Neděle 20. října 2019

Díky za sobotní (19.10.2019) úklid kostela sv. Markéty
Díky také paní Pilarikové a všem, kdo se zúčastnili burzy oblečení, výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy
Společenství seniorů: V pondělí v knihovně u sv. Anny od 14.30
Přednáška o falešných obrazech Boha: Ve čtvrtek v kostele sv. Anny od 18.15 - zvláště pro biřmovance
Svatební mše sv. Ondřeje Hurníka a Kláry Krabcové: V sobotu u sv. Anny v 11.00
Sbírka na opravy kostela a fary: Příští neděli
Misijní měsíc: Celý říjen vyhlásil papež jako misijní měsíc, budeme se modlit vždy po mši modlitbu, kterou máte na lavici. Zapojili jsme se také dnešní sbírkou, která jde na misie, díky za příspěvek

Ohlášky minulých nedělí

Neděle 13. října 2019

Díky všem chlapům za sobotní brigádu na faře. Děláme nové zastřešení vchodu
Sběr dětského oblečení. Tuto neděli - 13. října - je v knihovně u sv. Anny sběr dětského oblečení do 11,30. Nákup dětského oblečení bude příští neděli od 9.00 výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy
Společenství manželů v knihovně: Ve středu v 17.30 společenství manželů v knihovně u sv. Anny
Karvinský kurz pro lektory božího slova: Kdo byste chtěli číst Boží slovo při mši, v pátek začíná v Karviné kurz pro lektory. Podrobnosti v kostele vzadu ve vývěsce
Brigáda na úklid kostela sv. Markéty: V sobotu od 9.00
Celý říjen vyhlásil papež jako misijní měsíc, budeme se modlit vždy po mši modlitbu, kterou máte na lavici
Výsledky sčítání z minulé neděle: sv. Anna 603; sv. Markéta 72; Špluchov 30 Grafy jsou v kostele vzadu ve vývěsce.

Neděle 6. října 2019

Drama o osudech Košických mučedníků: Tuto neděli - 6.10.2019 v 18:45 bude před kostelem v Českém Těšíně sehrána inscenace pojednávající o osudech Košických mučedníků k 400 výročí jejich umučení - jste zváni
Náboženství
je u sv. Anny ve středu v 16.00
Možnost rozhovoru s knězem a adorace:
Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Tyto dvě akce se pravidelně opakují, už je nebudeme hlásit
Příprava k biřmování,
přednáška bude o 5 cestách k poznání Boha: Ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny
Brigáda na osekání starého schodiště na faře:
V sobotu od 9.00-12.00 na faře. Prosím ochotné chlapy, aby se přihlásili
Sběr dětského oblečení:
Příští neděli v knihovně u sv. Anny  7,30-11,30. Prodej tohoto dětského oblečení pak bude o týden později 20.10. Výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy v Havířově. Není to sběr odpadu, noste jen takové oblečení, které byste sami svým dětem oblékli.
Celý říjen vyhlásil papež jako misijní měsíc, budeme se modlit po mši na tento úmysl
Kdo byste chtěli číst Boží slovo při mši?
Od poloviny října začíná v Karviné kurz pro lektory. Podrobnosti vzadu ve vývěsce
Nové číslo časopisu OKNO -
v kostele vzadu na stolku.

Neděle 29. září 2019

Náboženství je u sv. Anny ve středu v 16.00
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Dětská mše sv.: Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Sčítání lidí v kostele: Příští neděli také biskupové vyhlásili sčítání lidí v kostele
Sběr dětského oblečení: V neděli 13.10. bude v knihovně u sv. Anny sběr dětského oblečení 7,30-11,30. Nákup dětského oblečení bude o týden později 20.10., výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy v Havířově.
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné všední dny

Neděle 22. září 2019

Sbírka na opravy kostela a fary z minulé neděle vynesla v u sv. Anny 39479,- v Bludovicích 5231,- a na Špluchově 1760,- díky
Náboženství je u sv. Anny ve středu v 16.00
Ministrantská schůzka: Ve středu od 17.00 u sv. Anny
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Přednáška u sv. Anny hlavně pro biřmovance o 3 rozměrech člověka: Od 18.15 ve čtvrtek
PROCHÁZKA PRO DOBROU VĚC: V pátek  od 16-18.00 bude tradiční Procházka pro dobrou věc - od Sběrny na Selské k Nealkobaru na Vyhlídce. Pomůžeme opět Péťovi
Farní výlet na Bumbálku: V sobotu bude farní výlet na Bumbálku, sraz na aut. nádr. je v 6.50
Putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze: V měsíci září je v kostele v Karviné Fryštátě umístěna putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze, jehož blahořečení proběhne v neděli 15.9. v Limburgu. Až do soboty se po každé mši budeme modlit novénu.

Neděle 15. září 2019

Díky za dnešní sbírku na opravy kostela a fary
Rozpis bohoslužeb je na internetu i ve vývěsce
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství je u sv. Anny ve středu v 16.00
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Farní výlet na Bumbálku: 28.9.,  podrobnosti
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné
Putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze: V měsíci září je v kostele v Karviné Fryštátě umístěna putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze, jehož blahořečení proběhne v neděli 15.9. v Limburgu. Až do soboty se po každé mši budeme modlit novénu.

Neděle 8. září 2019

Rozpis bohoslužeb je na internetu i ve vývěsce
První náboženství bude u sv. Anny ve středu 11.9. v 16.00 prosíme rodiče, aby přišli kvůli domluvě na první hodinu také
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
První příprava na biřmování začne ve čtvrtek 12.9. v 18,15 v knihovně u sv. Anny jen pro přihlášené
Informativní setkání rodičů osmáků, kteří půjdou do společenství: V pátek v 18.15 bude v knihovně u sv. Anny
Sbírka na opravy kostela a fary: příští neděli
Farní výlet na Bumbálku: 28.9., podrobnosti
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné
Putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze: V měsíci září je v kostele v Karviné Fryštátě umístěna putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze, jehož blahořečení proběhne v neděli 15.9. v Limburgu. Až do soboty se po každé mši budeme modlit novénu.
Časopis OKNO je v kostele vzadu na stolku.

1. září 2019

Díky za včerejší úklid kostela sv.Markéty a chlapům za práce na faře
Platí opět běžný rozpis bohoslužeb, je zde.
Klub maminek: V úterý bude probíhat vždy od 9.30 ve středisku Don Bosko ve městě klub maminek - info na nástěnkách a netu
Adorace mládeže: V pátek bude u sv. Anny po mši adorace mládeže do 19.00 a následuje 1. setkání společenství mládeže
Setkání členů živého růžence: V sobotu u sv. Anny po mši sv.
První náboženství bude u sv. Anny ve středu 11.9. v 16.00 a první příprava na biřmování ve čtvrtek 12.9. v 18,15 jen pro přihlášené v termínu
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné

Neděle 25. srpna 2019

Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 27953,- v Bludovicích 4598,- a na Špluchově 960,- díky
Tento týden ještě platí prázdninový pořad bohoslužeb
- vše je ve vývěsce i na internetu
Příměstský tábor na faře pro přihlášené
bude  probíhat od pondělí do pátku mezi 8-16 hod
V sobotu bude úklid kostela sv. Markéty od 9.00, zároveň prosíme ochotné chlapy, kteří by přišli na faru bourat stávající verandu. S sebou kango. Prosím přihlaste se v sakristii, ať víme, s kým můžeme počítat
Dětská mše sv.:
Příští neděli od 9.00 bude u sv. Anny trénink scholy ve zpěvárně, v 10.00 pak dětská mše sv. S sebou školní batohy, děti a rodiče dostanou požehnání do nového školního roku
Vyplněné přihlášky k biřmování
buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie nejpozději do příští neděle, stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
První náboženství
bude u sv. Anny ve středu 11.9. v 16.00 a první příprava na biřmování ve čtvrtek 12.9. v 18,15 jen pro přihlášené v termínu

Vyšlo nové číslo Společenství

Neděle 18. srpna 2019

Díky za dnešní sbírku na opravy kostela
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu.
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii.
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září.
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství.
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné i na tento měsíc
Díky všem ze Špluchova, kdo jste se postarali včera o občerstvení poutníků

Neděle 11. srpna 2019

Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: tento čtvrtek 15. 8. nebude mše ráno v 8 hod., ale večer v 17:30 hod.
Pouť do Frýdku: tuto sobotu 17. 8. proběhne pěší pouť do Frýdku. Vycházet se bude z kostela sv. Markéty v Bludovicích po požehnání v 11:30 hod. Ve Frýdku se zúčastníme mše svaté v 18 hod. Autobus zpět se nezajišťuje. Je možnost jet pravidelným linkovým spojem.

Neděle 4. srpna 2019

Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc.

Neděle 28. července

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 25 757Kč u sv. Markéty 4 629 Kč na Špluchově 1 370 Kč Díky za vaše dary.
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc.
Na dnešní pouti u sv. Anny je možnost zakoupit knihy, med, výrobky z chráněných dílen a je možné přispět na projekt Mary’s Meals. Je to mezinárodní hnutí, které bojuje proti hladu ve světě, zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.

Neděle 21. července 2019

Díky za sbírku z této neděle na opravy kostela
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly i na tento měsíc
Příští neděli je pouť u sv. Anny, bude tam dopoledne jen jedna mše v 9.00; U sv. Markéty bude ten den mše už v 8.00 Kdo půjdete ke sv. Anně, prosím přineste něco dobrého na společný stůl a odevzdejte to přede mší nahoru do knihovny.
Na pouti bude možnost zakoupit knihy, med, výrobky z chráněných dílen a bude možné přispět na projekt Mary’s Meals. Je to mezinárodní hnutí, které bojuje proti hladu ve světě, zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.

Neděle 14. července 2019

Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Nový katechumenát začínáme od září: Příprava dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Biřmování: Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc
Sbírka na opravy kostela: Příští neděli
Za 14 dní je pouť u sv. Anny, bude tam dopoledne jen jedna mše v 9.00; u sv. Markéty bude ten den mše už v 8.00

Neděle 7. července 2019

Pouť u sv. Markéty: příští neděli jste zváni v 9.00 hod. Rozloučíme se s kaplanem Davidem a přivítáme nového kaplana Jiřího a také jim předáme dary. Na konci mše bude novokněžské požehnání. Přineste prosím něco na společný stůl přede mší na faru. Příští neděli také nebude mše na Špluchově.
Setkání animátorů na faře: Příští neděli od 14.00
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Připomínám také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na internetu či Společenství
Stále je možno zapisovat úmysly mší

Neděle 30. června 2019

Informační schůzka rodičů o farním táboře: tuto neděli 30. června od 11.00 v knihovně u sv. Anny
Setkání dětí s biskupem na Prašivé: Zítra, v pondělí. Jste zváni, děti, rodiče i prarodiče. Sraz na vlakovém nádraží je v 7.25 Více informací zde.
Prázdninový pořad bohoslužeb - Začíná od zítřka.
Primiční mše Vojtěcha Žvaka na náměstí v Těrlicku: Ve čtvrtek v 16.00.
Primiční mše našeho jáhna Jiřího v kostele v Mariánských Horách: v sobotu v 10.00
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Výtvarná soutěž k pouti sv. Anny již běží. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na internetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší

Neděle 23. června 2019

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 31970,- v Bludovicích 9146,- a na Špluchově 1160,- díky
Naboženství v tomto školním roce už NENÍ.
Mše sv. na Špluchově - ve čtvrtek v 16.00
Kněžské svěcení jáhna Jiřího: V sobotu je v ostravské katedrále v 9.30 kněžské svěcení našeho jáhna, nejlépe se tam dostanete vlakem na Stodolní, vlak vyjíždí v 8.33 z vlak.nádraží
Informační schůzka rodičů o farním táboře: Příští neděli od 11.00 v knihovně u sv. Anny
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Vyhlašujeme také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na internetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí

Neděle 16. června 2019

Sbírka z min.neděle na diecézní charitu vynesla u sv. Anny 15333,- v Bludovicích 3807,- a na Špluchově 1651,- díky i za dnešní sbírku na opravy kostela
Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
náboženství už nebude (v tomto školním roce).
Duchovní obnova pro celou farnost: Bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 17.30 u sv. Anny. Podrobnosti ve vývěsce a na webu
Svatba Kristýnky a Vojty:  V sobotu je u sv. Anny ve 12.00 svatba Kristýny Šplíchalové a Vojtěcha Matouška
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Příprava k biřmování začne také od září. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Vyhlašujeme také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na interetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí
Nové OKNO a Společenství: V kostele vzadu na stolku.

Neděle 9. června 2019

Díky za dnešní sbírku, která jde na diecézní charitu
Poslední hodina náboženství (v tomto školním roce): Ve středu u sv. Anny v 16.00 , bude možnost zpovědi pro děti i rodiče
Společenství manželů v knihovně u sv. Anny: Také ve středu od 17.30
Děkanátní výlet pro děti 6-13 let na Godulu: V sobotu. Informace na webu
Dopředu hlásíme, že duchovní obnova pro celou farnost bude probíhat od pondělí 17.6. do pátku 21.6. vždy od 17.30 u sv. Anny. Podrobnosti ve vývěsce a na webu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Vyhlašujeme také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na interetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí
Nové OKNO a Společenství: Vzadu na stolku

Neděle 2. června 2019

Sbírka min.neděle na pronásledované křesťany vynesla u sv. Anny 19238,- u sv. Markéty 4 930,- na Špluchově 1 130,-
Náboženství: Ve středu u sv. Anny v 16.00
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Vigilie Seslání Ducha sv.: V sobotu od 21.00 u sv. Anny. Přijďte se spojit v modlitbě o jeho dary
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí
Příští neděli bude sbírka na diecézní charitu
Děkanátní výlet pro děti 6-13 let na Godulu bude v sobotu 15.6. Informace na webu
Dopředu hlásíme, že duchovní obnova pro celou farnost bude probíhat od pondělí 17.6. do pátku 21.6. vždy od 17.30 u sv. Anny. Podrobnosti zde.
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii

Neděle 26. května 2019

Díky i za dnešní sbírku na pronásledované křesťany
Náboženství: Ve středu v rámci náboženství bude v 16.00 u sv. Anny mše sv., následuje přípravná schůzka s rodiči dětí k1.sv.př.
Mše sv. na Špluchově: Ve čtvrtek v 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
V pátek po mši bude úklid kostela, pozýváme rodiny dětí prvokomunikantů a mládež
Svátost smíření dětí před 1.př. a jejich rodičů: V sobotu v 10.00 u sv. Anny
V sobotu je děkanátní pouť do Frýdku. Nevypravujeme autobus, kdo chcete jet, linkový autobus vyjíždí v 15.35 z autobusového nádraží a stojí na všech zastávkách
Příští neděli v 10.00 u sv. Anny přistoupí 8 dětí k poprvé k eucharistii - vzpomeňte na ně v modlitbě
Úmysly mší sv.: V červnu je u sv. Anny ještě 10 volných mší sv. a od zítřka je možno zapisovat na další pololetí
Farní tábory: Do konce května je možno podat přihlášky + peníze na farní tábory
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího slova na další měsíc

Neděle 19. května 2019

Sbírka z minulé neděle na pastorační aktivity diecéze vynesla u sv. Anny 14128,- v Bludovicích 5559,- a na Špluchově 1200,- díky i za dnešní sbírku na opravy kostela
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Setkání spolupracovníků k Noci kostelů: V pondělí je v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny od 16.00
Noc kostelů: V pátek začíná mší sv. v 17.30 u sv. Anny Noc kostelů. Jste všichni zváni, zde pestrý program.
Dětský den na faře: V sobotu na faře od 16.00. Zveme děti i rodiče, s sebou chleba a špekáčky na opékání
Sbírku na pronásledované křesťany vyhlásili biskupové na příští neděli
Na farní tábory je možné se hlásit jen do konce května. Info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
EU VOLBY: Nezapomeňte jít v pátek nebo sobotu k volbám do Evropského parlamentu

Neděle 12. května 2019

Díky za dnešní sbírku, která půjde na pastorační aktivity diecéze
V úterý nebude ranní mše sv. u sv. Anny, jsme na pouti kněží
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00 hod. Pak od 17.30 bude v knihovně společenství manželů
Poutní mše sv. k Janu Nepomuckému na Špluchově: Ve čtvrtek v 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Sbírka na opravy kostela bude příští neděli
Dopředu hlásíme: v pátek 24.5. bude u sv. Anny Noc kostelů a v sobotu 25.5. bude na faře dětský den
Farní tábory-info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Vzadu na stolku nové OKNO
Díky všem za modlitby za manželské večery a vztahy manželů, přineslo to a jistě i dále přinese požehnání pro všechny
Přeji Boží požehnání a radost všem maminkám k jejich dnešnímu svátku

Neděle 5. května 2019

Další manželský večer: V úterý je od 17.30 v pizerii Max.
Ve středu není náboženství,
v 7.25 bude pro zájemce sraz na vlakovém nádraží na farní výlet na Filipku a putování do kláštera
Dopředu hlásíme:
V pátek 24.5. bude u sv. Anny Noc kostelů a v sobotu 25.5. bude na faře dětský den
Farní tábory -
info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu

Neděle 28. dubna 2019

Sbírka z min.neděle na seminář vynesla u sv. Anny 33961,- v Bludovicích 7525,- a na Špluchově 2460,- díky.
Náboženství na 1.máje nebude!
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00 na
Farní tábory - info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Farní výlet vlakem na Filipku a putování do kláštera: 8.5. ve středu. Zapište se v kostele vzadu.
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího slova na další měsíc

Neděle 21. dubna 2019 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 34909,- v Bludovicích 6055,- a na Špluchově 1570,- díky i za dnešní sbírku na seminář
Zítra na velikonoční pondělí je mše sv. u sv. Anny jen v 8.00, v Bludovicích v 9.00 a na Špluchově v 11.00
Další manželský večer - v úterý od 18.00 v pizzerii Max
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16,00  a od 18.00 bude v knihovně společenství manželů
Soustředění dětí i s maminkami, před 1.přijímáním: V sobotu od 8.00 na faře
Farní tábory-info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Farní výlet vlakem na Filipku - 8.5.  Po výšlapu na Filipku následuje putování do kláštera. Zapište se vzadu v kostele
Díky všem, kdo jste přispěli do postní almužny, výsledky po spočítání vyhlásím
Díky také všem, kdo jste se zapojili do přípravy velikonoc v naší farnosti. Ať už úklidem, květinovou výzdobou, ministrantskou, lektorskou a kostelnickou službou, službou zpěvu a varhanickou službou atd. Všem opravdové Bůh zaplať - zkrášlili jste velikonoce v naší farnosti

Neděle 14. dubna 2019

Díky za dnešní sbírku na opravu kostela, příští neděli bude na seminář
Návštěvy nemocných před velikonocemi:
Zítra - v pondělí 15.4. od 9.00-12.00. Nahlaste je v sakristii
Společenství seniorů:
Také zítra od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Zpovědní den:
v úterý u sv. Anny  8-12 a 14-18. Využijte toho, o svátcích se zpovídat nebude
Náboženství -
ve středu u sv. Anny od 16,00
Netradiční křížová cesta:
V pátek po obřadech u sv. Anny
Adorace u Božího hrobu:
V sobotu u sv. Anny 8-12 a v Bludovicích 14-18
Žehnání pokrmů:
Příští neděli bude při ranních mších žehnání pokrmů, přineste je před oltář
Farní tábory
- info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Připomínáme aktivity v postní době:
Boží slovo a postní almužna
Velikonoční bohoslužby máte v časopise Společenství a ve vývěsce a zde
Farní výlet na Filipku:
8.5. bude farní výlet vlakem na Filipku a putování do kláštera, zapište se vzadu na stolku
Vzadu nové OKNO a nové Společenství
Na Zelený čtvrtek není u sv. Anny kancelář ani adorace

Neděle 7. dubna 2019

Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny
Manželské večery v Pizerii Max: V úterý od 17,30
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16,00
Křížová cesta pro manžele: V pátek po mši u sv. Anny
Předvelikonoční úklid u sv. Markéty: V sobotu od 9.00. Prosíme přijďte pomoct
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela - výjimečně 2. neděli v měsíci, ta další bude na seminář
Příští neděle je květná - doneste si ratolesti, začneme venku před kostelem
Farní tábory: Info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu ze stolku
Návštěvy nemocných: Nahlaste v sakristii návštěvy nemocných před velikonocemi, budeme chodit v pondělí 15.4.
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 16.4.
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 31. března 2019

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16,00 v rámci náboženství bohoslužba, pak ministrantská schůzka a od 18.00 manželské společenství
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny
BISCUP:
V pátek začíná ve Frýdku Biscup, setkání mládeže s biskupem, nutno se přihlásit na netu do dneška
Předvelikonoční úklid kostela u sv. Anny:
V sobotu u sv. Anny od 8.00 , prosíme přijďte pomoct
Dětská mše sv.:
Příští neděli je v 10.00 u sv. Anny

Neděle 24. března 2019

Sbírka z min.neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 35831,- v Bludovicích 6482,- a na Špluchově 1710,- díky
Slavnost Zvěstování Páně:
v pondělí v 16.00 je mše sv. na Špluchově a v 17.30 u sv. Anny
Manželské večery v Pizerii Max:
V úterý od 17,30
Náboženství:
Ve středu u sv. Anny od 16,00
Duchovní obnova na Orlím Hnízdě je od pátku do neděle
24 hod pro Pána:
V pátek je celosvětová akce 24 hod pro Pána. Připojíme se u sv. Anny od 16.30-17.30 adorací a po mši sv. od 18,15 bude křížová cesta dětí. Zveme děti i rodiče
Biscup 2019 setkání - mládeže s biskupem
bude 4.-7.4. nutno se přihlásit na netu do 30.3.
Připomínáme aktivity v postní době: 
průvodce postem - myšlenka na každý den - knížky nebo ke stažení přes službu Google Play
Postní almužna
- přispíváme na pomůcky pro seniory, na vozíčkáře, rodině na Ukrajinu

Neděle 17. března 2019

Děkuji všem, kteří uklízeli v sobotu na faře
Dnes je sbírka na opravu kostela - díky
Dnes je také poslední možnost přihlásit se na duchovní obnovu na Orlí Hnízdo
Setkání seniorů v knihovně - v pondělí od 14,30
Slavnost sv. Josefa - v úterý 19.3. - mše večer v 17,30, manželské večery v 17,30 v Pizerii Max
Náboženství - ve středu od 16,00
Pomazání nemocných: V pátek bude mši, nahlaste se v sakristii, svátost smíření od 16,30
Pomazání nemocných u sv. Markéty a na Špluchově - příští neděli , nahlaste se
Křížové cesty jsou u sv. Anny v pátek po mši a v neděli před večerní mší sv.-lektoři napište se na čtení křížové cesty
Biscup 2019 - setkání mládeže s biskupem bude 4.-7.4. nutno se přihlásit na netu do 30.3.
Připomínáme aktivity v postní době:  - průvodce postem - myšlenka na každý den - knížky nebo ke stažení přes službu Google Play
Postní almužna - přispíváme na pomůcky pro seniory, na vozíčkáře, rodině na Ukrajinu

Nedělě 10. března 2019

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, pak ministrantská schůzka, a od 18.00 společenství manželů v knihovně
Beseda o Ukrajině s pracovníky Charity: V pátek po křížové cestě u sv. Anny - dozvíte se informace o rodině, na kterou sbíráme peníze
Úklid fary: V sobotu  9-12 hod. Prosíme ženy, nahlaste se v sakristii nebo přímo p. Hance
Pomazání nemocných bude u sv. Anny při mši v pátek 22.3. a v Bludovicích a na Špluchově v neděli 24.3.-nahlaste se v sakristii
Duchovní obnova pro spolupracovníky bude na Orlím Hnízdě 29.-31.3. - přihlaste se u p. Hanky
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela
Připomínáme aktivity v postní době:  - průvodce postem - myšlenka na každý den - u sv. Anny jsou knížky nebo ke stažení přes službu Google Play
Postní almužna - přispíváme u sv. Anny na pomůcky pro seniory, úpravu auta pro vozíčkáře, rodině na Ukrajinu
Nové Okno a také Společenství: v kostele vzadu na stolku
Děti z 1. přijímání si vyzvednou nový úryvek z bible a nalepí známku

Neděle 3. března 2019

Sbírka z min.neděle na Haléř svatého Petra vynesla u sv. Anny 17136,- v Bludovicích 3671,- a na Špluchově 3940,- díky za vaše dary
Manželský večer: V úterý od 17.30 v restauraci Pizzeria Max
Ve středu je popeleční středa, den půstu od masa a újmy. Od 16.00 bude u sv. Anny příležitost ke zpovědi.
Ve středu místo náboženství bude u sv. Anny společná mše sv. od 17.30 s udílením popelce
Setkání katechumenů: ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Udílení popelce V Bludovicích a na Špluchově: Příští neděli bude v Bludovicích a na Špluchově udílení popelce při mši sv.
Křížové cesty:
- v postní době budou u sv. Anny v pátek po mši křížové cesty, teď v pátek po křížové cestě bude ještě  úklid kostela, skupiny maminek
- v neděli budou křížové cesty u sv. Anny před večerní mší v 16.45
Dopředu hlásíme: jarní úklid fary bude v sobotu 16.3. od 9-12 hod, prosím nahlaste se, kdo přijdete pomoct

Neděle 24. února 2019

Sbírka z min.neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 35113,- v Bludovicích 5627,- a na Špluchově 2630,-  díky za vaše dary
Dnes: Haléř svatého Petra. Díky i za dnešní sbírku
Manželský večer v restauraci Pizzeria Max:
V pondělí a v úterý je od 17.30 v restauraci Pizzeria Max další manželský večer. Volno je ještě v pondělí
Náboženství a pak ministrantská schůzka:
Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Setkání pastorační rady
- ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše v domově důchodců
- v sobotu v 9.00
Dětská mše sv.:
Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Zapisujeme úmysly mší sv. na toto pololetí, jsou volné ještě pátky
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 17. února 2019

Tuto neděli - 17.2.2019 - byla sbírka na opravy kostela - díky za vaše dary
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
POZOR výjimečná událost: v pondělí od 16.30-17.30 bude výjimečná adorace spolu s přivezenými ostatky sv. Cyrila, po mši sv. pak bude možnost uctít tyto ostatky, které jsou přivezeny z Nitry u příležitosti 1150 výročí úmrtí sv. Cyrila.
Manželský večer v restauraci Pizzeria Max: Začíná v úterý od 17.30. Pro velký zájem se uskuteční večer i v pondělí 25.2. a také v Pizzerii. Možno se ještě přihlásit. Prosíme o modlitbu za manželské páry.
Náboženství: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Společenství manželů: Ve středu od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Haléř svatého Petra: tato sbírka je příští neděli
Zapisujeme úmysly mší sv. na toto pololetí

Neděle 10. února 2019

Náboženství ve středu není, ve středu jsou prázdniny
Volejbalový turnaj mládeže: v sobotu od 9.00 v Českém Těšíně
Sbírka na opravu kostela: Příští neděli
Zapisujeme úmysly mší sv. na toto pololetí
Kurz manželské večery s  večeří - od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max

Neděle 3.února 2019

Náboženství: Středa v kostele sv. Anny od 16. hodin
Setkání koordinátorů mládeže: V pátek od 18:15 hod v knihovně kostela sv.Anny
Novokněžské požehnání od novokněze: Příští neděli bude u sv. Anny obě dopolední mše sloužit novokněz Jan Jurečka, máte příležitost k novokněžskému požehnání
Zapisujeme po mši sv. úmysly mší sv. na toto pololetí
Kurz manželské večery: Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max kurz manželské večery. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce
Výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti: Venku ve vývěsce před kostelem máte výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti. Díky všem koledníkům i těm, kdo přispěli

Neděle 27. ledna 2019

Sbírka z min. neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 29192,- v Bludovicích 3625,- a na Špluchově 1480,- díky!
Setkání rodičů dětí, které půjdou k 1.přijímání: Ve středu u sv. Anny od 16.00 a od 16.20 bohoslužba
Společenství manželů: Ve středu v 18.00 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Příští neděli se budeme v naší farnosti sv. Markéty modlit za bohoslovce v Olomouci. Oni zase za nás.
Představení děti, které půjdou k 1.přijímání: Také příští neděli u sv. Anny v 10.00
Díky, kdo jste včera uklizeli kostel sv. Markéty
Zapisujeme po mši sv. úmysly mší sv. na toto pololetí
Kurz manželské večery: Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce

Neděle 20. ledna 2019

Tuto neděli je sbírka na opravy kostela, díky za vaše dary
Společenství seniorů s přednáškou o modlitbách za kněze: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Uklid kostela sv. Markéty v Bludovicích:  V sobotu od 9.00 hodin. Kdo můžete, přijďte pomoct
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly mší sv. na toto pololetí
Manželské večery: Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce
Nové číslo časopisu OKNO: V kostele vzadu na stolku
Týden modliteb za jednotu křesťanů trvá do pátku. Pamatujme na to ve svých modlitbách, vždy na konci mše budeme zpívat píseň 910

Neděle 13. ledna 2019

Koncert duchovní hudby: Dnes v kapli na Špluchově od 16.00
Náboženství: Ve středu zde od 16.00
Zapište se na čtvrteční adoraci, ať tady někdo je
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly mší sv. na toto pololetí
Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max kurz manželské večery. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce

Neděle 6. ledna 2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Venku můžete přispět do Tříkrálové sbírky
Setkání seniorské skupiny úklidu: V pondělí je po mši sv. v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Koncert duchovní hudby na Špluchově: Příští neděli v kapli na Špluchově od 16.00
Zapisujeme po mši sv. úmysly mší sv. na toto pololetí

Ohlášky minulých let

Ohlasky-2018

Ohlasky-2017

Ohlasky-2016

Ohlasky-2015

Ohlasky-2014

Ohlasky-2012

Ohlasky-2011

Ohlasky-2010

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.