Neděle 4.12.2022 - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

FARNOST SV. ANNA

 • 7.12. - FATIMSKÝ APOŠTOLÁT
 • 8.12. - slavnost PANNY MARIE počaté bez poskvrny prvotního hříchu mše svaté budou v 7.00 a v 17.30 hod. tuto mši svatou povede Mons. Martin David, biskup, který nám požehná novou sochu PANNY MARIE a zasvětí město Havířov PANNĚ MARII. Prosíme maminky, kdy mohli něco dobrého upéct a přinést ve čtvrtek před mši svatou do knihovny, po mši svaté bude i pohoštění pro všechny.
 • ROZŠÍŘENÍ ZPOVÍDÁNÍ V ADVENTU: každý čtvrtek v adventu během adoračního dne se bude zpovídat navíc od 9.00 – 11.00 hod. Zpovídat bude otec Petr Piler.
 • 10.12. - ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v kostele sv. Anny, kterou povede P. Daniel Vícha, místecký děkan. Program: 9.00 – 1. promluva, 10.30 – 2. promluva, 11.30 – adorace, 12.00 – mše svatá. po promluvách i možnost sv. smíření. Všechny srdečně zveme.
 • 11.12. - prodej knih v knihovně, po každé mše svaté.
 • 16.12. dopoledne budeme navštěvovat nemocné, prosím, abyste nahlásili své nemocné, které nenavštěvujeme každý první pátek v sakristii.
 • MARANNA: prosím všechny farníky, aby se neřídili časy bohoslužeb o Vánocích na zadní straně Maranny, protože je mylný. Prosím vezměte si nový rozpis vzadu v kostele.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neděle 27.11.2022 - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

FARNOST SV. ANNA

 • RORÁTY: zveme všechny děti i dospělé na roráty, které budou promluvou zaměřené pro děti, po celou dobu adventu budeme putovat s třemi králi do Betléma. Roráty budou v út, čt v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. Motto: „Vydejme se na cestu…“
 • ROZŠÍŘENÍ ZPOVÍDÁNÍ V ADVENTU: každý čtvrtek v adventu během adoračního dne se bude zpovídat navíc od 9.00 – 11.00 hod. Zpovídat bude otec Petr Piler (tento čtvrtek výjimečně otec František).
 • PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ MĚSTA HAVÍŘOVA PM:
   • vzadu je brožurka s novénou k PM, kterou se budeme od úterý 29.11. vždy modlit v kostele po mši svaté (ráno i večer), kdo chce si můžete vzít.
   • ve čtvrtek bude mít večerní mši svatou otec Petr Piler na téma: Panna Maria, po mši svaté bude ještě společná ADORACE.
   • vybídnout k osobní přípravě skrze modlitbu a dar (darovat něco ze sebe, co bych chtěl změnit, vylepšit, dát Bohu k proměně)
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 16.30 hod. ve zpěvárně. Scholička bude vždy co 14 dnů v pátek.
 • V pátek je MINISTRANTSKÁ schůzka v 16.30 hod.
 • V sobotu bude VELKÝ ÚKLID KOSTELA sv.Anny po ranní mši svaté.
 • 4.12. je FARNÍ KAVÁRNA a SLŮVKO PRO DĚTI v promluvě.
 • Příští neděli 4.12. po mši svaté v 10.00 hod. zveme všechny děti na setkání se sv. MIKULÁŠEM.
 • Vzadu v kostele si můžete vzít nové číslo MARANNY.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

FARNOST SV. ANNA

 • Od 1.11. bude již zprovozněna aplikace MUNIPOLIS web / aplikace (pro android) a aplikace (v app store)
 • V pondělí je setkání SENIORŮ v 15.00 hod. v knihovně. 
 • Ve čtvrtek bude KATECHEZE na téma: PANNA MARIA, MILOSTI PLNÁ po mši svaté v 18.15 hod., kterou bude mít jáhen Karel.
 • V pátek má úklid mládež
 • V sobotu se budou vyrábět ADVENTNÍ VĚNCE v knihovně od 8.00 – 12.00 hod., prosíme zájemce, aby se napsali vzadu v kostele na papír, ať víme přibližný počet a pro všechny bylo vše potřebné.
 • Prosíme rodiče, aby vzadu v kostele na papír napsali své děti na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, která se uskuteční v neděli 4.12. po mši svaté v 10.00 hod.
 • Příští neděli začneme dobu ADVETNNÍ, přineste si adventní věnce, které budeme žehnat při mši svaté a zveme všechny děti na letošní RORÁTY, kdy budeme společně putovat s třemi králi do Betléma. Roráty budou v úterý, čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod.
 • Příští neděli vyjde nové číslo farního časopisu MARANNA, kde najde potřebné informace k Vánocům (zpovídání, bohoslužby).
 • Ve čtvrtek 8.12. o slavnosti PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu za účasti biskupa o. Martina Davida bude požehnaná socha PM a o. biskup zasvětí město HAVÍŘOV PM pod její ochranu. Mše svatá začne v 17.30 hod.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.