Neděle 17.1. 2021 - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Od 18. – 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů, tak prosím pamatujme ve svých modlitbách.

  • Ve středu nebude výuka náboženství pro třídy 1. – 3.

  • Od čtvrtka 21. 1. se budou sloužit mše sv. jako obvykle, protože skončí karanténa pro otce Petra. Jinak do středy se bude místo mše svaté podávat jenom sv. přijímání.

  • Příští neděli budeme slavit votivní mši svatou za „Jednotu křesťanů“.

Ohlášky minulých nedělí

Neděle 10.1. 2021 - Svátek Křtu Páně

Pro tento týden jsme stále v 5. stupni protiepidemického systému „PES“, proto se nic nemění.
Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela.
Ve středu bude výuka náboženství pro třídy 1. – 3.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: v kostele do pokladničky můžete přispět na charitu.
Jsou volné intence na měsíc leden.
Lektoři se mohou zapisovat na měsíc leden v zákristii.

Neděle 27.12. - SVÁTEK SV. RODINY

Minulou neděli se vybralo na opravu kostela u sv. Anny 18 574 Kč a u sv. Markéty 2900 Kč.
Dnes se nacházíme v 5. stupni protiepidemického systému „PES“ (fialová) na mši svaté se může účastnit 33 osob u sv. Anny (u sv. Markéty 16 osob). Prosím, aby se všichni napsali na nedělní mši svatou na archy vzadu v kostele, pokud bude mše obsazená, tak se pište na další, ať zachováme daný počet. Na všední dny se nemusíte psát. Prosím dodržujme daná opatření desinfekci, roušky a sezení na si na označené místa. Pro ostatní, kteří se nedostanou na mši svatou, si mohou přijít pro sv. Přijímání po každé nedělní mši svaté.
Na silvestra ve čtvrtek 31. 12. bude mše svatá u sv. Markéty v 7.30 hod. a u sv. Anny v 17.30 hod. při mši svaté si řekneme statistické údaje za rok 2020. a poté bude adorace na poděkování za uplynulý rok.
V pátek o slavnosti PM, Matky Boží budou mše svaté jako v neděli: v 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 a v 17.30 hod.
Od neděle 27. 12. nebudou žádná setkání farních skupin, protože se max. můžou setkávat 2 osoby. Od pondělí 4. 1. bude výuka náboženství pouze pro třídy 1. – 3.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA od nového roku proběhne pouze v kostele, kde budou pokladničky, do kterých můžete přispět na charitu. Jinak se může přispět i SMS – viz. plakátek
Jsou volné intence na leden.

4. Adventní neděle 20.12.

Dnes se nacházíme ve 4. stupni protiepidemického systému „PES“ (červená) na mši svaté se může účastnit 66 osob u sv. Anny (u sv. Markéty 32 osob). Prosím, aby se všichni napsali na nedělní mši svatou na archy vzadu v kostele, pokud bude mše obsazená, tak se pište na další, ať zachováme daný počet. Na všední dny se nemusíte psát. Prosím dodržujme daná opatření desinfekci, roušky a sezení na si na označené místa.
ZPOVÍDÁNÍ: prosím, využijte časy ke zpovědi, 24. 12. se nebude zpovídat.
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH: od dnešní 4. neděle adventní NEDĚLNÍ (ZÁSVĚCENÉ SVÁTKY) mše svaté u sv. Anny budou v 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 a v 17.30 hod., a nebudou mše sv. u Markéty a na Špluchově, aby mohlo byt co nejvíce lidí na mši svaté o vánocích.
PŮLNOČNÍ mše svatá bude u sv. Anny v 21.30 hod. a také u sv. Markéty v 21.30 hod.
Ve středu po rorátech se budou zdobit stromečky a instalovat betlém prosím mládež o pomoc při zdobení.
RORÁTY: Heslem 4. týdne je: „BŮH PŘICHÁZÍ“ – pokračujme v předsevzetí z 2. týdne, což je modlitba, účast na mši svaté během týdne – obnova víry.
Při mši svaté na slavnost Narození Páně 25. 12. v 10.00 hod. některé děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání, prosím o modlitby za ně i za jejich rodiny.

3. Adventní neděle 13.12.

Pořád jsme v 3 stupni systému PES (oranžová), proto v kostele může být na mši svaté 30% kapacity míst na sezení - u nás z 330 míst je 99 osob. V případě 4. stupně bude na bohoslužbě 66 osob. V pondělí 14.12. se setkání SENIORŮ od 15.00 hod. v knihovně. RORÁTY: budou ve út, st  (v 6.30 h.) a v so v 7.00 hod. 3. týden se budeme zaměřovat na DUCHOVNÍ BOJ, děti se budou moci vzít kartičky na které si mohou zaznamenávat splněné úkoly a nástěnka v kostele nám bude připomínat o co se máme snažit. Zvláště zveme mladé a děti s rodiči. PŮST: ve středu 16. 12. je třetí půst za ukončení pandemie. ZPOVÍDÁNÍ: viz tabulka na nástěnce, farní  časopis Maranna. Zpovědní den bude v úterý 22.12. od 8.00 -12.00 a 14.00 - 17.30 hod. - cizí zpovědníci budou k dispozici. POZOR: ve farním časopise je chyba v časech bohoslužeb: 25.12. - 8.00 a 10.00 (ne v 10.30), 17.30 hod. a 26.12. je v 8.00 (ne v 7.00 hod.)

2. Adventní neděle 6.12.

Bratři a sestry, nyní jsme v 3 stupni systému PES (oranžová)proto v kostele může být na mši svaté 30% kapacity míst na sezení - u nás z 330 míst je 99 osob. Nedělní mše sv. v 8.00 hod. od sv. Anny se stále vysílají. Výuka náboženství, už probíhá jako obvykle. V úterý 8.12. je slavnost PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu mše bude v 17.30 hod. (sv. Markéta v 7.30 hod.) RORÁTY: budou ve  st  (v 6.30 h.) a v so v 7.00 hod. 2. týden se budeme zaměřovat na OBRANU VÍRY, děti se budou moci vzít kartičky na které si mohou zaznamenávat splněné úkoly a nástěnka v kostele nám bude připomínat o co se máme snažit. Zvláště zveme mladé a děti s rodiči.

PŮST: ve středu 9. 12. je druhý půst za ukončení pandemie. Dnes je k dispozici nové číslo farního časopisu Společenství MARANNA k rozebrání. (pozor  (viz. úvodník) je změna v pravidlu pro max. počet osob při mši svaté, které se řídí podle % z kapacity sezení v kostele). Děkuji moc všem, kteří pomáhali při velkém úklidu kostela - radost s vámi pracovat. SETKÁVÁNÍ: jednotlivé skupiny se mohou scházet v počtu  10 osob (roušky jsou nutné).

 

1. Adventní neděle 29.11.

Stále jsme ve 4 stupni proti epidemického systému PES v barvě červené, ale od čtvrtka bude ve 3. stupni (barva oranžová), na mši sv. může být max. 30 osob. Ve všední den se nemusíte zapisovat na mši svatou, ale na neděli ano. V neděli budou sloužené mše jako obvykle v 8.00, 10.00 a v 17.30 hod. Na mši můžou být přednostně ti, kteří mají zapsaný úmysl a poté ti, kteří se napsali v zákristii. Ostatní mohou si přicházet pro sv. přijímání od 9.00 - 10.00 hod. a od 10.45 - 11.30 hod. U Markéty je mše svatá v 9.00 hod. a od 9.45 - 10.30 se bude podávát sv. přijímání. Na Špluchově je mše v 11.00 hod.

Nedělní mše sv. v 8.00 hod. od sv. Anny budeme živě vysílat, až do ukončení mimořádných opatření. Ve středu začne výuka náboženství pro všechny třídy 1. - 7. třídu od 16.00 hod. u sv. Anny. Od úterý 1. 12. začnou RORÁTY: budou v út, st  (v 6.30 h.) a v so v 7.00 hod. 1. týden se budeme zaměřovat na VDĚČNOST, děti se budou moci vzít kartičky na které si mohou zaznamenávat splněné úkoly a nástěnka v kostele nám bude připomínat o co se máme snažit. Zvláště zveme mladé a děti s rodiči. Biskupové Čech a Moravy vybízejí k půstu přísnému, který by měl v církvi proběhnou první tři středy v prosinci (2,9, a 16.12.)za ukončení pandemie. Pokud se dostaneme do 3. stupně (což je barva oranžová), obnoví se setkávání ve farnosti, za podmínky doržování roušky. Příští neděli bude k dispozici nové číslo farního časopisu Společenství MARANNA.

Neděle 22.11.

Od středy 18.11. jsou obnovené veřejné bohoslužby. Od pondělí 23.11. je "PES" (protiepidemický sýstem) v barvě červené, při mši svaté může být max. 20 osob. Ve všední den se nemusíte zapisovat na mši svatou, ale na neděli ano. V neděli budou sloužené mše sv. jako obvykle v 8.00, 10.00 a v 17.30 hod. Na mši můžou být přednostně ti, kteří mají zapsaný úmysl a poté ti, kteří se napsali v zákristii. Ostatní si mohou přicházet pro sv. přijímání od 9.00 - 10.00 hod. a večer od 18.15 - 19.00 hod. U Markéty je mše svatá v 9.00 hod. a od 9.45 - 10.30 se bude podávát sv. přijímání. Na Špluchově je mše v 11.00 hod.

ON-LINE PŘENOS: nedělní bohoslužby můžeme sledovat na internetu. Mše svatá začíná u sv. Anny v 8.00 hod. Odkaz najdete na farních webových stránkách. Od středy probíhá výuka náboženství pro 1. - 3. třídu od 16.00 hod. u sv. Anny. Ostatní třídy 4. - 7. nastoupí od středy 2. 12. Příští neděli začíná ADVENT. Při mši svaté se budou žehnat adventní věnce, pro ty, kteří nebudou na mši svaté se požehnají v 9.30 hod. (zveme rodiče s dětmi). RORÁTY budou v út, st  (v 6.30 h.) a v so v 7.00 hod. RORÁTY JSOU MARIÁNSKÉ RANNÍ MŠE SVATÉ. Zvláště zveme mladé a děti s rodiči. Biskupové Čech a Moravy vybízejí k přísnému půstu, po první tři středy v prosinci (2.12.,9.12., a 16.12.) za ukončení pandemie. Mysleme na to a společně se přidejme. Půst máme spojit s modlitbou a almužnou. V sobotu 5. 12.  od 8.00 hod. bude velký úklid vnitřních i vnějších prostor kostela, prosím, udělejte si čas. Děkuji o. Petr

Neděle 15.11.

Bratři a sestry, podle schématu protiepidemických opatření "PES" jsme v fialové barvě, z toho plyne: - od pondělí 16. 11. obnovujeme veřejné bohoslužby v počtu max. 15 osob, jak to ukazuje tabulky "PES". (pohřby i svatby) MŠE SVATÉ: ve všední dny jsou jako obvykle. 30 min. před mši sv. se zpovídá a časy mše svaté jsou jako vždy.

 V neděli se obnovují mše v 8.00, 10.00 a v 17.30 hod. Na mši svaté mohou přednostně být ti, kteří mají objednaný úmysl mše svaté, ostatní se mohou přihlásit v zakristii do daného počtu (nyní 20 osob). Mezi 9.00 - 10.00 hod. ostatní lidé si mohou přicházet pro sv. přijímání, stejně i večer od 18.15 - 19.00 hod. U sv. Markéty bude mše svatá v 9.00 hod. a od 9.45 - 10.30 hod. se bude podávat sv. příjímání pro ostatní, kteří nemohou být na mši svaté z důvodu omezení. Na Špluchově bude mše svatá v 11.00 hod. Živý přenos od sv. Anny v 8.00 hod. dále prokračují. NÁBOŽENSVÍ: od středy 25. 11. obnovujeme výuku náboženství  zatím pro třídy 1. - 3. v důsledku otevření škol pro 1. a 2. třídu.

 Neděle 8.11.

Bratří a sestry, stále platí dosavadní mimořádná opatření. (veřejné mše svaté jsou zrušené i veškeré farní aktivity). Nedělní bohoslužby můžeme sledovat na internetu. Mše svatá začíná u sv. Anny v 8.00 hod. Odkaz najdete na farních webových stránkách. Pořad můžete přicházet do kostela v tyto časy k sv. přijímání a sv. smíření. V měsíci listopad můžeme získavat plnomocné (částečné) odpustky pro duše v očistci. Příští neděli u sv. Markéty budeme slavit slavnost Posvěcení kostela, při návštěvě kostela můžeme získavat pro sebe plnomocné nebo částečné odpustky. 

Neděle 1.11.

Bratří a sestry, vzhledem k prodloužení nouzového stavu od 23. 11. stále platí mimořádná opatření stanovená od 22. 10.

I když stále nemůžete přicházet na mši svatou, využívejte časy, kdy je kostel otevřený pro přijetí sv. Eucharistie a sv. smíření, zvláště teď v době dušičkového oktávu. V době od 1. - 8. listopadu můžeme získavat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když naplníme tři podmínky: sv. smíření (v nejblížší době), v ten den sv. přijímání a pomodlíme se v kostele na úmysl papeže Věřím v Boha, Otče náš anebo na hřbitově za zemlřelé. Když nesplníme tyto tři podmínky můžeme získat alespoň částečný odpustek pro duše v očistci. Navíc papež prodloužil dobu získávání odpustku na celý měsíc. Můžeme si sami zvolil, které dny budeme získávat plnomocné odpustky, z důvodu mimořádných omezení. (využít můžeme jenom 8 dnů v měsíci listopadu).

- navíc v pondělí 2. 11. od 7.00 - 8.00 hod. u sv. Anny můžete přicházet pro sv. přijímání anebo ke zpovědi.

Neděle 25.10. 

Bratři a setstry, dále pokračují mimořádná opatření v nouzovém stavu. Stále platí, že na mši svaté může přicházet max. 2 osoby, proto veřejné bohoslužby se ruší a všechny intence budou sloužené soukromě. Podle tabulky, kterou máte na internetu v čase stanoveném mimo mši svatou můžete přicházet na sv. přijímání a ke zpovědi. Nebojte se nás oslovit, když budete něco potřebovat.

Od neděle 25.10. začaly živé přenosy nedělní bohoslužby od sv. Anny v 8.00 hod. po ni můžete přícházet pro sv. přijímání. Planujeme, že každou neděli v době nouzového stavu budou nedělní bohoslužby přenášené na internet, kde je můžete sledovat. Stačí najet na webové stránky farnosti Havířov a kliknout na živý přenos a můžete být účastní farní bohoslužby.

Rád bych vás v rodinách chtěl povzbudit k modlitbě sv. růžence v 20.00 hod., jak nás k tomu vybízí biskup Martin a také spojme se v modlitbě ve 21 hod za město Havířov, tím že se společně pomodlíme Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a na závěr můžete přijmout kněžské požehnání. Obětujme své posty, kříže a nemoci za zlepšení situace v pandemii a prosme milosrdného Ježíš, ať se smiluje nad světem. Kéž by vše vedlo blíže k Bohu a obrácení lidi. Žehnám a myslím v modlitbě. otec Petr

Neděle 18.10.

Bratři a setstry, od 29. týdne v mezidobí (18.10.) dále pokračují mimořádná opatření v nouzovém stavu. Stále platí, že na mši svaté může přicházet max. 6 osob. Podle tabulky, kterou máte na internetu v čase stanoveném mimo mši svatou můžete přicházet na sv. přijímání a ke zpovědi. Nebojte se nás oslovit, když budete něco potřebovat. Na mši svatou můžou být jenom ti, kteří mají intenci. Příští neděli pokud se nám to podaří zprovoznit bude v 8.00 hod. od sv. Anny živý přenost mše svaté z 30. neděle v mezidobí. Stačí najet na webové stránky farnosti Havířov a kliknout na živý přenos a můžete být účastní farní bohoslužby.

Rád bych vás v rodinách chtěl povzbudit k modlitbě sv. růžence v 20.00 hod., jak nás k tomu vybízí biskup Martin a také spojme se v modlitbě ve 21 hod za město Havířov, tím že se společně pomodlíme Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a na závěr můžete přijmout kněžské požehnání. Obětujme své posty, kříže a nemoci za zlepšení situace v pandemii a prosme milosrdného Ježíš, ať se smiluje nad světem. Kéž by vše vedlo blíže k Bohu a obrácení lidi. Žehnám a myslím v modlitbě. otec Petr

Neděle 11.10.2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V NOUZOVÉM STAVU OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020: - do odvolání nouzového stavu.
Max. počet osob 10.

Ve všední dny (po – so) se budou sloužit mše svaté jako obvykle, ale přítomno může být pro 10 osob s účastí těch, kteří májí zapsanou intenci, včetně kostelníka a přisluhujících.
Po mši svaté na 30 minut bude vystavené NS a bude se podávat příchozím věřícím eucharistie a během té doby je možné požádat o sv. smíření. Sv. přijímání se bude podávat co 10 minut, před sv. přijímání se každý v tichu připraví lítosti nad spáchanými hříchy a modlitbou (Otčenáš).
Takže:
Po, čt, pá – 17.30 – 18.00 hod. tichá mše svatá a od 18.00 – 18.30 hod. je podávání sv. přijímání (s možnosti sv. smíření).
Út, st, so – 7.00 – 7.30 hod. tichá mše svatá a od 7.30 – 8.00 hod. je podávání sv. přijímání (s možnosti sv. smíření).
NEDĚLE:
SV. ANNA – mše svatá bude sloužená pouze v 8.00 hod. a budou odsloužené všechny nedělní intence z 10.00 i z 17.30 hod. Na mši svaté mají přednostní právo ti, kdo mají intenci na 8.00, 10.00 a v 17.30 hod. Dále od 8.45 – 10.30 hod. bude kostel otevřený k přijetí sv. přijímání a také ke sv. smíření. Sv. přijímání se bude podávat co 10 minut, před sv. přijímání se každý v tichu připraví lítosti nad spáchanými hříchy a modlitbou (Otčenáš). V neděli večer, už nic nebude.
SV. MARKÉTA – mše svatá bude odsloužená v 9.00 hod. a na mši mohou být ti, kteří mají zapsanou intenci a poté bude kostel otevřený od 9.45 – 10.30 hod. k přijetí sv. přijímání a také ke sv. smíření. Sv. přijímání se bude podávat co 10 minut, před sv. přijímání se každý v tichu připraví lítosti nad spáchanými hříchy a modlitbou (Otčenáš).
ŠPLUCHOV mše svatá v 11.00 hod. pro 10 osob.

Veškeré farní aktivity se ruší (výuka náboženství a různá scházení)
Ruší se i termín prvního sv. přijímaní a překládá na následující rok.
Při pohřbu může být max. 30 osob.
Otec biskup Martin nás vybízí k společné modlitbě ve 20.00 hod. modlitbou růžence za zvládnutí pandemie Covid 19.
Modlitba ve 21.00 hod. za město Havířov – kdo chce, se může připojit k modlitbě ve 21.00 hod. modlitbou Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci a na závěr kněží ve farnosti budou udílet požehnání farnosti, potažmo městu Havířov.

Neděle 4.10.2020

Dary na církevní školy: Minulou neděli se vybralo 17.241 Kč u sv. Anny, 3.542 Kč u sv. Markéty a 1.680 Kč na Špluchově. Děkujeme.
Kalendáře nastěnné, stolní, nebo rodinný pro rok 2021: V zákristii k zakoupení 
Lektoři se mohou zapisovat na měsíc říjen.

Biskupství vydalo pokyny v souvislosti s epidemii Covid 19: 
Nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách
Dezinfikovat ruce při příchodu do kostela
Dodržovat nařízení o používání roušek
Vynechat podávání ruky při pozdravení pokoje (nahradit úklonou)

Počet věřících je max. 100 osob, proto se v neděli přidá mše svatá v 9 hod u sv. Anny (v 8 hod mají přednost senioři, v 10 hod mládež a rodiny s dětmi, v 9 hod pak ostatní skupiny, případně ti, kterým tento čas lépe vyhovuje - účastníkům mše svaté v 9 hod doporučujeme parkovat na parkovišti u Zámečku)
Nebude se vybírat jako obvykle, ale košík na sbírku bude v kostele vzadu při východu z kostela
Nebudou se přinášet obětní dary
Nebude se zpívat při mši svaté. Zpívat může pouze kantor žalm (antifonu) z kůru.
Náboženství: Výuka náboženství dále pokračuje o počtu 10 dětí - nejedná se o volnočasovou aktivitu

Neděle 27.9.2020

SV. VÁCLAV - v pondělí je slavnost sv. Václava mše svatá bude u sv. Anny v 17.30 hod. a u sv. Markéty v 7.30 hod.
PÁTEČNÍ ADORACE - je první pátek v měsíci po mši svaté bude společná FARNÍ ADORACE se zpěvy.
PRVNÍ MARIÁNSKÁ SOBOTA - po mši svaté zazpíváme litanie k PM a pomodlíme se zásvětnou modlitbu.
LEKTOŘI - lektoři se mohou zapisovat na čtení pro měsíc říjen
OPATŘENÍ OD 25.9. : Biskupství vydalo tyto pokyny v souvislosti epidemii Covid-19: 1) nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách; 2) dezinfikovat ruce při příchodu do kostela; 3) dodržovat nařízení o používání roušek; 4) vynechat podávání ruky při pozdravení pokoje (nahradit úklonou). - pří stání by se měli dodržovat 2m odstupy - pří podávání sv. přijímání přistupujte v rozestupu za sebou.
ŘÍJEN - je měsíc zasvěcen Panně Marii Růžencové, tímto bych Vás chtěl vybídnout k modlitbě sv. růžence v rodinách. Ať otcové rodin svolavají všechny členy rodiny k této modlitbě, kterou můžeme společně ve farnosti obětovat za rodiny a nové kněžské a řeholní povolání.

Neděle 20.9.2020

Sbírka na opravu kostela je právě tuto neděli.
Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
Setkání SENIORŮ: v pondělí 21.9. 2020 od 14.30 - 16.30 hod. v knihovně sv. Anny.
PROSBA: Prosíme, noví zájemci na úklid kostela sv. Anny, přihlaste se v zákristii u sv. Anny. (asi 10 zájemců z řad žen i mužů)
Prosíme, také o nové členy do živého růžence. Kdo by měl zájem se každý den modlit desátek růžence, tak ať se přilhlási p. Janě Adamkové. Konkrétní farní úmysly: za děti, které jsou k prvnímu sv.prijímání a nová kněžská a řeholní povolání a za děti, které budou tento měsíc pokřtěné.
Zpravodaj TV NOE vzadu v kostele a v zákristii DVD z biřmování - k rozebrání
Kalendáře nastěnné, stolní, nebo rodinný pro rok 2021: V zákristii k zakoupení
SPOLEČENSTVÍ: - schola se schází každý pátek od 16.30 hod. v kostele sv. Anny. Ministranti se začnou scházet od října ve středy po výuce náboženství. KATECHUMENI mají prvni setkání ve čtvrtek 24. září v 19.00 hod. na faře v Bludovicích.

Neděle 13.9.2020

Náboženství: Ve středu 16.9. , setkání začne v kostele sv. Anny.
Úklid kostela: Prosíme o nové zájemce na úklid kostela sv. Anny, aby se přihlásili v zákristii u sv. Anny. (asi 10 zájemců z řad žen i mužů)
Péče o zahradu před kostelem sv. Anny: Prosíme, také lidi, kteří by se chtěli starat o zahradu kolem kostela sv. Anny, ať se přihlásí v zákristii.
Vzadu v kostele si můžete rozebrat zpravodaj TV NOE a v zákristii DVD z biřmování.
Kalendáře nastěnné, stolní, nebo rodinný pro rok 2021: v zákristii k zakoupení
Část nedělní sbírky bude určena na sbírka na Sv. Zemi.
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.

Neděle 6.9.2020

Setkání děti k 1 sv. přijímání: Ve středu v 16.00 hod. u sv. Anny. 
První hodina náboženství v tomto školním roce začne 16. září ve středu v 16.00 hod v kostele sv. Anny.
Úklid kostela: Prosíme o nové zájemce na úklid kostela sv. Anny, aby se přihlásili v zákristii u sv. Anny. (asi 10 zájemců z řad žen i mužů)
Péče o zahradu okolo kostela sv.Anny: Prosíme, také lidi, kteří by se chtěli starat o zahradu kolem kostela sv. Anny, ať se přihlásí v zákristii.
Časopis Okno: vzadu v kostele k rozebrání 
Mše svatá u sv. Markéty v týdnu: každý pátek v 7:30 hod
Kalendáře nástěnné, stolní, nebo rodinný pro rok 2021: k zakoupení v zákristii.
90 let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého ve Špluchově se bude slavit v neděli 13. 9. v 11.00 hod.

Neděle 30.8.2020

Adorace: Ve čtvrtky od 15.00 - 17.25 hod. Po celou dobu bude možnost sv. smíření. 
PASTORAČNÍ RADA: Ve čtvrtek 3. 9. po večerní mši svaté v knihovně (povinná pro vedoucí jednotlivých skupin, které jsou ve farnosti)
Pohřeb pana Antonína Luby: Ve čtvrtek v 11.00 hod. ve sv. Anně.
Páteční ADORACE: V pátek po mši sv. u Sv. Anny. Po ní bude setkání všech mladých ve zpěvárně.
Litanie k PM a zásvětnou modlitbu se pomodlíme v sobotu po mši svaté.
Lektoři se mohou zapisovat na měsíc září.
Zpravodaj TV NOE si můžete rozebrat vzadu v kostele
První hodina náboženství začne 16. září ve středu v 16.00 hod.
Mše svatá u sv. Markéty v týdnu: Od září každý pátek v 7:30 hod
Kalendáře nástěnné, stolní, nebo rodinný pro rok 2021: k zakoupení v zákristii.
Ti, co mají intenci při mši svaté - nesou obětní dary.

Neděle 23.8.2020

Čtvrteční adorace s možností svátosti smíření: začnou od tohoto čtvrtku od 15.00 do 17.25 hod. a po celou dobu bude možnost sv. smíření.
Žehnání aktovek na začátku nového školního roku - v neděli 30.8. při mši sv. v 10.00 hod. 
Setkání s rodiči dětí, které se připravovaly k 1. sv. přijímání: Také v neděli 30. 8. po mši svaté v 10.00 hod. ve sv. Anně - domluvíme se na termínu přijetí sv. Eucharistie.
PASTORAČNÍ RADA: Ve čtvrtek 3. 9. po večerní mši svaté ( povinná pro vedoucí jednotlivých skupin, které jsou ve farnosti)
Lektoři se mohou zapisovat na měsíc září.
První hodina náboženství začne 16. září ve středu v 16.00 hod.
Kalendáře nástěnné, stolní, nebo rodinný pro rok 2021: k zakoupení v zákristii

Neděle 16.8.2020

Nedělní bohoslužby: u sv. Anny v 8.00, v 10.00 a v 17.30., sv. Markéty v 9.00 hod. a Špluchov v 11.00 hod.
Bohoslužby ve všední dny u sv. Anny: po v 17:30, út v 7:00, st v 7:00, čt v 17:30, pá v 17:30 a so v 7:00 hod.
Zapisujeme úmysly bohoslužeb, je ještě hodně volných v srpnu.

Neděle 9.8. 2020

Nedělní bohoslužby: u sv. Anny v 8.00, v 10.00 a v 17.30., sv. Markéty v 9.00 hod. a Špluchov v 11.00 hod.
Bohoslužby ve všední dny u sv. Anny: po v 17:30, út v 7:00, st v 7:00, čt v 17:30, pá v 17:30 a so v 7:00 hod.
Zapisujeme úmysly bohoslužeb, je ještě hodně volných v srpnu.

Neděle 2.8.2020

Nedělní bohoslužby budou: u sv. Anny v 8.00, v 10.00 a v 17.30., sv. Markéty v 9.00 hod. a Špluchov v 11.00 hod. V neděli 9.8. mše sv. ve Špluchově nebude v 11.00 hod.
Bohoslužby ve všední dny: po v 17:30, út v 7:00, st v 7:00, čt v 17:30, pá v 17:30 a so v 7:00 hod.
Zemřela paní Alžběta Lubasová (92 let). V pondělí 3.8. bude pohřeb v 14.30 hod. v kostele sv. Anny
Svatba Lukáše Havlíčka a Kateřiny Bonczkové bude v sobotu 8.8. v 10.00 hod. u sv. Anny.
Zapisujeme úmysly bohoslužeb, je ještě hodně volných v srpnu.
V pátek je první pátek po večerní mši svaté bude adorace a dopoledne se budou navštěvovat nemocní.
Prosba: farnost hledá ochotného člověka, který by převzal po paní Děcké starost o květiny a zeleň kolem kostela sv. Anny. Nabízíme práci v příjemném prostředí kolem kostela a odměnou vám budou vděční a radostní farníci. Více informací ve vývěsce.

Neděle 26. července 202O

Změna pořadu nedělních bohoslužeb: Od neděle 2.8.2020 bude pázdninový pořad NEDĚLNÍCH bohoslužeb u sv. Anny, sv. Markéty i na Špluchově opět upraven a to na časy, jak tomu bylo během roku: u sv. Anny mše sv. v 8.00, v 10:00 a 17.30, u sv. Markéty v 9:00 a na Šluchově v 11:00 hod. Podrobně ho najdete ve vývěskách kostelů. POZOR: Stále jsou omezené limity věřících na mši svaté - 100.
Sbírka od příští neděle už bude vybírána normálně během mše svaté. Při východu z kostela košíky vedle dezinfekce už nehledejte.
Nový katechumenát začínáme od září: Příprava dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii.
Prosíme lektory, aby se zapisovali na čtení Božího slova.
Prosba: farnost hledá ochotného člověka, který by převzal po paní Děcké starost o květiny a zeleň kolem kostela sv. Anny. Nabízíme práci v příjemném prostředí kolem kostela a odměnou vám budou vděční a radostní farníci.

Neděle 19. července 2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020 – modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
Koronavirová změna pořadu bohoslužeb v neděli - přes prázdniny je v kostele u sv. Anny a u sv. Markéty a také na Špluchově prázdninový pořad bohoslužeb - proklikněte. Jen zdůrazňuji, novou změnu, že u sv. Anny bude v neděli mše sv. kvůli hygienické kvótě 100 lidí v 9.00, v 10.00 a v 17.30. Prosím, rozdělte se na mše tak, aby nás nebylo přes zmíněných 100 lidí. U sv. Markéty zůstává mše svatá v 8.00.
Zapisujeme úmysly bohoslužeb, je ještě hodně volných v červenci.
Sbírku prosím odevzdejte kvůli hygieně při východu z kostela do košíků vedle dezinfekce.
Nový katechumenát začínáme od září: Příprava dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii.
Prosíme lektory, aby se zapisovali na čtení Božího slova.
Prosba: farnost hledá ochotného člověka, který by převzal po paní Děcké starost o květiny a zeleň kolem kostela sv. Anny. Nabízíme práci v příjemném prostředí kolem kostela a odměnou vám budou vděční a radostní farníci.

Neděle 12. července 2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020 – modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!

Koronavirová změna pořadu bohoslužeb v neděli - přes prázdniny je v kostele u sv. Anny a u sv. Markéty a také na Špluchově prázdninový pořad bohoslužeb - proklikněte. Jen zdůrazňuji, novou změnu, že u sv. Anny bude v neděli mše sv. kvůli hygienické kvótě 100 lidí v 9.00, v 10.00 a v 17.30. Prosím, rozdělte se na mše tak, aby nás nebylo přes zmíněných 100 lidí. U sv. Markéty zůstává mše svatá v 8.00.
Zapisujeme úmysly bohoslužeb, je ještě hodně volných v červenci.
Sbírku prosím odevzdejte kvůli hygieně při východu z kostela do košíků vedle dezinfekce.
Nový katechumenát začínáme od září: Příprava dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii.
Prosíme lektory, aby se zapisovali na čtení Božího slova.
Prosba: farnost hledá ochotného člověka, který by převzal po paní Děcké starost o květiny a zeleň kolem kostela sv. Anny. Nabízíme práci v příjemném prostředí kolem kostela a odměnou vám budou vděční a radostní farníci.

Neděle 5. července  2020
Prázdninový pořad bohoslužeb přes prázdniny: v kostele u sv. Anny a u sv. Markéty a také na Špluchově - proklikněte.
Jen zdůrazňuji, že u sv. Anny bude v neděli mše sv. pouze v 9.00 a v 17.30.
Zapisujeme úmysly bohoslužeb, je mnoho volných v červenci.
Sbírku prosím odevzdejte kvůli hygieně při východu z kostela do košíků vedle dezinfekce.
Pouť sv. Markéty: Příští neděli 12. 7. 2020 Mše svatá bude výjimečně v 9 hod. Prosíme ochotné farníky o nějaké sladké a slané pochutiny na občerstvení po mši. Z hygienických důvodů vás prosíme, abyste je donesli už nakrájené a zafoliované. Děkujeme za pochopení. Důležité - mše svatá na Špluchově v neděli nebude.
Nové číslo diecézního časopisu OKNO - v kostele vzadu na stolečku k dispozici .
Nový katechumenát začínáme od září - příprava dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii.
Výběrové řízení: Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na pozici STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT pro Římskokatolickou farnost Český TěšínBližší informace jsou zde.
Neděle 28. června 2020
sbírka z min. neděle: na dostavbu diec. centra pro mládež vynesla u sv. Anny 11693,- a u sv. Markéty 2990,-díky
- poděkování: díky ženám, které včera uklízely faru
prázdninový pořad bohoslužeb: od pondělí je u sv. Anny a u sv. Markéty a také na Špluchově prázdninový pořad bohoslužeb, který máte ve vývěsce. Jen zdůrazňuji, že u sv. Anny bude v neděli mše sv. pouze v 9.00 a v 17.30
- farní tábor: v sobotu je sraz dětí na farní tábor v 10.10 na benzině u vlakového nádraží
přihlášky do náboženství: díky rodičům, kteří přihlásili své děti do náboženství na příští rok. Můžete tak učinit ještě dnes, těm, kdo chodili stačí napsat mail a pro nové děti prosím vyplňte přihlášku z farních stránek a pošlete mailem, nebo si ji vyzvedněte vzadu na stolku a vyplněnou odevzdejte.
sbírka: sbírku prosím odevzdejte kvůli hygieně při východu z kostela do košíků vedle dezinfekce
Neděle 21. června 2020
Oprava kaple na Špluchově: Mše svaté na Špluchově po dobu oprav kaple nebudou
Díky za dnešní sbírku na dostavbu diecézního centra pro mládež
Tuto neděli, 21.6.2020,  v 10.00 začíná na TV NOE přímý přenos biřmování z kostela sv. Anny. Vzadu na stolku je pokladnička, kde můžete přispět svým darem na TV NOE
Závěrečný táborák pro mládež: V pátek od 19.00 na faře
Úklid fary: V sobotu bude od 9.30 hod. Prosíme ochotné ženy, aby přišly pomoct
Rozloučení s o. Marcelem: Příští neděli u sv. Anny při mši v 8.00 a 10.00
Farní tábor pro děti bude od 4.7.-10.7. v Třemešné. Taktéž se uskuteční příměstský tábor na faře od 24.-28.8. Přihlášky jak na farní, tak i příměstský tábor si můžete vyzvednout vzadu v kostele, nebo stáhnout na farních stránkách a vyplněné i s penězi odevzdejte v sakristii
Rodiče, prosím, abyste přihlásili do 28.6. své děti do náboženství na příští školní rok, ať to mohu svému nástupci předat. Pro ty, kdo chodili stačí napsat mail a pro nové děti prosím vyplňte přihlášku z farních stránek a pošlete mailem, nebo si ji vyzvedněte vzadu na stolku a vyplněnou odevzdejte v sakristii.
Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí
Sbírku prosím odevzdejte kvůli hygieně při východu z kostela do košíků vedle dezinfekce
Neděle 14. června 2020
Mše svaté na Špluchově po dobu oprav kaple nebudou
Společenství seniorů: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny 
POZOR: Příští neděli bude u sv. Anny mše sv. pouze v 17.30 protože se tam bude chystat televizní přenos. Od 10.00 bude biřmování živě přenášeno TV NOE. Na biřmování, kvůli omezením na Karvinsku, budou vpuštěni pouze biřmovanci a ti, kteří budou mít vstupenky. Po skončení přenosu můžete přijet ke kostelu, do 12.00 se bude před kostelem podávat sv.přijímání
Sbírka na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi - bude příští neděli 
Farní tábor pro děti bude od 4.7.-10.7. v Třemešné. Taktéž se uskuteční příměstský tábor na faře od 24.-28.8. Přihlášky jak na farní, tak i příměstský tábor si můžete vyzvednout vzadu v kostele, nebo stáhnout na farních stránkách a vyplněné i s penězi odevzdejte v sakristii
Náboženství 2020/21: Rodiče, prosím, abyste přihlásili do 28.6. své děti do náboženství na příští školní rok, ať to mohu svému nástupci předat. Pro ty, kdo chodili stačí napsat mail a pro nové děti prosím vyplňte přihlášku z farních stránek a pošlete mailem, nebo si ji vyzvedněte vzadu na stolku a vyplněnou odevzdejte v sakristii.
Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí
Neděle 7. června
Bohoslužby u sv. Anny i u sv. Markéty jsou již podle běžného harmonogramu. Prosíme starší 70 let a nemocné, aby zvážili návštěvu kostela příští neděli. Mše svaté na Špluchově po dobu oprav kaple nebudou
Farní tábor pro děti bude od 4.7.-10.7. v Třemešné. Taktéž se uskuteční příměstský tábor na faře od 24.-28.8. Přihlášky jak na farní, tak i příměstský tábor si můžete vyzvednout vzadu v kostele, nebo stáhnout na farních stránkách a vyplněné i s penězi odevzdejte v sakristii
Postní almužna v naší farnosti vynesla 50 900 Kč! Je to vzhledem k zavřenému kostelu obrovský úspěch a chci vám, kteří jste přispěli opravdu ze srdce poděkovat za vaší štědrost
Vzadu je ještě nové Společenství a OKNO a také si prosím rozeberte stará čísla OKNA
Rodiče, prosím, abyste přihlásili do 28.6. své děti do náboženství na příští školní rok, ať to mohu svému nástupci předat. Pro ty, kdo chodili stačí napsat mail a pro nové děti prosím vyplňte Přihlášku na náboženství odtud a pošlete mailem, nebo si ji vyzvedněte vzadu na stolku a vyplněnou odevzdejte v sakristii.
Úmysly mší na příští pololetí zapisujeme od pondělí 8.6.2020
Víkendová duchovní obnova pro biřmovance začíná v pátek. Jedeme auty, sraz u autobusového nádraží je v 17.30
Neděle 31. května 2020
Bohoslužby u sv. Anny i u sv. Markéty jsou již podle běžného harmonogramu. Pořád platí na karvinsku omezení do 100 lidí, proto prosíme starší 70 let a nemocné, aby zvážili návštěvu kostela příší neděli. Mše svaté na Špluchově po dobu oprav kaple nebudou
Přednáška pro mladší biřmovance: Ve čtvrtek je od 18.15 hod. Téma: Svátost manželství
Farní tábor pro děti bude od 4.7.-10.7. v Třemešné. Taktéž se uskuteční příměstský tábor na faře od 24.-28.8. Přihlášky jak na farní, tak i příměstský tábor si můžete vyzvednout vzadu v kostele, nebo stáhnout na farních stránkách a vyplněné i s pěnězi odevzdat v sakristii u sv. Anny.
Postní almužna k doplnění: Dnes naposledy můžete přispět do postní almužny zde pod Petrem a Pavlem
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova
Časopis Společenství: Tady a v kostele vzadu na stolku
Neděle 24. května 2020
Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany vynesla u sv. Anny 3942,- v Bludovicích 7080,- a na Špluchově 2750,- díky!
Bohoslužby u sv. Anny i u sv. Markéty jsou od pondělka již podle běžného harmonogramu. Mše svaté na Špluchově po dobu oprav kaple nebudou
Vigilie Sesl.Ducha sv.: V sobotu 30.5.2020 večer od 21.00 u sv. Anny - pouze pro biřmovance 
Farní tábor pro děti bude od 4.7.-10.7. v Třemešné. Přihlášky si můžete vyzvednout vzadu v kostele, nebo stáhnout zde a vyplněné i s penězi odevzdat v sakristii u sv. Anny.
Postní almužna: Do příští neděle můžete přispět do postní almužny v kostele sv. Anny
Neděle 17.5. 2020
Bohoslužby u sv. Anny ve všední dny jsou již podle běžného harmonogramu. Mše svaté v neděle a také u sv. Markéty jsou pouze pro ty, kteří měli objednané úmysly mší. Pokud máte zapsán tento úmysl, ozvěte se nejpozději den předem na tel. 737 564 398
Plné obnovení bohoslužeb podle běžného rozpisu bude v neděli 31.5.
Farní tábor pro děti bude od 4.7.-10.7. v Třemešné. Přihlášky si můžete vyzvednout vzadu v kostele, nebo stáhnout na farních stránkách a vyplněné i s pěnězi odevzdat v sakristii u sv. Anny.
Stále můžete přispět do postní almužny v kostele sv. Anny
SLOVO BISKUPA FRANTIŠKA
Drazí bratři a sestry,
chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek, vzájemné rozestupy a možná ne všichni se do kostela hned dostanou. Naše ohleduplnost, se kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé.
I po rozvolnění přísných opatření dále trvá dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě a je jistě moudré, aby ho dále využívali ti, kteří patří do takzvaných ohrožených skupin především lidé starší a chronicky nemocní. Tyto především chci povzbudit a ujistit o Pánově blízkosti a lásce, která nezná zavřené dveře, vyjma zavřených srdcí. Naše modlitby vás provázejí a vy sami se pro nás stáváte znamením touhy po plném společenství, abychom při liturgickém slavení mohli zakoušet něco z radosti, že Kristus je všechno ve všech. Kéž by po tom zatoužili i ostatní naši spoluobčané. Modleme se za to.
V evangeliu nás Ježíš sám utěšuje: „Kdo mne miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,21) Spojme to, co jsme načerpali doma v době odloučení, s novým odhodláním chválit a oslavovat Pána ve společenství bratří a sester.
Žehná Váš biskup František Václav

Neděle 8. března 2020

Přednáška pro biřmovance na téma: Věřím v Boha - ve čtvrtek
Příležitost ke svátosti smíření, pro ty, kteří budou pak při mši přijímat svátost nemocných - v pátek u sv. Anny od 16.30. Kdo chce přijmout tuto svátost, přijďte se nahlásit do sakristie u sv. Anny
Setkání nad biblí: V pátek po mši sv. v knihovně u sv. Anny
Farní výlet do polského Prudniku: V sobotu. Sraz na vlakovém nádraží v 6.50
Svátost nemocných: V neděli bude svátost nemocných udělována při mši v Bludovicích a na Špluchově - prosím nahlaste se také v sakristii těch kostelů
Jak můžeme dnešní evangelium převést do života?
Děti: Udělat si čas pro Boha (modlitba, mše svatá…).
Dospělí: Prožít opravdové setkání v modlitbě tváří v tvář, kdy mohu být prozářen i já vnitřním světlem
Děti z 1. přijímání si vezmou lístečky před oltářem a po splnění si je nalepí do brožurky
Postní almužna: Připomínám, že můžete přispět na postní almužnu, pod sochami Petra a Pavla

Neděle 1. března 2020

Mše sv. v domově důchodců Helios: v sobotu v 9.15
Křížové cesty jsou u sv. Anny vždy v pátek po mši a v neděli před večerní mší; v Bludovicích jsou vždycky v pátek a neděli přede mší sv. a na Špluchově v neděli přede mší
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb
Na stěně teď svítí obrázek s textem evangelia a motivací, jak můžeme to dnešní evangelium převést do života. Na dnešní neděli:
Děti: Ježíš se postil, tak ani já nebudu vyhazovat jídlo, i když mi třeba moc nechutná.
Dospělí: Všimnout si těch mých nástrah a nedovolit zlu ke mně vcházet ani ze mě vycházet. 
Děti z 1. přijímání si vezmou lístečky před oltářem a po splnění si je nalepí do brožurky

Neděle 23. února 2020

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 32980,- v Bludovicích 4374,- a na Špluchově 1892,- díky!
Popeleční středa - ve středu! Den půstu od masa a újmy. Od 16.00 bude u sv. Anny příležitost ke sv.smíření a v 17.30 bude mše sv. s udílením popelce. Děti nebudou mít ve středu náboženství, zveme je i s rodiči na mši k zahájení postní doby
Přednáška pro biřmovance  - O manipulaci: Ve čtvrtek u sv. Anny od 18.15
Setkání nad biblí: V pátek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Udílení popelce na Špluchově: Příští neděli budeme udílet popelec při mši v Bludovicích a na Špluchově
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb
Inspirace z evangelia na dnešní neděli:
Děti všimněte si někoho, s kým jste se dlouho nebavili.
Dospělí zkusit šířit co nejvíce dobra a dobrých zpráv a o zlých pomlčet.

Neděle 16. února 2020

Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství, ani ministrantská schůzka ve středu není. Jsou prázdniny
Adorace ani kancelář ve čtvrtek u sv. Anny tento týden nebude.
Ranní mše sv. v kostele u sv. Markéty v pátek taky teď nebude.
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb
Na stěnu promítáme obrázek s textem evangelia a motivací, jak můžeme nedělní evangelium převést do života. Budeme to promítat každou neděli, můžeme tak víc z Božího Slova žít. Na dnešní neděli se mohou děti zkusit zachovat správně, i v situaci, kdy to nebude jednoduché. Dospělí si mohou přečíst znění přikázání, které Mojžíš obdržel od Hospodina: Exodus 20,2-17

Neděle 9. února 2020

Společenství manželů: Ve středu v knihovně u sv. Anny od 17.30 
Sbírka na opravy kostela: příští neděli. Jedná se o sbírku na nová okna a výmalbu kostela Sv.Anny
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb
Postní almužna: I letos budeme přispívat v postní almužně na potřebné Pokud víte o někom, kdo by naši finanční pomoc potřeboval, vzadu na stolečku jsou lístky, na které svůj tip napište a lístek vhoďte do krabičky nebo odevzdejte v sakristii. Svůj tip můžete napsat rovněž na e-mail
Na stěně teď svítí obrázek s textem evangelia a motivací, jak můžeme to dnešní evangelium převést do života. Budeme to promítat každou neděli, můžeme tak víc z Božího Slova žít. Na dnešní neděli si mohou děti vychutnat chleba se solí a vzpomenout si na Ježíšova slova. Dospělí mohou víc pozorovat v tyto dny, jak "chutnají“ druhým mé skutky či slova - tedy jak se jim se mnou žije.

Neděle 2. února 2020

Přednáška hlavně pro biřmovance - téma: Bible -  čtvrtek u sv. Anny v 18.15 
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb
Postní almužna: I letos budeme přispívat v postní almužně na potřebné Pokud víte o někom, kdo by naši finanční pomoc potřeboval, vzadu na stolečku jsou lístky, na které svůj tip napište a lístek vhoďte do krabičky nebo odevzdejte v sakristii. Svůj tip můžete napsat rovněž na e-mail
Výsledky Tříkrálové  sbírky v naší farnosti - Ve vývěsce. Celkově jsme vybrali 58501,- Díky všem kdo přispěli a hlavně těm, co koledovali.
Na stěně bude na konci mše svítit obrázek s textem evangelia a motivací, jak můžeme to dnešní evangelium převést do života. Budeme to promítat každou neděli, můžeme tak víc z Božího Slova žít. Na dnešní neděli si mohou děti rozsvítit doma k modlitbě hromničku a dospělí popřemýšlet, kdy jsem byl pro druhé světlem.

Neděle 26. ledna 2020

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 28567,- v Bludovicích 4898,- a na Špluchově 1470,-díky!
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.15
Žehnání svící: Příští neděli budeme na začátku mše sv. žehnat svíce - přineste si hromničky. Obě dopolední mše bude u sv. Anny sloužit novokněz Vojtěch Žvak, po mši můžete přijmout novokněžské požehnání; mše sv. v 10.00 bude u sv. Anny pro děti.
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb
Postní almužna: I letos budeme přispívat v postní almužně na potřebné Pokud víte o někom, kdo by naši finanční pomoc potřeboval, vzadu na stolečku jsou k postní almužně lístky, na které svůj tip napište a lístek vhoďte do krabičky nebo odevzdejte v sakristii. Svůj tip můžete napsat rovněž na e-mail, jeho adresa je rovněž vzadu na stolečku.
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova
Na stěně bude každou neděli na konci mše svítit obrázek s textem evangelia a motivací, jak můžeme to dnešní evangelium převést do života. Můžeme tak víc z Božího Slova žít. Na dnešní neděli mohou děti vyjmenovat co nejvíc apoštolů a dospělí poděkovat v modlitbě za to, že i nás Ježíš vyvolil

Neděle 19. ledna 2020

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Děkuji.
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny.
Organizační setkání rodičů dětí před 1. přijímáním: Ve středu od 17.00 u sv. Anny. Bude to krátké. 
Setkání ekonomické rady: Také ve středu - od 18.30 na faře 
Přednáška hlavně pro biřmovance: Téma: Uzdravující svátosti - ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny 
Setkání nad biblí: V pátek od 18.15 v knihovně u sv. Anny 
Představení dětí, které půjdou k 1. přijímání: Příští neděli při mši v 10.00 u sv. Anny 
Zapisujeme po mši úmysly bohoslužeb

Neděle 12. ledna 2020

Úmysl za bohoslovce v Olomouci: V pátek se při mši sv. budeme u sv. Anny modlit za bohoslovce v Olomouci, oni se ten den modlí za nás
Sbírka na opravy kostela je příští neděli
Zapisujeme po mši ve všední dny úmysly bohoslužeb

Neděle 5. ledna 2020

Slavnost Zjevení Páně: zítra - v pondělí 6.1.2020. Na Špluchově je v 16.00 mše sv.
Náboženství: ve středu u sv. Anny v 16.00
Přednáška pro biřmovance na téma křest a biřmování:  Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny 
Mše sv. v domově důchodců Helios: V sobotu. Od ledna bude začátek bohoslužeb v 9.15
Zapisujeme ve všední dny po mši úmysly bohoslužeb
Tříkrálovou sbírka: Venku můžete koledníkům přispět.

Neděle 29. prosince 2019

Ve čtvrtek 2.1.2020 není u sv.  Anny kancelář ani adorace, ani skupinky biřmovanců
Novoroční koncert na Špluchově: V sobotu v 17.00.
Před koncertem bude mše svatá v 16 hodin. V neděli už mše na Špluchově nebude.
Tříkrálová sbírka:
Příští neděli budou před kostelem koledovat koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Stále hledáme na tuto akci dobrovolníky, jak děti tak i dospělé.
Zapisujeme po mši úmysly mší na příští pololetí
Časopis Společenství
je v kostele vzadu na stolku.
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího slova.

Neděle 22.prosince 2019

Sbírka z min.neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 28554,- v Bludovicích 6187,- a na Špluchově 1260,- díky
Jesličková pobožnost-scénka a koledy u betléma: Ve středu na Boží hod u sv. Anny v 16.00. Zveme zvláště rodiny s dětmi
Mše sv. polsky: Ve čtvrtek na Štěpána v Bludovicích
Vánoční koncert: Na Štěpána je mše sv. u sv. Anny jen v 8.00 v 16.00 tam bude Vánoční koncert
Obnova manželského slibU: Příští neděli na sv. rodinu při mši mohou manželé obnovit svůj manželský slib
Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku – přijďte se přihlásit do sakristie
Úmysly mší na příští pololetí - zapisujeme po mši ve všední dny
Nové Společenství - v kostele vzadu na stolku

Neděle 15. prosince 2019

Sbírka z min.neděle na TV NOE vynesla u sv. Anny 30795,- v Bludovicích 4196,- a na Špluchově 3680,-
Díky také za dnešní sbírku na opravy kostela
Návštěvy nemocných před vánocemi: Zítra dopoledne
Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny 
Zpovědní den: V úterý u sv. Anny  8.00-12.00  14.00-18.00. Využijte toho, o svátcích už se zpovídat nebude
Setkání rodičů dětí, které půjdou k 1.přijímání: Ve středu u sv. Anny od 17.00 
Přednáška pro biřmovance (téma: Morálka a hřích): Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny 
Zapisujeme po mši úmysly na příští pololetí
Kalendáře na příští rok: K zakoupení v sakristii u sv. Anny
Nové OKNO (časopis) - v kostele vzadu na stolku

Neděle 8. prosince 2019

Díky za sbírku z této neděle na TV NOE
Mše sv. jsou u sv. Anny ve všední dny v boční kapli. Vchod od sakristie
Setkání nad biblí: V pátek po mši sv. v knihovně u sv. Anny
Předvánoční úklid kostelů: V sobotu u sv. Anny od 8.00 a u sv. Markéty od 9.00
Mše sv. a adventní koncert na Špluchově: V sobotu bude v 16.00 na Špluchově mše a po ní adventní koncert, v neděli už mše na Špluchově nebude
Prodej knih: Příští neděli u sv. Anny
Sbírka na opravy kostela: Příští neděli
Zapisujeme ve všední dny po mši úmysly mší na příští pololetí
Kalendáře na příští rok:  K zakoupení v sakristii u sv. Anny
Dopředu hlásíme, že nemocné před vánocemi budeme navštěvovat v pondělí 16.12. dopoledne, zapište je v sakristii. Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 17.12.

Neděle 1. prosince 2019

Prodej knih a vánočních pohledů: Dnes v knihovně u sv. Anny
Od pondělí budou u sv. Anny mše sv. ve všední dny v boční kapli. Vchod pouze od sakristie
Zapisujeme ve všední dny úmysly mší na příští pololetí: také od pondělí
Modlitba otců: Ve středu od 20.00 v kostele sv. Anny
Přednáška hlavně pro biřmovance -Desatero: Ve čtvrtek v kostele sv. Anny
Mše v domově důchodců: V sobotu  v 9.00
Mikulášská nadílka: Příští neděli u sv. Anny . Rodiče prosím nahlaste balíčky, vzadu na stolku je papír
Sbírka na TV NOE: bude příští neděli
Kalendáře na příští rok:  K zakoupení v sakristii u sv. Anny

Neděle 24. listopadu 2019

Sbírka na opravy kostela a fary z minulé neděle vynesla u sv. Anny 32944,- v Bludovicích 4255,- a na Špluchově 1582,- díky
Modlitba otců: Ve středu je od 20.00 v kostele sv. Anny
Výroba adventních věnců: V sobotu od 9.00 v knihovně u sv. Anny
Církevní silvestr pro mládež: V sobotu v 17.30 v dětském domově v Těrlicku
Prodej knih a vánočních pohledů: Příští neděli bude v knihovně u sv. Anny
Dopředu hlásíme, že v neděli 8.12. bude u sv. Anny Mikulášská nadílka, rodiče prosím nahlaste balíčky, vzadu na stolku je papír
Kalendáře na příští rok: K zakoupení v sakristii u sv. Anny
Nové OKNO (časopis) - vzadu na stolku
Díky všem ženám, které v sobotu 23.11.2019 uklízely a nakonec uklidily faru v Bludovicích

Neděle 17. listopadu 2019

Díky za sbírku z této neděle - 17.11. - na opravy kostela a fary
Společenství seniorů: Zítra je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Modlitba otců: Ve středu je od 20.00 v kostele sv. Anny
Přednáška hlavně pro biřmovance - O církvi: Ve čtvrtek v kostele sv. Anny
Úklid fary v Bludovicích: V sobotu od 8.30. Prosíme ochotné ženy, aby přišly pomoct
Koncert duchovní hudby: V sobotu bude 16.00 v kostele sv. Anny - bližší info
Dopředu hlásíme, že v sobotu 30.11. bude v knihovně u sv. Anny výroba adventních věnců, více na plakátcích
kalendáře na příští rok: K zakoupení v sakristii u sv. Anny
Nové OKNO (časopis) v kostele vzadu na stolku
30. výročí sametové revoluce si připomeneme tuto neděli mimo jiné zvoněním zvonů v 17:11 Modleme se také za náš stát a politiky

Neděle 10. listopadu 2019

Prodej knih a také křížků, růženců, kalendářů dnes probíhá v knihovně u sv. Anny.  Dopoledne je možné nechat si podepsat knihu Milý Jidáši od autora Pavla Obluka, který píše příběhy do Společenství
Společenství manželů: Ve středu od 17.30 v knihovně
Modlitby otců: Otcové rodin, jste zváni každou středu od 20.00 na modlitby otců do kostela sv. Anny, bližší info u Jakuba Pawlase
V pátek začíná duchovní obnova pro biřmovance na Orlím Hnízdě, sraz je v 17.30 na parkovišti u autobusového nádraží
ZVONĚNÍ ZVONŮ K 30 LETŮM OD SAMETOVÉ REVOLUCE: Příští neděli uplyne 30 let od sametové revoluce, mimochodem si to připomeneme zvoněním zvonů v 17:11
Sbírka na opravu kostela a fary: příští neděle

Neděle 3. listopadu 2019

Vyšlo Dušičkové Společenství.
Sbírka na opravy kostela a fary vynesla minulou neděli u sv. Anny 29303,- v Bludovicích 5763,- a na Špluchově 2260,- díky
Modlitby otců: Otcové rodin, jste zváni každou středu od 20.00 na modlitby otců do kostela sv. Anny, bližší info u Jakuba Pawlase
Přednáška zvláště pro biřmovance - téma: Modlitba - ve čtvrtek v 18.15 v kostele sv. Anny
Setkání nad biblí na faře - v pátek od 16.45 
Prodej knih a také křížků, růženců, kalendářů - příští neděli v knihovně u sv. Anny . Bude možno nechat si podepsat knihu Milý Jidáši od autora Pavla Obluka, který píše příběhy do Společenství

Neděle 27. října 2019

Výtěžek z bazaru oblečení je 3018,- Kč. Poslali jsme jej potřebným, prostřednictvím Armády Spásy
Na Misie jsme minulou neděli vybrali u sv. Anny 43842,- u sv. Markéty 11975,- a na Špluchově 3798,- díky i za dnešní sbírku na opravy kostela a fary
Náboženství ve středu není, jsou prázdniny
DUŠIČKY: Ve čtvrtek bude v 16.00 mše sv. na Špluchově a pak pobožnost na hřbitově
V pátek bude ráno po mši v Bludovicích pobožnost na hřbitově; u sv. Anny bude před dušičkami od 16.00 příležitost ke svátosti smíření; po mši v 18.15 bude pobožnost za zemřelé u kříže před kostelem
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Dětská mše sv.: příští neděli v 10.00 u sv. Anny. Na Špluchově bude v 11.00 Hubertská mše sv.
Dušičková pobožnost na hřbitově na Šumbarku bude v neděli 3. listopadu v 15.00

Neděle 20. října 2019

Díky za sobotní (19.10.2019) úklid kostela sv. Markéty
Díky také paní Pilarikové a všem, kdo se zúčastnili burzy oblečení, výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy
Společenství seniorů: V pondělí v knihovně u sv. Anny od 14.30
Přednáška o falešných obrazech Boha: Ve čtvrtek v kostele sv. Anny od 18.15 - zvláště pro biřmovance
Svatební mše sv. Ondřeje Hurníka a Kláry Krabcové: V sobotu u sv. Anny v 11.00
Sbírka na opravy kostela a fary: Příští neděli
Misijní měsíc: Celý říjen vyhlásil papež jako misijní měsíc, budeme se modlit vždy po mši modlitbu, kterou máte na lavici. Zapojili jsme se také dnešní sbírkou, která jde na misie, díky za příspěvek

Neděle 13. října 2019

Díky všem chlapům za sobotní brigádu na faře. Děláme nové zastřešení vchodu
Sběr dětského oblečení. Tuto neděli - 13. října - je v knihovně u sv. Anny sběr dětského oblečení do 11,30. Nákup dětského oblečení bude příští neděli od 9.00 výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy
Společenství manželů v knihovně: Ve středu v 17.30 společenství manželů v knihovně u sv. Anny
Karvinský kurz pro lektory božího slova: Kdo byste chtěli číst Boží slovo při mši, v pátek začíná v Karviné kurz pro lektory. Podrobnosti v kostele vzadu ve vývěsce
Brigáda na úklid kostela sv. Markéty: V sobotu od 9.00
Celý říjen vyhlásil papež jako misijní měsíc, budeme se modlit vždy po mši modlitbu, kterou máte na lavici
Výsledky sčítání z minulé neděle: sv. Anna 603; sv. Markéta 72; Špluchov 30 Grafy jsou v kostele vzadu ve vývěsce.

Neděle 6. října 2019

Drama o osudech Košických mučedníků: Tuto neděli - 6.10.2019 v 18:45 bude před kostelem v Českém Těšíně sehrána inscenace pojednávající o osudech Košických mučedníků k 400 výročí jejich umučení - jste zváni
Náboženství
je u sv. Anny ve středu v 16.00
Možnost rozhovoru s knězem a adorace:
Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Tyto dvě akce se pravidelně opakují, už je nebudeme hlásit
Příprava k biřmování,
přednáška bude o 5 cestách k poznání Boha: Ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny
Brigáda na osekání starého schodiště na faře:
V sobotu od 9.00-12.00 na faře. Prosím ochotné chlapy, aby se přihlásili
Sběr dětského oblečení:
Příští neděli v knihovně u sv. Anny  7,30-11,30. Prodej tohoto dětského oblečení pak bude o týden později 20.10. Výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy v Havířově. Není to sběr odpadu, noste jen takové oblečení, které byste sami svým dětem oblékli.
Celý říjen vyhlásil papež jako misijní měsíc, budeme se modlit po mši na tento úmysl
Kdo byste chtěli číst Boží slovo při mši?
Od poloviny října začíná v Karviné kurz pro lektory. Podrobnosti vzadu ve vývěsce
Nové číslo časopisu OKNO -
v kostele vzadu na stolku.

Neděle 29. září 2019

Náboženství je u sv. Anny ve středu v 16.00
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Dětská mše sv.: Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Sčítání lidí v kostele: Příští neděli také biskupové vyhlásili sčítání lidí v kostele
Sběr dětského oblečení: V neděli 13.10. bude v knihovně u sv. Anny sběr dětského oblečení 7,30-11,30. Nákup dětského oblečení bude o týden později 20.10., výtěžek peněz se předá potřebným, prostřednictvím Armády Spásy v Havířově.
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné všední dny

Neděle 22. září 2019

Sbírka na opravy kostela a fary z minulé neděle vynesla v u sv. Anny 39479,- v Bludovicích 5231,- a na Špluchově 1760,- díky
Náboženství je u sv. Anny ve středu v 16.00
Ministrantská schůzka: Ve středu od 17.00 u sv. Anny
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Přednáška u sv. Anny hlavně pro biřmovance o 3 rozměrech člověka: Od 18.15 ve čtvrtek
PROCHÁZKA PRO DOBROU VĚC: V pátek  od 16-18.00 bude tradiční Procházka pro dobrou věc - od Sběrny na Selské k Nealkobaru na Vyhlídce. Pomůžeme opět Péťovi
Farní výlet na Bumbálku: V sobotu bude farní výlet na Bumbálku, sraz na aut. nádr. je v 6.50
Putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze: V měsíci září je v kostele v Karviné Fryštátě umístěna putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze, jehož blahořečení proběhne v neděli 15.9. v Limburgu. Až do soboty se po každé mši budeme modlit novénu.

Neděle 15. září 2019

Díky za dnešní sbírku na opravy kostela a fary
Rozpis bohoslužeb je na internetu i ve vývěsce
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství je u sv. Anny ve středu v 16.00
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
Farní výlet na Bumbálku: 28.9.,  podrobnosti
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné
Putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze: V měsíci září je v kostele v Karviné Fryštátě umístěna putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze, jehož blahořečení proběhne v neděli 15.9. v Limburgu. Až do soboty se po každé mši budeme modlit novénu.

Neděle 8. září 2019

Rozpis bohoslužeb je na internetu i ve vývěsce
První náboženství bude u sv. Anny ve středu 11.9. v 16.00 prosíme rodiče, aby přišli kvůli domluvě na první hodinu také
Možnost rozhovoru s knězem a adorace: Ve čtvrtek od 15.00 u sv. Anny
První příprava na biřmování začne ve čtvrtek 12.9. v 18,15 v knihovně u sv. Anny jen pro přihlášené
Informativní setkání rodičů osmáků, kteří půjdou do společenství: V pátek v 18.15 bude v knihovně u sv. Anny
Sbírka na opravy kostela a fary: příští neděli
Farní výlet na Bumbálku: 28.9., podrobnosti
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné
Putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze: V měsíci září je v kostele v Karviné Fryštátě umístěna putovní výstava o P. Richardu Henkesovi, mučedníku z naší dieceze, jehož blahořečení proběhne v neděli 15.9. v Limburgu. Až do soboty se po každé mši budeme modlit novénu.
Časopis OKNO je v kostele vzadu na stolku.

1. září 2019

Díky za včerejší úklid kostela sv.Markéty a chlapům za práce na faře
Platí opět běžný rozpis bohoslužeb, je zde.
Klub maminek: V úterý bude probíhat vždy od 9.30 ve středisku Don Bosko ve městě klub maminek - info na nástěnkách a netu
Adorace mládeže: V pátek bude u sv. Anny po mši adorace mládeže do 19.00 a následuje 1. setkání společenství mládeže
Setkání členů živého růžence: V sobotu u sv. Anny po mši sv.
První náboženství bude u sv. Anny ve středu 11.9. v 16.00 a první příprava na biřmování ve čtvrtek 12.9. v 18,15 jen pro přihlášené v termínu
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné

Neděle 25. srpna 2019

Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 27953,- v Bludovicích 4598,- a na Špluchově 960,- díky
Tento týden ještě platí prázdninový pořad bohoslužeb
- vše je ve vývěsce i na internetu
Příměstský tábor na faře pro přihlášené
bude  probíhat od pondělí do pátku mezi 8-16 hod
V sobotu bude úklid kostela sv. Markéty od 9.00, zároveň prosíme ochotné chlapy, kteří by přišli na faru bourat stávající verandu. S sebou kango. Prosím přihlaste se v sakristii, ať víme, s kým můžeme počítat
Dětská mše sv.:
Příští neděli od 9.00 bude u sv. Anny trénink scholy ve zpěvárně, v 10.00 pak dětská mše sv. S sebou školní batohy, děti a rodiče dostanou požehnání do nového školního roku
Vyplněné přihlášky k biřmování
buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie nejpozději do příští neděle, stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
První náboženství
bude u sv. Anny ve středu 11.9. v 16.00 a první příprava na biřmování ve čtvrtek 12.9. v 18,15 jen pro přihlášené v termínu

Vyšlo nové číslo Společenství

Neděle 18. srpna 2019

Díky za dnešní sbírku na opravy kostela
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu.
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii.
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září.
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství.
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné i na tento měsíc
Díky všem ze Špluchova, kdo jste se postarali včera o občerstvení poutníků

Neděle 11. srpna 2019

Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie: tento čtvrtek 15. 8. nebude mše ráno v 8 hod., ale večer v 17:30 hod.
Pouť do Frýdku: tuto sobotu 17. 8. proběhne pěší pouť do Frýdku. Vycházet se bude z kostela sv. Markéty v Bludovicích po požehnání v 11:30 hod. Ve Frýdku se zúčastníme mše svaté v 18 hod. Autobus zpět se nezajišťuje. Je možnost jet pravidelným linkovým spojem.

Neděle 4. srpna 2019

Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc.

Neděle 28. července

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 25 757Kč u sv. Markéty 4 629 Kč na Špluchově 1 370 Kč Díky za vaše dary.
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc.
Na dnešní pouti u sv. Anny je možnost zakoupit knihy, med, výrobky z chráněných dílen a je možné přispět na projekt Mary’s Meals. Je to mezinárodní hnutí, které bojuje proti hladu ve světě, zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.

Neděle 21. července 2019

Díky za sbírku z této neděle na opravy kostela
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly i na tento měsíc
Příští neděli je pouť u sv. Anny, bude tam dopoledne jen jedna mše v 9.00; U sv. Markéty bude ten den mše už v 8.00 Kdo půjdete ke sv. Anně, prosím přineste něco dobrého na společný stůl a odevzdejte to přede mší nahoru do knihovny.
Na pouti bude možnost zakoupit knihy, med, výrobky z chráněných dílen a bude možné přispět na projekt Mary’s Meals. Je to mezinárodní hnutí, které bojuje proti hladu ve světě, zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.

Neděle 14. července 2019

Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Nový katechumenát začínáme od září: Příprava dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Biřmování: Vyplněné přihlášky k biřmování buď odešlete po internetu nebo odevzdejte do sakristie do začátku září
Náboženství: Stejně tak udělejte i s přihláškami do náboženství
Je možno zapisovat úmysly mší - jsou ještě volné úmysly na tento měsíc
Sbírka na opravy kostela: Příští neděli
Za 14 dní je pouť u sv. Anny, bude tam dopoledne jen jedna mše v 9.00; u sv. Markéty bude ten den mše už v 8.00

Neděle 7. července 2019

Pouť u sv. Markéty: příští neděli jste zváni v 9.00 hod. Rozloučíme se s kaplanem Davidem a přivítáme nového kaplana Jiřího a také jim předáme dary. Na konci mše bude novokněžské požehnání. Přineste prosím něco na společný stůl přede mší na faru. Příští neděli také nebude mše na Špluchově.
Setkání animátorů na faře: Příští neděli od 14.00
Platí prázdninový pořad bohoslužeb - vše je ve vývěsce i na internetu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Připomínám také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na internetu či Společenství
Stále je možno zapisovat úmysly mší

Neděle 30. června 2019

Informační schůzka rodičů o farním táboře: tuto neděli 30. června od 11.00 v knihovně u sv. Anny
Setkání dětí s biskupem na Prašivé: Zítra, v pondělí. Jste zváni, děti, rodiče i prarodiče. Sraz na vlakovém nádraží je v 7.25 Více informací zde.
Prázdninový pořad bohoslužeb - Začíná od zítřka.
Primiční mše Vojtěcha Žvaka na náměstí v Těrlicku: Ve čtvrtek v 16.00.
Primiční mše našeho jáhna Jiřího v kostele v Mariánských Horách: v sobotu v 10.00
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Výtvarná soutěž k pouti sv. Anny již běží. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na internetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší

Neděle 23. června 2019

Sbírka z minulé neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 31970,- v Bludovicích 9146,- a na Špluchově 1160,- díky
Naboženství v tomto školním roce už NENÍ.
Mše sv. na Špluchově - ve čtvrtek v 16.00
Kněžské svěcení jáhna Jiřího: V sobotu je v ostravské katedrále v 9.30 kněžské svěcení našeho jáhna, nejlépe se tam dostanete vlakem na Stodolní, vlak vyjíždí v 8.33 z vlak.nádraží
Informační schůzka rodičů o farním táboře: Příští neděli od 11.00 v knihovně u sv. Anny
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Vyhlašujeme také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na internetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí

Neděle 16. června 2019

Sbírka z min.neděle na diecézní charitu vynesla u sv. Anny 15333,- v Bludovicích 3807,- a na Špluchově 1651,- díky i za dnešní sbírku na opravy kostela
Společenství seniorů - v pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
náboženství už nebude (v tomto školním roce).
Duchovní obnova pro celou farnost: Bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 17.30 u sv. Anny. Podrobnosti ve vývěsce a na webu
Svatba Kristýnky a Vojty:  V sobotu je u sv. Anny ve 12.00 svatba Kristýny Šplíchalové a Vojtěcha Matouška
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Příprava k biřmování začne také od září. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Vyhlašujeme také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na interetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí
Nové OKNO a Společenství: V kostele vzadu na stolku.

Neděle 9. června 2019

Díky za dnešní sbírku, která jde na diecézní charitu
Poslední hodina náboženství (v tomto školním roce): Ve středu u sv. Anny v 16.00 , bude možnost zpovědi pro děti i rodiče
Společenství manželů v knihovně u sv. Anny: Také ve středu od 17.30
Děkanátní výlet pro děti 6-13 let na Godulu: V sobotu. Informace na webu
Dopředu hlásíme, že duchovní obnova pro celou farnost bude probíhat od pondělí 17.6. do pátku 21.6. vždy od 17.30 u sv. Anny. Podrobnosti ve vývěsce a na webu
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii
Od září také začne příprava k biřmování. Bližší info na internetu nebo ve Společenství. Přihlášky jsou také vzadu na stolku, společně s přihláškami do náboženství. Prosím odevzdejte obé do sakristie do začátku září
Vyhlašujeme také výtvarnou soutěž k pouti sv. Anny. Mohou se zúčastnit všechny generace. Bližší info na interetu či Společenství
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí
Nové OKNO a Společenství: Vzadu na stolku

Neděle 2. června 2019

Sbírka min.neděle na pronásledované křesťany vynesla u sv. Anny 19238,- u sv. Markéty 4 930,- na Špluchově 1 130,-
Náboženství: Ve středu u sv. Anny v 16.00
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Vigilie Seslání Ducha sv.: V sobotu od 21.00 u sv. Anny. Přijďte se spojit v modlitbě o jeho dary
Je možno zapisovat úmysly mší na další pololetí
Příští neděli bude sbírka na diecézní charitu
Děkanátní výlet pro děti 6-13 let na Godulu bude v sobotu 15.6. Informace na webu
Dopředu hlásíme, že duchovní obnova pro celou farnost bude probíhat od pondělí 17.6. do pátku 21.6. vždy od 17.30 u sv. Anny. Podrobnosti zde.
Od září začínáme nový katechumenát - přípravu dospělých ke svátostem. Víte-li o někom, kdo by chtěl nově začít s Bohem, ať se přihlásí v sakristii

Neděle 26. května 2019

Díky i za dnešní sbírku na pronásledované křesťany
Náboženství: Ve středu v rámci náboženství bude v 16.00 u sv. Anny mše sv., následuje přípravná schůzka s rodiči dětí k1.sv.př.
Mše sv. na Špluchově: Ve čtvrtek v 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek v 18.15 v knihovně u sv. Anny
V pátek po mši bude úklid kostela, pozýváme rodiny dětí prvokomunikantů a mládež
Svátost smíření dětí před 1.př. a jejich rodičů: V sobotu v 10.00 u sv. Anny
V sobotu je děkanátní pouť do Frýdku. Nevypravujeme autobus, kdo chcete jet, linkový autobus vyjíždí v 15.35 z autobusového nádraží a stojí na všech zastávkách
Příští neděli v 10.00 u sv. Anny přistoupí 8 dětí k poprvé k eucharistii - vzpomeňte na ně v modlitbě
Úmysly mší sv.: V červnu je u sv. Anny ještě 10 volných mší sv. a od zítřka je možno zapisovat na další pololetí
Farní tábory: Do konce května je možno podat přihlášky + peníze na farní tábory
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího slova na další měsíc

Neděle 19. května 2019

Sbírka z minulé neděle na pastorační aktivity diecéze vynesla u sv. Anny 14128,- v Bludovicích 5559,- a na Špluchově 1200,- díky i za dnešní sbírku na opravy kostela
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Setkání spolupracovníků k Noci kostelů: V pondělí je v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu je u sv. Anny od 16.00
Noc kostelů: V pátek začíná mší sv. v 17.30 u sv. Anny Noc kostelů. Jste všichni zváni, zde pestrý program.
Dětský den na faře: V sobotu na faře od 16.00. Zveme děti i rodiče, s sebou chleba a špekáčky na opékání
Sbírku na pronásledované křesťany vyhlásili biskupové na příští neděli
Na farní tábory je možné se hlásit jen do konce května. Info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
EU VOLBY: Nezapomeňte jít v pátek nebo sobotu k volbám do Evropského parlamentu

Neděle 12. května 2019

Díky za dnešní sbírku, která půjde na pastorační aktivity diecéze
V úterý nebude ranní mše sv. u sv. Anny, jsme na pouti kněží
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00 hod. Pak od 17.30 bude v knihovně společenství manželů
Poutní mše sv. k Janu Nepomuckému na Špluchově: Ve čtvrtek v 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek je od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Sbírka na opravy kostela bude příští neděli
Dopředu hlásíme: v pátek 24.5. bude u sv. Anny Noc kostelů a v sobotu 25.5. bude na faře dětský den
Farní tábory-info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Vzadu na stolku nové OKNO
Díky všem za modlitby za manželské večery a vztahy manželů, přineslo to a jistě i dále přinese požehnání pro všechny
Přeji Boží požehnání a radost všem maminkám k jejich dnešnímu svátku

Neděle 5. května 2019

Další manželský večer: V úterý je od 17.30 v pizerii Max.
Ve středu není náboženství,
v 7.25 bude pro zájemce sraz na vlakovém nádraží na farní výlet na Filipku a putování do kláštera
Dopředu hlásíme:
V pátek 24.5. bude u sv. Anny Noc kostelů a v sobotu 25.5. bude na faře dětský den
Farní tábory -
info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu

Neděle 28. dubna 2019

Sbírka z min.neděle na seminář vynesla u sv. Anny 33961,- v Bludovicích 7525,- a na Špluchově 2460,- díky.
Náboženství na 1.máje nebude!
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00 na
Farní tábory - info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Farní výlet vlakem na Filipku a putování do kláštera: 8.5. ve středu. Zapište se v kostele vzadu.
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího slova na další měsíc

Neděle 21. dubna 2019 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Sbírka z minulé neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 34909,- v Bludovicích 6055,- a na Špluchově 1570,- díky i za dnešní sbírku na seminář
Zítra na velikonoční pondělí je mše sv. u sv. Anny jen v 8.00, v Bludovicích v 9.00 a na Špluchově v 11.00
Další manželský večer - v úterý od 18.00 v pizzerii Max
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16,00  a od 18.00 bude v knihovně společenství manželů
Soustředění dětí i s maminkami, před 1.přijímáním: V sobotu od 8.00 na faře
Farní tábory-info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Farní výlet vlakem na Filipku - 8.5.  Po výšlapu na Filipku následuje putování do kláštera. Zapište se vzadu v kostele
Díky všem, kdo jste přispěli do postní almužny, výsledky po spočítání vyhlásím
Díky také všem, kdo jste se zapojili do přípravy velikonoc v naší farnosti. Ať už úklidem, květinovou výzdobou, ministrantskou, lektorskou a kostelnickou službou, službou zpěvu a varhanickou službou atd. Všem opravdové Bůh zaplať - zkrášlili jste velikonoce v naší farnosti

Neděle 14. dubna 2019

Díky za dnešní sbírku na opravu kostela, příští neděli bude na seminář
Návštěvy nemocných před velikonocemi:
Zítra - v pondělí 15.4. od 9.00-12.00. Nahlaste je v sakristii
Společenství seniorů:
Také zítra od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Zpovědní den:
v úterý u sv. Anny  8-12 a 14-18. Využijte toho, o svátcích se zpovídat nebude
Náboženství -
ve středu u sv. Anny od 16,00
Netradiční křížová cesta:
V pátek po obřadech u sv. Anny
Adorace u Božího hrobu:
V sobotu u sv. Anny 8-12 a v Bludovicích 14-18
Žehnání pokrmů:
Příští neděli bude při ranních mších žehnání pokrmů, přineste je před oltář
Farní tábory
- info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu
Připomínáme aktivity v postní době:
Boží slovo a postní almužna
Velikonoční bohoslužby máte v časopise Společenství a ve vývěsce a zde
Farní výlet na Filipku:
8.5. bude farní výlet vlakem na Filipku a putování do kláštera, zapište se vzadu na stolku
Vzadu nové OKNO a nové Společenství
Na Zelený čtvrtek není u sv. Anny kancelář ani adorace

Neděle 7. dubna 2019

Díky všem, kdo včera uklízeli kostel sv. Anny
Manželské večery v Pizerii Max: V úterý od 17,30
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16,00
Křížová cesta pro manžele: V pátek po mši u sv. Anny
Předvelikonoční úklid u sv. Markéty: V sobotu od 9.00. Prosíme přijďte pomoct
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela - výjimečně 2. neděli v měsíci, ta další bude na seminář
Příští neděle je květná - doneste si ratolesti, začneme venku před kostelem
Farní tábory: Info je na netu i s přihláškami, můžete si přihlášky také vzít vzadu ze stolku
Návštěvy nemocných: Nahlaste v sakristii návštěvy nemocných před velikonocemi, budeme chodit v pondělí 15.4.
Zpovědní den bude u sv. Anny v úterý 16.4.
Lektoři, přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 31. března 2019

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16,00 v rámci náboženství bohoslužba, pak ministrantská schůzka a od 18.00 manželské společenství
Setkání katechumenů:
Ve čtvrtek od 18.15 u sv. Anny
BISCUP:
V pátek začíná ve Frýdku Biscup, setkání mládeže s biskupem, nutno se přihlásit na netu do dneška
Předvelikonoční úklid kostela u sv. Anny:
V sobotu u sv. Anny od 8.00 , prosíme přijďte pomoct
Dětská mše sv.:
Příští neděli je v 10.00 u sv. Anny

Neděle 24. března 2019

Sbírka z min.neděle na opravu kostela vynesla u sv. Anny 35831,- v Bludovicích 6482,- a na Špluchově 1710,- díky
Slavnost Zvěstování Páně:
v pondělí v 16.00 je mše sv. na Špluchově a v 17.30 u sv. Anny
Manželské večery v Pizerii Max:
V úterý od 17,30
Náboženství:
Ve středu u sv. Anny od 16,00
Duchovní obnova na Orlím Hnízdě je od pátku do neděle
24 hod pro Pána:
V pátek je celosvětová akce 24 hod pro Pána. Připojíme se u sv. Anny od 16.30-17.30 adorací a po mši sv. od 18,15 bude křížová cesta dětí. Zveme děti i rodiče
Biscup 2019 setkání - mládeže s biskupem
bude 4.-7.4. nutno se přihlásit na netu do 30.3.
Připomínáme aktivity v postní době: 
průvodce postem - myšlenka na každý den - knížky nebo ke stažení přes službu Google Play
Postní almužna
- přispíváme na pomůcky pro seniory, na vozíčkáře, rodině na Ukrajinu

Neděle 17. března 2019

Děkuji všem, kteří uklízeli v sobotu na faře
Dnes je sbírka na opravu kostela - díky
Dnes je také poslední možnost přihlásit se na duchovní obnovu na Orlí Hnízdo
Setkání seniorů v knihovně - v pondělí od 14,30
Slavnost sv. Josefa - v úterý 19.3. - mše večer v 17,30, manželské večery v 17,30 v Pizerii Max
Náboženství - ve středu od 16,00
Pomazání nemocných: V pátek bude mši, nahlaste se v sakristii, svátost smíření od 16,30
Pomazání nemocných u sv. Markéty a na Špluchově - příští neděli , nahlaste se
Křížové cesty jsou u sv. Anny v pátek po mši a v neděli před večerní mší sv.-lektoři napište se na čtení křížové cesty
Biscup 2019 - setkání mládeže s biskupem bude 4.-7.4. nutno se přihlásit na netu do 30.3.
Připomínáme aktivity v postní době:  - průvodce postem - myšlenka na každý den - knížky nebo ke stažení přes službu Google Play
Postní almužna - přispíváme na pomůcky pro seniory, na vozíčkáře, rodině na Ukrajinu

Nedělě 10. března 2019

Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00, pak ministrantská schůzka, a od 18.00 společenství manželů v knihovně
Beseda o Ukrajině s pracovníky Charity: V pátek po křížové cestě u sv. Anny - dozvíte se informace o rodině, na kterou sbíráme peníze
Úklid fary: V sobotu  9-12 hod. Prosíme ženy, nahlaste se v sakristii nebo přímo p. Hance
Pomazání nemocných bude u sv. Anny při mši v pátek 22.3. a v Bludovicích a na Špluchově v neděli 24.3.-nahlaste se v sakristii
Duchovní obnova pro spolupracovníky bude na Orlím Hnízdě 29.-31.3. - přihlaste se u p. Hanky
Příští neděli bude sbírka na opravu kostela
Připomínáme aktivity v postní době:  - průvodce postem - myšlenka na každý den - u sv. Anny jsou knížky nebo ke stažení přes službu Google Play
Postní almužna - přispíváme u sv. Anny na pomůcky pro seniory, úpravu auta pro vozíčkáře, rodině na Ukrajinu
Nové Okno a také Společenství: v kostele vzadu na stolku
Děti z 1. přijímání si vyzvednou nový úryvek z bible a nalepí známku

Neděle 3. března 2019

Sbírka z min.neděle na Haléř svatého Petra vynesla u sv. Anny 17136,- v Bludovicích 3671,- a na Špluchově 3940,- díky za vaše dary
Manželský večer: V úterý od 17.30 v restauraci Pizzeria Max
Ve středu je popeleční středa, den půstu od masa a újmy. Od 16.00 bude u sv. Anny příležitost ke zpovědi.
Ve středu místo náboženství bude u sv. Anny společná mše sv. od 17.30 s udílením popelce
Setkání katechumenů: ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Udílení popelce V Bludovicích a na Špluchově: Příští neděli bude v Bludovicích a na Špluchově udílení popelce při mši sv.
Křížové cesty:
- v postní době budou u sv. Anny v pátek po mši křížové cesty, teď v pátek po křížové cestě bude ještě  úklid kostela, skupiny maminek
- v neděli budou křížové cesty u sv. Anny před večerní mší v 16.45
Dopředu hlásíme: jarní úklid fary bude v sobotu 16.3. od 9-12 hod, prosím nahlaste se, kdo přijdete pomoct

Neděle 24. února 2019

Sbírka z min.neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 35113,- v Bludovicích 5627,- a na Špluchově 2630,-  díky za vaše dary
Dnes: Haléř svatého Petra. Díky i za dnešní sbírku
Manželský večer v restauraci Pizzeria Max:
V pondělí a v úterý je od 17.30 v restauraci Pizzeria Max další manželský večer. Volno je ještě v pondělí
Náboženství a pak ministrantská schůzka:
Ve středu od 16.00 u sv. Anny
Setkání pastorační rady
- ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Mše v domově důchodců
- v sobotu v 9.00
Dětská mše sv.:
Příští neděli u sv. Anny v 10.00
Zapisujeme úmysly mší sv. na toto pololetí, jsou volné ještě pátky
Lektoři přijďte se zapsat na četbu Božího Slova

Neděle 17. února 2019

Tuto neděli - 17.2.2019 - byla sbírka na opravy kostela - díky za vaše dary
Společenství seniorů: V pondělí od 14.30 v knihovně u sv. Anny
POZOR výjimečná událost: v pondělí od 16.30-17.30 bude výjimečná adorace spolu s přivezenými ostatky sv. Cyrila, po mši sv. pak bude možnost uctít tyto ostatky, které jsou přivezeny z Nitry u příležitosti 1150 výročí úmrtí sv. Cyrila.
Manželský večer v restauraci Pizzeria Max: Začíná v úterý od 17.30. Pro velký zájem se uskuteční večer i v pondělí 25.2. a také v Pizzerii. Možno se ještě přihlásit. Prosíme o modlitbu za manželské páry.
Náboženství: Ve středu je od 16.00 u sv. Anny
Společenství manželů: Ve středu od 18.00 v knihovně u sv. Anny
Haléř svatého Petra: tato sbírka je příští neděli
Zapisujeme úmysly mší sv. na toto pololetí

Neděle 10. února 2019

Náboženství ve středu není, ve středu jsou prázdniny
Volejbalový turnaj mládeže: v sobotu od 9.00 v Českém Těšíně
Sbírka na opravu kostela: Příští neděli
Zapisujeme úmysly mší sv. na toto pololetí
Kurz manželské večery s  večeří - od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max

Neděle 3.února 2019

Náboženství: Středa v kostele sv. Anny od 16. hodin
Setkání koordinátorů mládeže: V pátek od 18:15 hod v knihovně kostela sv.Anny
Novokněžské požehnání od novokněze: Příští neděli bude u sv. Anny obě dopolední mše sloužit novokněz Jan Jurečka, máte příležitost k novokněžskému požehnání
Zapisujeme po mši sv. úmysly mší sv. na toto pololetí
Kurz manželské večery: Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max kurz manželské večery. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce
Výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti: Venku ve vývěsce před kostelem máte výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti. Díky všem koledníkům i těm, kdo přispěli

Neděle 27. ledna 2019

Sbírka z min. neděle na opravy kostela vynesla u sv. Anny 29192,- v Bludovicích 3625,- a na Špluchově 1480,- díky!
Setkání rodičů dětí, které půjdou k 1.přijímání: Ve středu u sv. Anny od 16.00 a od 16.20 bohoslužba
Společenství manželů: Ve středu v 18.00 v knihovně u sv. Anny
Mše sv. v domově důchodců: V sobotu v 9.00
Příští neděli se budeme v naší farnosti sv. Markéty modlit za bohoslovce v Olomouci. Oni zase za nás.
Představení děti, které půjdou k 1.přijímání: Také příští neděli u sv. Anny v 10.00
Díky, kdo jste včera uklizeli kostel sv. Markéty
Zapisujeme po mši sv. úmysly mší sv. na toto pololetí
Kurz manželské večery: Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce

Neděle 20. ledna 2019

Tuto neděli je sbírka na opravy kostela, díky za vaše dary
Společenství seniorů s přednáškou o modlitbách za kněze: V pondělí je od 14.30 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Uklid kostela sv. Markéty v Bludovicích:  V sobotu od 9.00 hodin. Kdo můžete, přijďte pomoct
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly mší sv. na toto pololetí
Manželské večery: Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce
Nové číslo časopisu OKNO: V kostele vzadu na stolku
Týden modliteb za jednotu křesťanů trvá do pátku. Pamatujme na to ve svých modlitbách, vždy na konci mše budeme zpívat píseň 910

Neděle 13. ledna 2019

Koncert duchovní hudby: Dnes v kapli na Špluchově od 16.00
Náboženství: Ve středu zde od 16.00
Zapište se na čtvrteční adoraci, ať tady někdo je
Zapisujeme po mši sv. ve všední dny úmysly mší sv. na toto pololetí
Od 19.2. začíná v restauraci Pizzeria Max kurz manželské večery. Je možné se přihlásit na celý kurz, nebo jen na jeden úvodní večer. Bližší informace na farním webu a na vývěsce

Neděle 6. ledna 2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Venku můžete přispět do Tříkrálové sbírky
Setkání seniorské skupiny úklidu: V pondělí je po mši sv. v 18.15 v knihovně u sv. Anny
Náboženství: Ve středu u sv. Anny od 16.00
Setkání katechumenů: Ve čtvrtek od 18.15 v knihovně u sv. Anny
Koncert duchovní hudby na Špluchově: Příští neděli v kapli na Špluchově od 16.00
Zapisujeme po mši sv. úmysly mší sv. na toto pololetí

Ohlášky minulých let

Ohlasky-2018

Ohlasky-2017

Ohlasky-2016

Ohlasky-2015

Ohlasky-2014

Ohlasky-2012

Ohlasky-2011

Ohlasky-2010

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.