Neděle 22. dubna 2018

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů vynesla u sv. Anny 34 664,- v Bludovicích 5647,- a na Špluchově 1710,-
Náboženství: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Díky i za dnešní sbírku na podporu migrantů, aby se mohli vrátit domů
Setkání katechumenů: ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny
Brigáda mládeže v Malé Morávce: Začíná v pátek
Víkend pro děti 4.-8.tř. v klášteře v Jablunkově: V sobotu od rána
V sakristii se můžete přihlašovat na pouťe: Do Bohumína bude v sobotu 5.5., a pouť do Olomouce bude 17.5.
Farní tábor bude 8.-14.7. v Zátoru, přihlášky odevzdat do 20.5. příměstský tábor na faře bude 27.-31.8.

Ohlášky 2017

Neděle 15. dubna 2018

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhů
V pondělí bude od 14,30 společenství seniorů v knihovně u sv. Anny
Ve středu je od 16.00 u sv. Anny náboženství
Příští neděli bude sbírka na podporu migrantů, aby se mohli vrátit domů
Víkend pro děti 4.-8.tř. v klášteře bude 28.-29.4.
Můžete se v sakristii přihlašovat na pouťe: do Bohumína bude v sobotu 5.5., pouť do Olomouce bude 17.5.
Farní tábor bude 8.-14.7. v Zátoru, přihlášky odevzdat do 20.5. příměstský tábor na faře bude 27.-31.8.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si na svíčku symbol ryby
Vzadu na stolku nové Okno a také si můžete rozebrat knihy v krabicích. Knihy, které si nevyberete dejte zpátky do krabice.
Díky všem ženám, které uklízely ve čtvrtek faru

Neděle 8. dubna 2018

Sbírka na kněžský seminář, která byla minulou neděli, vynesla u sv. Anny 18719,- v Bludovicích 6438,- a na Špluchově 4962,- díky
Společenství manželů:
V úterý od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Náboženství:
Ve středu u sv. Anny od 16.00
Úklid fary:
Ve čtvrtek bude od 8.00-12.00 . Prosím ochotné ženy, přijďte pomoct s úklidem, občerstvení zajištěno
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Víkend dětí 1.-3. třída na faře:
Začíná v sobotu v 8.00. rodiče máte poslední příležitost je přihlásit
Příští neděli je sbírka na splacení dluhů
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol n
a další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (ztišit se) nalepí si doprostřed křížku symbol srdce

Neděle 1. dubna 2018

Zítra, v pondělí 2.4.2018 je u sv. Anny mše sv. jen v 8.00 u sv. Markéty v 9.00 a na Špluchově v 11.00
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Pěvecký sbor ze Šumbarku zapěje příští neděli u sv. Anny při mši v 8.00
Děkuji všem, kdo jste se zasloužili o hezký průběh velikonoc: úklid, výzdoba, služby při liturgii, zpěv atd.
Díky všem, kdo jste pomohli u sv. Anny postní almužnou 2 potřebným rodinám
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (ztišit se) nalepí si na svíčku symbol kříže

Neděle 25. března 2018

Sbírka z min. neděle na splacení dluhů po opravách vynesla u sv. Anny 33189,- u sv. Markéty 4452,- a na Špluchově 1680,- díky.
Děkuji všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv. Markéty
Zítra - v pondělí 26.3. budeme navštěvovat nemocné před velikonocemi, nahlaste je v sakristii
Společenství seniorů: Také zítra od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 8-12 a 14-18 využijte toho, o svátcích se zpovídat nebude
Náboženství: Ve středu u sv. Anny  a od 17.00 scholička, ministanti a rodiče dětí připravujících se k 1. přijímání
Křížová cesta mladých do Bludovic: V pátek po obřadech u sv. Anny . Kdo nepůjdete, budeme rádi když zůstanete a pomůžete s úklidem kostela sv. Anny
Možnost adorace u Božího hrobu: V sobotu - u sv. Anny od 8-12 a u sv. Markéty od 14-18; zapište se prosím vzadu na papír; na vigilii večer si pak vemte svíce
V neděli přede mší sv. dejte před oltář beránky a jiné velikonoční pokrmy - požehnáme je
Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Markéty
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 18. března 2018

Díky za dnešní - nedělní sbírku, která je na splacení dluhů po opravách
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů - ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Úklid kostela sv. Markéty - v sobotu 24.4. od 9.00 , prosím přijďte pomoct
Návštěvy nemocných - nahlaste v sakristii -budeme je navštěvovat v pondělí 26.3.
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 27.3.
Postní almužnou můžete pomoct 2 potřebným rodinám; pokladnička je pod sochami Petra a Pavla
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (udělat něco dobrého) nalepí si na svíčku symbol květiny

Neděle 11. března 2018

Díky všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv. Anny
Společenství manželů - v úterý od 18.00 v knihovně u sv. Anny, manželé jste zváni
Náboženství - ve středu je u sv. Anny
Setkání ekonomické rady - ve středu v 18.00 na faře
Víkendové setkání s biskupem: V pátek mládež jede na víkendové setkání s biskupem v Hlučíně
Duchovní obnova pro spolupracovníky na Orlím Hnízdě: od pátku do neděle
Sbírka na splacení dluhu kostela - příští neděli.
Návštěvy nemocných nahlaste v sakristii -budeme je navštěvovat 26.3.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (omezit počítač či mobil) nalepí si na svíčku symbol květiny

Neděle 4.února 2018

Přednáška pro lektory o správném využití hlasu - v pondělí v knihovně u sv. Anny od 18.15
Náboženství -
ve středu u sv. Anny v 16.00
Setkání katechumenů -
ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Pomazání nemocných:
V pátek od 16.30 bude u sv. Anny možnost svátosti smíření, při mši bude pomazání nemocných - nahlaste se v sakristii
Křížová cesta dětí a pak adorace:
V pátek po mši bude křížová cesta dětí a pak adorace až do 20.00 v rámci akce 24 hodin pro Pána
Předvelikonoční úklid kostela:
V sobotu u sv. Anny. Bude i kolem kostela, prosím přijďte pomoct
Pomázání nemocných v Bludovicích a na Špluchově:
Příští neděli - kdo chcete přijmout tuto svátost, přijďte se nahlásit
Návštěvy nemocných
- nahlaste v sakristii - budeme je navštěvovat 26.3.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol
na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (poslechnout napoprvé) nalepí si na svíčku symbol stonku

Neděle 25. února 2018

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů vynesla u sv. Anny 31 957,- v Bludovicích 3411,- a na Špluchově 1931,- Díky.
Náboženství: Ve středu u sv. Anny 16.00 náboženství, od 17.00 mají schůzku ministranti, schola a rodiče dětí připravující se na svátostný život
Setkání členů živého růžence: V sobotu, 3.3. po mši sv. u sv. Anny
Dětská mše: Příští neděli v 10.00 u sv. Anny, schola má nácvik od 9.00 ve zpěvárně
Křížové cesty jsou u sv. Anny v pátek po mši sv. a v neděli před večerní mší sv.
Velký úklid kostela sv. Anny i kolem kostela: V sobotu 10.3., prosím dojděte
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den
Časopis Společenství: ještě je vzadu na stolku v kostele
Nový úkol pro děti před 1. sv. příjímáním: Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce nový úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol (zpytovat svědomí) nalepí si na svíčku symbol srdce

Neděle 18. února 2018

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhu po opravách
Setkání společenství seniorů: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Setkání společenství manželů: Také v pondělí po mši v 18.15 je v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny
Noční bdění mládeže našeho děkanátu: V pátek od 19.00 začíná v Karviné v kostele
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den
Nové Společenství: V kostele vzadu na stolku a pak i tady.
Děti připravující se k 1. přijímání mají před oltářem na kartičce úkol na další týden a kdo se snažil splnit předchozí úkol nalepí si na svíčku symbol úst
Připomínáme postní almužnu; Před oltářem je košík a za to, co si odepřeme můžeme dát peněžní částku na dvě potřebné rodiny

Neděle 11. února 2018

Manželské rande - tuto neděli, 11.2.,  je na faře od 15.00.
Popeleční středou začíná postní doba, je to také den přísného postu od masa a postu újmy. Ve středu je u sv. Anny od 16.00 příležitost ke sv. smíření.
Ve středu nebude náboženství, děti mají od 17.00 nácvik písně ve zpěvárně a pak se zúčastní v 17.30 mše sv. u sv. Anny s udělováním popelce
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek 18.15 v knihovně u sv. Anny
Popelec u sv. Markéty i na Špluchově - bude udělován příští neděli při mši
Příští neděli bude také sbírka na opravu kostela
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den

Neděle 4. února 2018

Uzávěrka Společenství: Tuto neděli je uzávěrka Postního čísla
Náboženství tuto středu nebude: ve středu 7. února jsou prázdniny.
Koledníci z Tříkrálové sbírky mají kino v Těrlicku ve středu od 17.00 Děkuji všem, kdo přispěli do sbírky, ale hlavně těm, kdo koledovali. Výsledky máte ve vývěsce
Turnaj ve volejbale mládeže našeho děkanátu: V sobotu v Českém Těšíně.  Začátek je v 9.00 mší sv. v kostele v Těšíně
Příští neděli u sv. Anny v 10.00 budou představeny děti, které půjdou k 1.sv.přijímání
Národní týden manželství: V rámci Národního týdne manželství bude také příští neděli na faře od 15 hod tzv. Manželské rande. Přihlaste se do dnešního večera, info na netu, na nástěnkách, u Hanky
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši
Nové OKNO - v kostele vzadu na stolku je nové číslo časopisu OKNO

Neděle 28. ledna 2018

Sbírka z min. neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 32688,- u sv. Markéty 3 856,- a na  Špluchově 1 640,- Děkuji
Náboženství

Setkání katechumenů
- ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Setkání živého růžence:
V sobotu  po mši sv. v knihovně u sv. Anny
Dětská mše a katecheze malých dětí:
Příští neděli u sv. Anny v 10.00, budou také představeni katechumeni
Manželské rande

Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den

Neděle 21.ledna 2018

Tuto neděli - 21.1.2018 je sbírka na splacení dluhu po opravách- díky
Ekumenická modlitba:
Také dnes - v 15.00 v evangelickém kostele v Prostřední Suché.
Týden modliteb za jednotu křesťanů:
Pokračuje až do středy
Náboženství:
Ve středu je u sv. Anny v 16.00
Setkání pastorační rady

Tichá adorace za volby

Úklid kostela sv. Markéty - přijďte pomoct:
V sobotu od 9.00
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši
Nové OKNO: V kostele vzadu na stolku
Připojujeme se k výzvě biskupů: Běžte v pátek a sobotu volit; nad oltářem u sv. Anny je vlastně návod jak volit: "Já jsem cesta pravda a život"; Volte pravdu a slušný život proti lži a hulvátství - i to je cesta křesťana ke Kristu

Neděle 14. ledna 2018

Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny.
Náboženství - ve středu je u sv. Anny v 16.00 náboženství
Den vzájemných modliteb farnosti sv. Anny a semináře v Olomouci - taky ve středu. Od 17.15 - 18.30 bude u sv. Anny v kapli tichá adorace za bohoslovce
Kancelář - v pondělí, ve středu a ve čtvrtek je opět otevřena u sv. Anny kancelář
Duchovní obnova pro všechny - v sobotu od 9.00 na faře. Duchovní obnovu povede spirituál konviktu z Olomouce P. Vrbacký. Přihlaste se ještě dnes v sakristii spolu s 50 Kč za oběd
Příští neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách
Příští neděli je také v 15.00 v evangelickém kostele v Prostřední Suché ekumenická modlitba
Tříkrálová sbírka: Můžete ještě v sakristii přispět do Tříkrálové sbírky
Zapisujeme úmysly mší sv. po každé mši ve všední den
Nové OKNO - v kostele vzadu na stolku

Neděle 7. ledna 2018

V neděli není na Špluchově mše
Náboženství:
Ve středu je u sv. Anny v 16.00
Otevřená kancelář:
V pondělí, ve středu a ve čtvrtek u sv. Anny
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců:
V sobotu v 9.00
Můžete přispět do Tříkrálové sbírky. Koledníci jsou před a po mši sv. před kostelem, můžete tak pomoct charitě
Zapisujeme úmysly mší sv.
po každé mši ve všední den
Duchovní obnova pro všechny:
V sobotu 20.1. bude na faře duchovní obnova pro všechny, které povede spirituál konviktu z Olomouce P. Vrbacký. Přihlaste se do 14.1. v sakristii spolu s 50 Kč za oběd

Neděle 31. prosince 2017

Tuto neděli není u sv. Anny večerní mše sv.
V pondělí - na Nový rok jsou bohoslužby tak jako v neděli
Náboženství: Ve středu u sv. Anny v 16.00  a od 17.00 setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Kancelář: Ve středu a ve čtvrtek je u sv. Anny opět otevřena kancelář
Špluchovské dění: V sobotu je v 16.00 na Špluchově mše sv. a od 17.00 je tam novoroční koncert, v neděli už mše na Špluchově pak nebude
Dětská mše sv.: Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Tříkrálová sbírka: Příští neděli budou před a po mši sv. před kostelem chodit koledníci s Tříkrálovou sbírkou, můžete tak přispět na charitu
Zapisujeme úmysly mší sv. na příští pololetí po každé mši ve všední den
Lektoři, prosím, přijďte se zapsat na službu čtení B. Slova na příští měsíc

Neděle 24. prosince 2017

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů
Půlnoční mše: Dnes u sv. Anny ve 22.00 v Bludovicích ve 24.00
Zítra v 16.00 bude u sv. Anny v kostele Jesličková pobožnost s vánočním příběhem, který budou hrát děti – jste zváni
Mše v úterý na Štěpána bude u sv. Anny jen mše sv. v 8.00! U sv. Markéty bude mše v 9.00 polsky, na Špluchově mše nebude
Obnovení manželských závazků: Příští neděli při dopoledních mších.
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na příští pololetí
Tříkrálová sbírka: Prosíme o dobrovolníky, kteří by za 14 dní v neděli před kostelem pomohli chodit s Tříkrálovou sbírkou

Neděle 17. prosince 2017

Díky za dnešní sbírku, která je na splacení dluhu po opravách
Setkání ekonomické rady: zítra v pondělí 18.12.2017 v 18.45 ne faře
Zítra - v pondělí 18.12. dopoledne budeme navštěvovat nemocné před vánocemi, mimo prvopátečních. Prosíme přijďte je nahlásit do sakristie
Společenství seniorů: také zítra - v knihovně u sv. Anny od 14.30
Zpovědní den: V úterý bude u sv. Anny  8-12 a 14-18. Využijte tento čas, o svátcích už se zpovídat nebude
Náboženství: Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Kancelář u sv. Anny tento týden nebude
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na další pololetí
Díky také všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv. Markéty
Dopředu hlásíme, že v pondělí 25.12. v 16.00 bude u sv. Anny Jesličková pobožnost s vánočním příběhem, který budou hrát děti

Neděle 10. prosince 2017

Velké díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny
Dnes je v knihovně u sv. Anny prodej knih
Koncert žáků ZUŠ Bohuslava Martinů
- v úterý od 18.00 bude u sv. Anny
Náboženství

Setkání katechumenů
- ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Maminky uklízejí kostel sv. Anny
- v pátek od 18.15
Předvánoční úklid u sv. Markéty,
prosím, přijďte pomoct - v sobotu od 9.00
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Návštěvy nemocných

Zpovědní den - v úterý 19.12. u sv. Anny

Neděle 3. prosince 2017

Úmysly mší na další pololetí zapisujeme od zítřka po mši sv. a pak vždy ve všední dny
Náboženství:
ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání lektorů:
Ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny

Sobotní koncert na Špluchově

Prodej knih:
Příští neděli 10. prosince bude v knihovně u sv. Anny
Návštěvy nemocných:
V pondělí 18.12. budeme navštěvovat nemocné před vánocemi, mimo prvopátečních. Prosíme přijďte je nahlásit do sakristie
Vánoční scénka: 25.12. bude u sv. Anny vánoční scénka.
Kdo z dětí by se chtěl zapojit, přihlaste je v sakristii. Zkoušky vždy ve středu po náboženství
Lektoři přijďte se zapsat
na četbu Božího Slova
Časopis Okno - v kostele vzadu na stolku
 

Neděle 26. listopadu 2017

Díky vám, kteří jste se minulou neděli zapojili do dne pro chudé sbírkou, která vynesla u sv. Anny 57281,- u sv. Markéty 6284,- a na Špluchově 2367,- Polovina půjde na splacení opravy střechy a polovina na potřebnou rodinu z Jeseníku. Díky i za potraviny, které si odvezla Armáda spásy do azylového domu pro ženy. Poděkování rodiny i Armády spásy je ve vývěsce
Náboženství - ve středu je u sv. Anny od 16.00, po něm je od 17.00 setkání rodičů dětí před 1.sv. přijímáním a také ministrantská schůzka a scholička
Setkání katechumenů - ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Výroba adventních věnců - v sobotu od 9.00 bude probíhat v knihovně u sv. Anny. Kdo chcete přijít, prosím nahlaste se v sakristii
Požehnáme adventní věnce - příští neděli. Adventní věnce přineste přede mší sv. před oltář
Mikulášská nadílka - příští neděli po 10.00 mši svaté bude u sv. Anny mikulášská nadílka, prosím rodiče, aby přišli nahlásit balíčky pro děti

Neděle 19. listopadu 2017

Díky vám, kteří jste se zapojili do dne pro chudé sbírkou trvanlivých potravin a také finanční sbírkou jejíž polovina půjde na splacení opravy střechy a polovina na potřebnou rodinu z Jeseníku
Společenství seniorů - zítra v knihovně u sv. Anny od 14.30
Zajímavé kino: Také zítra se promítá v 17.30 v kině Centrum zajímavý dokument o pouti vozíčkáře do Compostely s názvem Camino na kolečkách
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Koncert duchovní hudby - v sobotu v kostele sv. Anny od 16.00, více zde a na plakátcích
Novokněžské požehnání - příští neděli u sv. Anny při dopoledních mších budete mít možnost přijmout novokněžské požehnání
Výroba adventních věnců - v sobotu 2.12. od 8.00 v knihovně u sv. Anny. Kdo chcete přijít, prosím nahlaste se v sakristii
Mikulášská nadílka - v neděli 3.12. po 10.00 mši svaté bude v kostele sv. Anny mikulášská nadílka, prosím rodiče, aby přišli nahlásit balíčky pro děti

Neděle 12. listopadu 2017

Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů - ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Den pro chudé: Příští neděli vyhlásil papež František den pro chudé. Zapojíme se sbírkou jejíž polovina půjde na splacení opravy střechy a polovina na potřebnou rodinu z Jeseníku. Také ke sv. Anně můžeme nosit trvanlivé potraviny před každou nedělní mší. Bližší informace právě tady a na plakátku.
Camino na kolečkách: Další pondělí 20.11. se promítá v kině Centrum zajímavý dokument o pouti vozíčkáře do Compostely s názvem Camino na kolečkách

Neděle 5. listopadu 2017

Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let pokračuje v úterý v 17.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství -
ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Setkání všech lektorů -
ve středu v 17.30 v knihovně u sv. Anny, prosíme přijďte všichni
Setkání pastorační rady-
ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny 
Mše sv. na Špluchově v zimním období ve čtvrtky nebudou 
Úklid s Hankou -
v pátek bude úklid kostela sv. Anny od 18,15 hod s Hankou
Prodej knih a kalendářů -
příští neděli je prodej knih a kalendářů v knihovně u sv. Anny
Slavnostní uložení dokumentů o farnosti a o městě do věže kostela -
v neděli v 11.00 po mši sv. před kostelem sv. Anny
Nové číslo OKNA a také nové Společenství -
v kostele vzadu na stolku
PROSÍME NENIČTE KŘÍŽ PŘED KOSTELEM SV. ANNY TÍM, ŽE BYSTE TAM DÁVALI ZAPÁLENÉ SVÍCE

Neděle 29. října 2017

Sbírka z minulé neděle na misie vynesla u sv. Anny 32496,- u sv. Markéty 7976,-, a na Špluchově 2 013,-
Díky všem ženám, které na faře umývaly okna a také chlapům za úklid na půdě kostela
Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí bude u sv. Anny v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let je v úterý v 17.30 v knihovně u sv. Anny
Ve středu je Slavnost všech svatých. Příležitost ke zpovědi bude u sv. Anny od 16.00
Děti z náboženství se sejdou až v 17.00 na katechezi ve zpěvárně a pak spolu prožijeme v 17.30 slavnostní mši
Ve čtvrtek je Památka všech věrných zemřelých po mši sv. na Špluchově bude pobožnost na hřbitově ve sv. Anně bude po mši před kostelem pobožnost za zemřelé. V Bludovicích bude pobožnost na hřbitově hned za kostelem příští neděli po mši
Setkání katechumenů - ve čtvrtek od 18.45 v knihovně u sv. Anny
Školení lektorů- v sobotu bude od 10.00 celý den na faře školení lektorů na téma: kultura mluveného slova
Dětská mše sv. - příští neděliv 10.00 u sv. Anny

Neděle 22. října 2017

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu vynesla u sv. Anny 34974,- u sv. Markéty 4 449,-, a na Špluchově 2 090,-
Brigáda na umývání oken na faře - v pondělí na faře v Bludovicích od 8.00. Prosíme ochotné ženy aby přišly
Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí bude u sv. Anny v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let je v úterý v 17.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství bude u sv. Anny ve středu od 16.00
V sobotu bude od 9.00 u sv. Markéty brigáda. Budeme čistit prostor pod střechou kostela, prosím ochotné chlapy aby se přišli nahlásit v sakristii a s sebou si vzali malou lopatku a kýbl popř. i sekyrku
Díky za dnešní sbírku, která půjde na misie
Časopis OKNO - v kostele vzadu na stolku

Neděle 15. října 2017

Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí bude u sv. Anny v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Společenství seniorů - v pondělí od 15.00 v knihovně u sv. Anny
Kurz pro lektory pokračuje v pondělí v 18.15 v knihovně u sv. Anny přednáškou o řeči těla
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let je v úterý v 17.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství bude u sv. Anny ve středu od 16.00
Setkání katechumenů - ve čtvrtek je od 18.15 u sv. Anny
Tichá adorace za volby - v pátek přede mší sv. u sv. Anny
Příští neděli oslavíme misijní neděli, sbírka půjde na tento účel
Díky za dnešní sbírku, která půjde na splacení opravy věže u sv. Anny
Dostali jsme dotaci z ministerstva kultury a z Moravskoslezského kraje ve výši 290000,- zbytek musíme doplatit ze sbírek
Nové OKNO - v kostele vzadu na stolku

Neděle 8. října 2017

Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí bude u sv. Anny v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let začne v úterý v 17.30 v knihovně u sv. Anny, jsou ještě 2 volná místa
Pochod pro život je ve STŘEDU 11.10. v Havířově. Začátek je v 16.00 před Kulturním domem Leoše Janáčka. Informace zde.
Náboženství bude u sv. Anny ve středu od 16.00
Nový kurz pro lektory začne ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
V pátek po mši sv. bude úklid kostela sv. Anny, skupina paní Hanky
Mše sv. v domově důchodců - v sobotu v 9.00
Ministrantská pouť- také v sobotu je ve Fulneku ministrantská pouť, ministranti přihlaste se v sakristii
Sbírka na splacení dluhu bude příští neděli
Dnes je poslední možnost se přihlásit na víkend pro rodiny, který bude na Orlím Hnízdě 20.-22.10.

Neděle 1. října 2017

Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí bude u sv. Anny v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Náboženství bude u sv. Anny ve středu od 16.00
Víkend dětí 1.-3.tř. začíná v sobotu v 8.00 na faře. Přihlaste děti ještě dnes v sakristii
Děkanátní pouť do Frýdku bude v sobotu, odjezd je v 16.15 z aut. nádraží. Zastavíme také u Mokroše a u tří  křížů. Jsou ještě volná místa, přihlašujte se v sakristii
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let začne až od úterý 10.10. v knihovně
Nový kurz pro lektory: Chceme začít od října nový kurz pro lektory, ty kteří by chtěli číst při mši Boží Slovo. Kdo má zájem. Prosím přihlaste se v sakristii ještě dnes. První schůzka bude ve čtvrtek 12.10.
Procházky pro dobrou věc se zúčastnilo 240 lidí a na konto malého Péti KDU-ČSL odeslalo 8000,- Kč. Díky všem, kdo jste se zúčastnili

Neděle 24. září 2017

Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 33114,- v Bludovicích 4266,-  a na Špluchově 875,- díky
Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí u sv. Anny bude v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Náboženství bude u sv. Anny ve středu od 16.00. Po skončení v 17.00 bude setkání rodičů dětí, připravujících se k 1.sv. přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Příští neděli v 10.00 bude dětská mše sv. u sv. Anny, děti přijďte dřív, ať můžete zpívat
Víkend dětí 1.-3.tř. bude 7.-8.10. na faře. Rodiče prosím přihlaste děti v sakristii nebo u katechetů v náboženství
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let začne později, až od úterý 10.10. v knihovně u sv. Anny
Chceme začít od října nový kurz pro lektory, ty kteří by chtěli číst při mši Boží Slovo. Kdo má zájem prosím přihlaste se v sakristii do příští neděle
Děkanátní pouť do Frýdku bude v sobotu 7.10. přihlašujte se opět v sakristii

Neděle 17. září 2017

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhu po opravách
Společenství seniorů - v pondělí v knihovně u sv. Anny od 14.30
Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí u sv. Anny bude v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Náboženství bude vždy ve středu od 16.-17.hod.
Setkání katechumenů - ve čtvrtek v knihovně u sv. Anny od 18.15
Procházka pro dobrou věc: V pátek od 16.00-18.00 máte možnost přispět na malého Péťu, když se zúčastníte Procházky pro dobrou věc v parku na nábřeží. Start je u sběrny na ul. Selské
Víkend dětí 4.-7.tř. v Jablunkově začíná v sobotu v 7.30 Sraz na vlakovém nádraží, příjezd v neděli v 17.15 - přihlaste děti ještě dnes v sakristii
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let začne od úterý 26.9. v knihovně 17,30-19,00 hod, Také je poslední možnost se přihlásit
Kurz pro lektory: Chceme začít od října nový kurz pro lektory, ty kteří by chtěli číst při mši Boží Slovo. Kdo má zájem prosím přihlaste se v sakristii do neděle 1.10.
Děkanátní pouť do Frýdku bude v sobotu 7.10. přihlašujte se opět v sakristii

Neděle 10. září 2017

Klub maminek bude probíhat v úterky ve středisku ve městě 9-11hod.
Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí u sv. Anny bude v pondělí 15.00-17.00 a středu 7.00-10.00. Ve čtvrtky tam bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Náboženství bude vždy ve středu od 16.-17.hod.u sv. Anny. První hodina bude teď ve středu, začínáme v 16.00 v kostele, účast rodičů nutná.
První setkání katechumenátu: přípravy dospělých ke svátostem bude ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Víkend dětí 4.-7.tř. bude 23.-24.9.- přihlaste je prosím do příští neděle v sakristii nebo u katechetů
Kurz pro rodiče - výchova dětí 0-11 let začne od úterý 26.9. v knihovně u sv. Anny bude vždy od 17,30-19,00 hod
Procházka pro dobrou věc: 4. ročník této procházky, kterou pořádá KDU Havířov a která přispívá za každého účastníka částkou 30 Kč na konto Pomoc pro Péťu, letos proběhne v pátek 22. září opět na procházkovém chodníku od Sběrny na ul. Selské až po Nealkobar Na vyhlídce pod Nábřežím.

Neděle 3. září 2017

Pořad bohoslužeb: opět během roku
Setkání katechetů - v pondělí od 18.15 u sv. Anny
Setkání ekonomické rady - ve středu od 18.30 na faře
Od úterý 12.9. bude ve středisku Don Bosko ve městě klub maminek od 9.00-11.00
Úklid kostela s p.Hankou - v pátek po mši, týká se to všech, kdo se zapsali v dotazníku
Ve středu je na Špluchově pohřební mše ve 14.00, takže už tam nebude mše sv. ve čtvrtek
Farní kancelář k vyřízení administrativních věcí u sv. Anny bude v pondělí 15.00-17.00 a středu 9.00-11.00. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem 15.00-17.00
Povídání mládeže o setkání v Olomouci - v pátek bude při večerní mši sv. u sv. Anny
Pouť za otcem Karlem bude v sobotu, autobus vyjíždí v 8.00 z aut.nádr.,pouť je již obsazena.
POZOR: v sobotu nebude u sv. Anny ranní mše sv. bude jen v 9.00 v domově důchodců
Náboženství bude u sv. Anny vždy ve středu od 16.-17.hod. První hodina bude až ve středu 13.září, účast rodičů nutná. Přihlášky, kdo jste ještě neodevzdali, tak do sakristie
První setkání katechumenátu: přípravy dospělých ke svátostem bude ve čtvrtek 14.9. v 18.15 v knihovně u sv. Anny. Je možné se ještě přihlásit v sakristii
Vzadu na stolku je nové číslo OKNA
Dopředu hlásíme:
Procházka pro dobrou věc: 4. ročník této procházky, kterou pořádá KDU Havířov a která přispívá za každého účastníka částkou 30 Kč na konto Pomoc pro Péťu, letos proběhne v pátek 22. září opět na procházkovém chodníku od Sběrny na ul. Selské až po Nealkobar Na vyhlídce pod Nábřežím.

Neděle 27. srpna 2017

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhů vynesla u sv. Anny 30828,- v Bludovicích 3695,- a na Špluchově 1110,- díky
Tento týden platí ještě prázdninový pořad bohoslužeb, rozpis je ve vývěsce
Dětská mše a katecheze pro malé - příští neděli v 10 hod u sv. Anny. Aktovky s sebou - děti i rodiče dostanou požehnání do nového školního roku
Náboženství bude u sv. Anny vždy ve středu od 16.-17.hod. První hodina bude ve středu 13.září, účast rodičů nutná. Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do příští neděle v sakristii
Farní kancelář u sv. Anny bude v pondělí a středu. Ve čtvrtky bude možnost rozhovoru s knězem. Podrobnosti najdete ve společenství nebo na farních stránkách
Přihlašujte se na farní akce včas - víkendy, kurzy - podrobnosti také v časopise nebo webu
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
OBSAZENO: Pouť za otcem Karlem na Malou Morávku je již obsazena

Neděle 20. srpna 2017

Prázdninový pořad bohoslužeb
Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny. Jsou volné hlavně prázdninové dny
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Nové číslo Společenství je v kostele vzadu na stolku a pak tady
Náboženství:
Rodiče, kdo jste tak ještě neudělali, prosím odevzdejte vyplněné přihlášky do náboženství, nejpozději v neděli 3.9. do sakristie
MALÁ MORÁVKA:
V sobotu 9.9. jedeme na  pouť za otcem Karlem na Malou Morávku, cena 220,- zapište se v sakristii

Neděle 13. srpna 2017

POZOR: v úterý o Slavnosti Nanebevzetí je u sv. Anny večerní mše v 17.30
Prázdninový pořad bohoslužeb
Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny. Jsou volné hlavně prázdninové dny
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Díky všem, kdo se postarali včera o občerstvení poutníků na Špluchově
Celostátní setkání mládeže - vzpomeňme v modlitbě na všechny organizátory i účastníky celostátního setkání mládeže, které začíná v úterý v Olomouci

Neděle 6. srpna 2017

Prázdninový pořad bohoslužeb
Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny. Jsou volné hlavně prázdninové dny
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Přihlášky do náboženství pro další školní rok jsou v kostele vzadu na stolku
Pouť do Frýdku: V sobotu 12.8. bude tradiční pěší pouť do Frýdku, začátek je v 11.45 u sv. Markéty v Bludovicích

Neděle 30. července 2017

Srdce z pouti z min. neděle vynesly 10 880,- tato částka půjde na opravu věže, díky
Adorace za kněze: Ve čtvrtek od 7.30 - 8.00
Návštěvy nemocných a adorace: V pátek 4. srpna navštívíme dopoledne nemocné a po mši sv. bude do 19.00 adorace
Prázdninový pořad bohoslužeb
Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny. Jsou volné hlavně prázdninové dny
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Přihlášky do náboženství pro další školní rok jsou v kostele vzadu na stolku
Pouť do Frýdku: V sobotu 12.8. bude tradiční pěší pouť do Frýdku, začátek je v 11.45 u sv. Markéty v Bludovicích

Neděle 23. července 2017

Sbírka na splacení dluhu z min. neděle vynesla u sv. Anny 25444,- a u sv. Markéty 9286,- díky.
Prázdninový pořad bohoslužeb
Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny. Jsou volné hlavně prázdninové dny
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Přihlášky do náboženství pro další školní rok jsou v kostele vzadu na stolku
Díky všem, kdo se zasloužili o dnešní pouť u sv. Anny (úklid, výzdoba, zpěv, ministranti,za přinesení dobrot, organizaci atd.). Venku si nabídněte z dobrot, které jste přinesli a také si tam můžete zakoupit med, knížky či srdce z pouti. Cena srdce je 100,- koupením přispějete na další opravy v kostele.

Neděle 16. července 2017

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhu
Prázdninový pořad bohoslužeb
Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny. Jsou volné hlavně prázdninové dny
Setkání organizátorů farní pouti - zítra - v pondělí 17.7. - v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Na Špluchově mše sv. bude v sobotu 22.7. v 18.00 a v neděli už tam nebude!
Příští neděli  23.7. bude u sv. Anny pouť. Budeme rádi, když donesete něco dobrého na společný stůl do knihovny od 8.15. Po mši sv. se bude před kostelem prodávat med, knížky a perníková srdce z pouti. POZOR: příští neděli bude u sv. Anny poutní mše sv. dopoledne jen jedna a to v 9.00 U sv. Markéty bude mše už v 8.00!
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Přihlášky do náboženství pro další školní rok jsou v kostele vzadu na stolku

Neděle 9. července 2017

Intence do konce roku zapisujeme po mši sv. ve všední dny
Prázdninový pořad bohoslužeb
Pouť ke sv. Markétě - příští neděle v Bludovicích . Budeme rádi, když donesete něco dobrého na společný stůl a pomůžete s přípravou stolů a židlí před farou a s občerstvením v kuchyni . Sraz na faře v 8:15. Bude-li pršet, pohoštění bude na faře. Za jakoukoliv pomoc děkuje p. Danka. POZOR: příští neděli také nebude mše sv. na Špluchově, jste zváni na pouť
Nový katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem chceme začít od září. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Přihlášky do náboženství pro další školní rok jsou v kostele vzadu na stolku

Neděle 2. července 2017

Farní tábor dětí v Zátoru začíná dnes - v neděli 2. července 2017. Sraz ve 13:30 na vlakovém nádraží v Havířově
Intence do konce roku - zapisujeme po mši sv. ve všední dny
Prázdninový pořad bohoslužeb - platí od zítřka, tzn. že u sv. Anny je v týdnu večerní mše v 17.30 jen v pondělí a pátek; úterý, středa a čtvrtek jsou mše ráno v 8.00 V sobotu a neděli jako obvykle. Na Špluchově nebude o prázdninách mše ve čtvrtek a v Bludovicích nebude ranní mše v pátek. Rozpis prázdninových bohoslužeb je ve vývěsce
Pouť ke sv. Markétě v Bludovicích - 16.7. Budeme rádi, když donesete něco dobrého na společný stůl a pomůžete s přípravou stolů a židlí venku před farou, v kuchyni a s obsluhou. Sraz na faře v 8:15. Bude-li pršet, pohoštění bude na faře. Za jakoukoliv pomoc děkuje p. Danka.
Od září chceme začít katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Přihlášky dětí do náboženství máte vzadu na stolku. Prosíme do konce prázdnin je vyplněné vhoďte do pokladničky u zadního vchodu do kostela
Prázdninové číslo OKNA - v kostele vzadu na stolku

Neděle 25. června 2017

Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 30865,- v Bludovicích 3507,- a na Špluchově 1872,-díky
Setkání dětí s biskupem na Kamenitém - v sobotu od 10.30 začíná mší sv. v amfiteátru na Kamenitém setkání dětí s biskupem Prašivá 2017 jste zváni
Farní tábor dětí v Zátoru začíná příští neděli. Sraz ve 13:30 na vlakovém nádraží v Havířově
Intence na další pololetí zapisujeme po mši sv. ve všední dny
Celostátní setkání mládeže v Olomouci začíná za necelé dva měsíce. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
Katechumenát chceme začít od září: přípravu dospělých ke svátostem. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vzadu na stolku máte přihlášky dětí do náboženství, prosíme do konce prázdnin je vyplněné vhoďte do pokladničky u zadního vchodu do kostela

Neděle 18. června 2017

Díky za  dnešní sbírku na splacení dluhu po opravách
Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství už nebude
Setkání pastorační rady - ve čtvrtek po mši sv. od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Modlitební triduum Modliteb matek - od pátku do neděle bude u sv. Anny. Bude to vždy půlhodina; v pátek po večerní mši, v sobotu po ranní mši a v neděli po 8.00 mši svaté. Jste zváni k modlitbě
Intence na další pololetí zapisujeme po mši sv. ve všední dny
Celostátní setkání mládeže v Olomouci začíná za necelé dva měsíce. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství církve se svými vrstevníky. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
Od září chceme začít katechumenát: přípravu dospělých ke svátostem. Kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Díky moc všem, kdo včera pracovali na faře

Neděle 11. června 2017

Poslední  hodina náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Průvod Božího těla: Ve čtvrtek po mši sv. bude, za dobrého počasí, kolem kostela sv. Anny průvod Božího Těla, příští neděli bude průvod u sv. Markéty
Brigáda na oklepání omítky fary: V sobotu od 8.30 bude na faře brigáda na oklepání omítky. Prosíme chlapy, aby zase přinesli kango a přišli se nahlásit do sakristie, ať víme, s kým můžeme počítat
Příští neděli je sbírka na splacení dluhu po opravách
Intence na další pololetí zapisujeme ve všední dny po mši sv. Jsou volné ještě některé dny i v červnu
Víčka už nesbíráme, prosíme nenoste je
Díky moc všem, kteří organizovali Noc kostelů a také vám, kteří jste napekli buchty

Neděle 4. června 2017

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu vynesla u sv. Anny 30822,- v Bludovicích 3049,- a na Špluchově 1955,- díky!
Intence na další pololetí zapisujeme v pondělí po mši sv. zapisujeme u sv. Anny. Jsou volné ještě některé dny i v červnu
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny od 16.00
Schůzka organizátorů k Noci kostelů: Ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15
Noc kostelů: V pátek od 17.30 bude u sv. Anny probíhat Noc kostelů. Prosíme ochotné ženy aby napekly něco k občerstvení a přinesly to v pátek přede mší do knihovny. Program noci kostelů máte ve vývěsce a na farním webu
Mše sv. v domově důchodců: v sobotu v 9.00
Zveme všechny děti a rodiče či prarodiče na tradiční dětský den. Začíná tuto neděli - 4. června od 15.00 na faře. S sebou vajíčka a chleba na vaječinu a děti ať mají kostým starých egypťanů

Neděle 28. května 2017

Sbírka z minulé neděle na TV NOE vynesla u sv. Anny 20 739,-, u sv. Markéty 2 641,- a na Špluchově 3 390,- díky!
Sbírka na splacení dluhu po opravách je právě tuto neděli 28.5.- díky i za tuto sbírku.
Setkání ekonomické rady: V pondělí je od 18.30 na faře setkání ekonomické rady
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, po něm je od 17.00 setkání rodičů před 1.sv.přijímáním a také ministrantská schůzka a scholička
Vzdělávání ve víře - ve čtvrtek u sv. Anny po mši v 18.15 bude  na téma: Psychologický vývoj víry a zralost jedince. Přednášet bude kněz a psycholog Pavel Moravec
Úklid kolem kostela sv. Anny: v pátek v 19.00 po adoraci, přijďte pomoct
1.zpověď dětí a jejich rodičů před sv. přijímáním - v sobotu od 10.00 u sv. Anny
1. sv. přijímání: Příští neděli přijme při dětské mši sv. u sv. Anny 8 dětí poprvé Krista v Eucharistii - mysleme na ně v modlitbě
Dětský den - také příští neděli zveme všechny děti a rodiče či prarodiče na tradiční dětský den. Začíná od 15.00 na faře. S sebou vajíčka a chleba na vaječinu a děti ať mají kostým starých egypťanů
Díky všem, kdo jste se včera zůčastnili brigády na faře
Farní tábor - do konce května můžete své děti přihlašovat v sakristii na farní tábor, který bude od 2.-7.7.v Zátoru

Neděle 21. května 2017

Díky za dnešní sbírku na TV NOE
Setkání organizátorů Noci kostelů: V pondělí od 18.15 v knihovně u sv. Anny.
Náboženství: Ve středu od 16.00
Víkend pro rodiče dospívajících dětí bude od pátku na Orlím hnízdě
Brigáda na faře bude v sobotu od 9.00 prosím přijďte se nahlásit; s sebou kdo má, ať vezme sekací kladivo
Sbírka na splacení dluhu po opravách: příští neděli
Farní tábor: do konce května můžete své děti přihlašovat v sakristii na farní tábor, který bude od 2.-7.7.v Zátoru

Neděle 14. května 2017

Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Důležité soustředění dětí i rodičů k 1.sv. přijímání: V sobotu od 8.00 začíná na faře. Prosím rodiče, aby děti ještě dnes přihlásili.
Příští neděli je sbírka na TV NOE
Víkend pro rodiče dospívajících dětí bude 26.-28.5. na Orlím hnízdě, máte poslední možnost se přihlásit
Brigáda na faře bude v sobotu 27.5., prosím přijďte se nahlásit; s sebou kdo má, ať vezme sekací kladivo
Farní tábor: Můžete své děti přihlašovat v sakristii na farní tábor, který bude od 2.-7.7.v Zátoru

Neděle 7. května 2017

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Děkuji všem, kdo se v dotazníku přihlásili ke spolupráci, co se týká úklidu u sv. Anny, bude první setkání v pátek v 18.15
Víkend dětí 4.-7. třídy na faře: V sobotu 13.5. od 8.00. Prosím rodiče, aby děti ještě dnes přihlásili
Víkend pro rodiče dospívajících dětí bude 26.-28.5. na Orlím hnízdě
Kdo jste se přihlásili v dotazníku na brigády, tak brigáda na faře bude v sobotu 27.5.
Farní tábor: Můžete své děti již přihlašovat v sakristii. Bude od 2.-7.7.v Zátoru
Časopis Okno: V kostele vzadu na stolku. Je tam rozhovor s novým biskupem Martinem

Neděle 30. dubna 2017

Sbírka z minulé neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 32414,- v Bludovicích 4744,- a na Špluchově 1710,- díky
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00 a po něm od 17.00 setkání rodičů dětí, připravujících se k 1.sv. přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Dětská mše sv.: Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Děkuji všem, kdo se v dotazníku přihlásili ke spolupráci, budete konkrétně osloveni mailem. Co se týká úklidu u sv. Anny, setkání Vás, kteří jste se napsali, bude v pátek 12.5. po večerní mši u sv. Anny
Víkend pro rodiče dospívajících dětí na Orlím hnízdě: 26.-28.5.
Farní tábor: Můžete své děti již přihlašovat v sakristii na farní tábor, který bude od 2.-7.7.v Zátoru

Neděle 23. dubna 2017

Sbírka z minulé neděle na bohoslovce v Olomouci vynesla u sv. Anny 28 541,- v Bludovicích 7215,- a na Špluchově 1790,- díky
Díky i za dnešní sbírku na splacení dluhu po opravách
Společenství seniorů: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Pohřební mše sv. za pana Smejkala: Ve středu je u sv. Anny v 15.00
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny od 16.00
Víkend pro rodiče dospívajících dětí bude 26.-28.5. na Orlím hnízdě
Farní tábor: V sakristii již můžete hlásit své děti na farní tábor, který bude od 2.-7.7.v Zátoru
Díky všem, kdo jste přispěli na postní almužnu, celkově jsme vybrali na Péťu 20 585,-
na Špluchově jsme vybrali 852,- Kč na Boží hrob v Jeruzalémě

Neděle 16. dubna 2017

Díky všem, kdo jste se zasloužili o hezký průběh velikonočních obřadů (kostelnice, varhaníci, ministranti, schola, kdo uklízeli a zdobili). Díky také všem kdo vedli křížové cesty
Náboženství: Ve středu od 16.00
Víkend dětí 1.-3.třídy: Začíná v sobotu od 8.00 na faře. Máte poslední možnost děti přihlásit. V rámci této akce bude od 8.00 na faře také setkání rodičů dětí, připravujících se ke sv. přijímání.
Splacení dluhu po opravách: Příští neděli
Dotazník: Kdo jste to neudělali minulou neděli, tak vyplněný dotazník vhoďte do schránky ve vchodu,pod historií kostela
Farní tábor: Můžete své děti již přihlašovat v sakristii na farní tábor, který bude od 2.-7.7.v Zátoru

Neděle 9. dubna 2017

Díky všem, kdo jste včera uklízeli kostel sv.Markéty
Návštěvy nemocných před Velikonocemi
budou zítra od 9.00-12.00
Noc kostelů: Také zítra, v pondělí v 18.15 v knihovně proběhne organizační schůzka k Noci kostelů. Jsou zváni organizátoři i vy, kteří by jste se chtěli do této akce zapojit
Zpovědní den bude v úterý od 8.00-12.00 a od 14.00-18.00 využijte tuto možnost, o svátcích se už zpovídat nebude
Náboženství ve středu nebude
Křížová cesta v přírodě:
Na Velký pátek po obřadech(podle počasí)
Žehnání velikonočních pochutin:
Příští neděli přineste přede mší před oltář - požehnáme je
Sbírka na seminář v Olomouci. Příští neděli
Nové OKNO a také Společenství:
Vzadu na stolku
Dotazník:
U východu z kostela stojí lidi, kteří vám předají dotazník o zapojení do farnosti. Prosím vyplňte jej a do příští neděle vyplněný vhoďte do schránky ve vchodu,pod historií kostela

Neděle 2.dubna 2017

Díky všem, kdo jste v sobotu uklízeli kostel sv.Anny
Brigáda úklidu na faře:
V pondělí 3.4.2017. Prosíme ženy, aby přišly pomoct
Náboženství:
Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Předvelikonoční úklid kostela sv. Markéty: V sobotu od 9.00 - přijďte prosím
Příští neděle je Květná - začneme bohoslužbu před kostelem u kříže, doneste si ratolesti
Dopředu hlásíme: Návštěvy nemocných před Velikonocemi budou v pondělí 10.4.
Zpovědní den bude v úterý 11.4.
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 26. března 2017

Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 36624,- v Bludovicích 6 951,- a na Špluchově 1 625,- díky
Náboženství:
ve středu od 16.00 u sv. Anny, po něm je od 17.00 setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv.přijímání a také ministrantská schůzka a scholička
Předvelikonoční úklid kostela
- pojďte prosím pomoct: v sobotu od 8.00 bude u sv. Anny
Slib nové ekonomické i pastorační rady
bude zde příští neděli
Kurz výchova teenagerů
- je už jen pár volných míst - přihlaste se u Hanky Svobodové
Dopředu hlásíme:
návštěvy nemocných před Velikonocemi budou v pondělí 10.4. dopoledne. Přijďte prosím své nemocné nahlásit do sakristie
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 19. března 2017

Dnešní sbírka jde na splacení dluhu po opravách
Setkání společenství seniorů a seniorek: Zítra od 14.30 v knihovně u sv. Anny
První setkání nové ekonomické i pastorační rady - také zítra v 18.15 tamtéž
Náboženství: Ve středu od 16.00 u sv. Anny
V pátek bude u sv. Anny od 16.30 příležitost ke svátosti smíření pro ty, kdo přijmou při mši pomazání nemocných, u sv. Markéty a na Špluchově  bude pomazání v neděli - nahlaste se v sakristii
24 hodin pro Pána: V pátek a sobotu proběhne u sv. Anny akce 24 hodin pro Pána. Adorace bude v pátek po večerní mši a v sobotu 8-12 hod. Pak ve 12.00 zakončíme mší sv.,ráno mše sv. nebude
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 12. března 2017

Ve středu není náboženství, jsou prázdniny
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela
Hromadné pomazání nemocných u sv. Anny bude v pátek 24.3., u sv. Markéty a na Špluchově  v neděli 26.3.- nahlaste se v sakristiiV pátek 24.3.a sobotu 25.3. proběhne u sv. Anny akce 24 hodin pro Pána. Adorace bude v pátek po večerní mši a v sobotu 8-12 hod. Pak ve 12.00 bude zakončení mší sv.
V postní době budou křížové cesty u sv. Anny v pátky po mši sv. a v neděli od 16.45. U sv. Markéty a na Špluchově budou křížové cesty před nedělní mší sv.
Vzadu máte nové číslo OKNA a také nové Společenství
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 5. března 2017

Náboženství: Středa u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Duchovní obnova na Orlím hnízdě začíná v pátek a je nejen pro biřmovance. Zájemci máte poslední možnost přihlasit se v sakritii
Křížové cesty v postní době budou  u sv. Anny v pátky po mši sv. a v neděli od 16.45. V Bludovicích a na Špluchově budou křížové cesty před nedělní mší sv.
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly mší sv.
Víčka sbíráme jen při dopoledních mších první neděle v měsíci, prosíme nenoste je jindy
Nové číslo OKNA a také nové Společenství je v kostele vzadu na stolku.

Neděle 26. února 2017

Sbírka na splacení dluhu po opravách z min neděle vynesla u sv. Anny 36001,- u sv. Makéty 4 181,- a na Špluchově 2 330,- díky
Směřování farnosti: Zítra v pondělí bude v 18.15 v knihovně u sv. Anny pokračování porady o dalším směřování farnosti, kdo by jste se chtěli aktivně zapojit do farnosti, přijďte
Popeleční středa: ve středu, den přísného půstu od masa a újmy. Ráno nebude v Bludovicích ani odpoledne na Špluchově mše. Od 16.00 je u sv. Anny příležitost ke sv. smíření,popelec se bude udělovat při večerní mši u sv.Anny. 
Ve středu bude u sv. Anny místo náboženství katecheze o popeleční středě, sraz dětí je v 16.45 ve zpěvárně a pak spolu prožijeme liturgii
V postní době budou křížové cesty u sv. Anny v pátky po mši sv. a v neděli od 16.45, teď v pátek bude však adorace.
Křížové cesty u sv. Markéty a na Špluchově budou vždy před nedělní mší sv.
Popelec u sv. Markéty a na Špluchově se bude udělovat příští neděli
10.-12.3. bude na Orlím hnízdě duchovní obnova, pro malý zájem nejen pro biřmovance. Zájemci přihlaste se do příští neděle
Letní farní tábor pro děti bude 2.-7.7.2017 v Zátoru
Úmysly mší sv.: zapisujeme po mši sv.
Víčka sbíráme jen při dopoledních mších první neděle v měsíci, prosíme nenoste je jindy
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 19. února 2017

Tuto neděli - 19. února - je sbírka na splacení dluhu po opravách-díky
Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Porada o dalším směřování farnosti - zítra v pondělí bude v 18.15 v knihovně
Náboženství - ve středu u sv. Anny od 16.00
Duchovní obnova pro biřmovance z roku 2012 a 2016 - 10.-12.3. na Orlím hnízdě
Více na plakátu ve vývěsce
- letní farní tábor pro děti bude 2.-7.7.2017 v Zátoru
- po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly mší sv.
- víčka u sv. Anny sbíráme jen při dopoledních mších první neděle v měsíci, prosíme nenoste je jindy, zavazejí nám pak v sakristii
- kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 12. února 2017

Náboženství: Středa u sv. Anny od 16.00
Sbírka na splacení dluhu po opravách: příští neděle
Porada o dalším směřování farnosti bude v pondělí 20.2. v knihovně u sv. Anny
10.-12.3. bude na Orlím hnízdě duchovní obnova pro biřmovance z roku 2012 a 2016
Více na plakátu ve vývěsce
Letní farní tábor pro děti bude 2.-7.7.2017 v Zátoru
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly mší sv.
Víčka u sv. Anny sbíráme jen při dopoledních mších první neděle v měsíci, prosíme nenoste je jindy, zavazejí nám pak v sakristii
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 5. února 2017

Náboženství: ve středu u sv. Anny od 16.00
Porada o dalším směřování farnosti bude v pondělí 20.2.
Duchovní obnova pro biřmovance z roku 2012 a 2016 - 10.-12.3. bude na Orlím hnízdě. Více na plakátu ve vývěsce
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly mší sv.
Víčka u sv. Anny sbíráme jen při dopoledních mších první neděle v měsíci, prosíme nenoste je jindy, zavazejí nám pak v sakristii
Po večerní mši si odneste domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 29. ledna 2017

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, po něm v 17.00 bude setkání rodičů dětí, které jdou k 1.sv. přijímání, ministrantská schůzka a scholička
Den modliteb za bohoslovce v Olomouci: V pátek u sv. Markéty
Anděl Páně II pro koledníky: V sobotu se hraje v Těrlicku pro koledníky Tříkrálové sbírky pohádka Anděl Páně II, sraz těch co koledovali u kostela je ve 14.40 na autobusovém nádraží
Dětská mše sv.: Příští neděli u sv. Anny v 10.00, při ní budou představeny děti, které letos půjdou poprvé ke sv. přijímání
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly mší sv.
Víčka u sv. Anny sbíráme jen při dopoledních mších první neděle v měsíci, prosíme nenoste je jindy, zavazejí nám pak v sakristii
Kdo chcete, odneste si domů texty čtení, které máte na lavici

Neděle 22. ledna 2017

Sbírka z min.neděle na splacení dluhu po opravách vynesla u sv. Anny 33352,- v Bludovicích 4112,- a na Špluchově 1490,- díky!
Týden modliteb za jednotu křesťanů - do středy, budeme zpívat po mši sv. píseň č. 910
Náboženství - ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Vzdělávání ve víře - ve čtvrtek v 18.15 je u sv. Anny vzdělávání ve víře na téma: Patologie v duchovním životě. Přednášet bude opět psycholog P. Pavel Moravec
Po mši sv. zapisujeme úmysly mší sv.
Nové číslo OKNA je v kostele vzadu na stolku.

Neděle 15. ledna 2017

Díky za dnešní sbírku, která jde na splacení dluhu po opravách
Setkání úklidu -
v pondělí v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Týden modliteb za jednotu křesťanů - začíná ve středu, budeme zpívat po mši sv. píseň 910
Náboženství - ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Úmysly mší sv. zapisujeme po mši sv.
V kostele vzadu na stolku je nové číslo OKNA
Výzva biskupa: Obracím se na vás, mladí muži, kteří nosíte v sobě myšlenku na duchovní povolání. Nebojte se Božímu volání otevřít svá srdce. Pán i dnes potřebuje odvážné a věrné pastýře. A když volá, dává i sílu a prostředky k povolání. Církev Vám chce pomáhat na cestě ke kněžství. Pokud se rozhodnete, budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace i přihlášku. Termín odevzdání na biskupství je do konce března 2017. Nebojte se nabídnout svůj život Pánu. Stonásobně vám to bude vynahrazeno. Žehná biskup František Václav

Neděle 8. ledna 2017

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek v knihovně u sv. Anny od 18.15
Mše sv. v domově důchodců - v sobotu
Zádušní mše sv. za Jana Valtra: Také v sobotu je u sv. Anny v 10.30
Příští neděli bude sbírka na splacení dluhu po opravách
Tříkrálová sbírka: Před kostelem můžete přispět do charitní Tříkrálové sbírky
Úmysly na další pololetí zapisujeme o mši sv. ve všední dny

Neděle 1. ledna 2017

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, po něm od 17.00 je setkání rodičů dětí, které půjdou k 1.sv. přijímání a také min.schůzka a scholička
Svatební mše sv. Aleny Bouchalové a Jiřího Soukupa - v sobotu u sv. Anny v 10.00
Dětská mše sv.: Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Tříkrálová sbírka bude probíhat příští neděli před kostelem probíhat charitní Tříkrálová sbírka
Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích: Kdo byste se na biskupství chtěli zúčastnit kurzu, přihlaste se v sakristii
Podpora farnosti o. Karla - v sakristii u sv. Anny prodáváme kalendáře a také ozdobné svíce, jejichž koupí podpoříte farnosti o. Karla
Po mši sv. ve všední dny zapisujeme úmysly na další pololetí

Ohlášky minulých let

Ohlasky-2016

Ohlasky-2015

Ohlasky-2014

Ohlasky-2012

Ohlasky-2011

Ohlasky-2010

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.