotu, 3.3. po mši sv. u sv. Anny
Dětská mše: Příští neděli v 10.00 u sv. Anny, schola má nácvik od 9.00 ve zpěvárně
Křížové cesty jsou u sv. Anny v pátek po mši sv. a v neděli před večerní mší sv.
Velký úklid kostela sv. Anny i kolem kostela: V sobotu 10.3., prosím dojděte
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den
Časopis Společenství: ještě je vzadu na stolku v kostele
Nový úkol pro děti před 1. sv. příjímáním: Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (zpytovat svědomí) nalepí si na svíčku symbol srdce

Neděle 18. února 2018

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhu po opravách
Setkání společenství seniorů: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Setkání společenství manželů: Také v pondělí po mši v 18.15 je v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny
Noční bdění mládeže našeho děkanátu: V pátek od 19.00 začíná v Karviné v kostele
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den
Nové Společenství: V kostele vzadu na stolku a pak i tady.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si na svíčku symbol úst
Připomínáme postní almužnu; Před oltářem je košík a za to, co si odepřeme můžeme dát peněžní částku na dvě potřebné rodiny

Neděle 11. února 2018

Manželské rande - tuto neděli, 11.2.,  je na faře od 15.00.
Popeleční středou začíná postní doba, je to také den přísného postu od masa a postu újmy. Ve středu je u sv. Anny od 16.00 příležitost ke sv. smíření.
Ve středu nebude náboženství, děti mají od 17.00 nácvik písně ve zpěvárně a pak se zúčastní v 17.30 mše sv. u sv. Anny s udělováním popelce
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek 18.15 v knihovně u sv. Anny
Popelec u sv. Markéty i na Špluchově - bude udělován příští neděli při mši
Příští neděli bude také sbírka na opravu kostela
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den

Neděle 4. února 2018

Uzávěrka Společenství: Tuto neděli je uzávěrka Postního čísla
Náboženství tuto středu nebude: ve středu 7. února jsou prázdniny.
Koledníci z Tříkrálové sbírky mají kino v Těrlicku ve středu od 17.00 Děkuji všem, kdo přispěli do sbírky, ale hlavně těm, kdo koledovali. Výsledky máte ve vývěsce
Turnaj ve volejbale mládeže našeho děkanátu: V sobotu v Českém Těšíně.  Začátek je v 9.00 mší sv. v kostele v Těšíně
Příští neděli u sv. Anny v 10.00 budou představeny děti, které půjdou k 1.sv.přijímání
Národní týden manželství: V rámci Národního týdne manželství bude také příští neděli na faře od 15 hod tzv. Manželské rande. Přihlaste se do dnešního večera, info na netu, na nástěnkách, u Hanky
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši
Nové OKNO - v kostele vzadu na stolku je nové číslo časopisu OKNO

Neděle 28. ledna 2018

Sbírka z min. neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 32688,- u sv. Markéty 3 856,- a na  Špluchově 1 640,- Děkuji
Náboženství

Setkání katechumenů
- ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Setkání živého růžence:
V sobotu  po mši sv. v knihovně u sv. Anny
Dětská mše a katecheze malých dětí:
Příští neděli u sv. Anny v 10.00, budou také představeni katechumeni
Manželské rande

Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den

Neděle 21.ledna 2018

Tuto neděli - 21.1.2018 je sbírka na splacení dluhu po opravách- díky
Ekumenická modlitba:
Také dnes - v 15.00 v evangelickém kostele v Prostřední Suché.
Týden modliteb za jednotu křesťanů:
Pokračuje až do středy
Náboženství:
Ve středu je u sv. Anny v 16.00
Setkání pastorační rady

Tichá adorace za volby

Úklid kostela sv. Markéty - přijďte pomoct:
V sobotu od 9.00
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši
Nové OKNO: V kostele vzadu na stolku
Připojujeme se k výzvě biskupů: Běžte v pátek a sobotu volit; nad oltářem u sv. Anny je vlastně návod jak volit: "Já jsem cesta pravda a život"; Volte pravdu a slušný život proti lži a hulvátství - i to je cesta křesťana ke Kristu

Neděle 14. ledna 2018

Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny.
Náboženství - ve středu je u sv. Anny v 16.00 náboženství
Den vzájemných modliteb farnosti sv. Anny a semináře v Olomouci - taky ve středu. Od 17.15 - 18.30 bude u sv. Anny v kapli tichá adorace za bohoslovce
Kancelář - v pondělí, ve středu a ve čtvrtek je opět otevřena u sv. Anny kancelář
Duchovní obnova pro všechny - v sobotu od 9.00 na faře. Duchovní obnovu povede spirituál konviktu z Olomouce P. Vrbacký. Přihlaste se ještě dnes v sakristii spolu s 50 Kč za oběd
Příští neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách
Příští neděli je také v 15.00 v evangelickém kostele v Prostřední Suché ekumenická modlitba
Tříkrálová sbírka: Můžete ještě v sakristii přispět do Tříkrálové sbírky
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den
Nové OKNO - v kostele vzadu na stolku

Neděle 7. ledna 2018

V neděli není na Špluchově mše
Náboženství:
Ve středu je u sv. Anny v 16.00
Otevřená kancelář:
V pondělí, ve středu a ve čtvrtek u sv. Anny
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců:
V sobotu v 9.00
Můžete přispět do Tříkrálové sbírky. Koledníci jsou před a po mši sv. před kostelem, můžete tak pomoct charitě
Zapisujeme úmysly mší sv.
po každé mši ve všední den
Duchovní obnova pro všechny:
V sobotu 20.1. bude na faře duchovní obnova pro všechny, které povede spirituál konviktu z Olomouce P. Vrbacký. Přihlaste se do 14.1. v sakristii spolu s 50 Kč za oběd

Ohlášky minulých let

Ohlasky-2017

Ohlasky-2016

Ohlasky-2015

Ohlasky-2014

Ohlasky-2012

Ohlasky-2011

Ohlasky-2010

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.