Mešní intence

 

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SV. ANNY
FARNOSTI SV. MARKÉTY

 

 

NE

23.1.

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

-

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 

 

(Žaltář 3. týdne)

7.30

Za živou a + rodinu Kapounkovou, Sukanovskou a + Josefa Šimona a D.O.

9.00

sv. Markéta

Na poděkování za dar zdraví

10.00

 

Za + manžela, jeho bratra, rodiče z obou stran a za Boží požehnání pro živou rodinu

10.30

ŠPLUCHOV

------

18.30

Za poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání

PO

24.1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17.30

Za + rodinu Waloszkovou, Šimšovou a jistý úmysl

ÚT

25.1.

SVÁTEK OBRACENÍ SV. PAVLA

7.00

Za nemocného zetě a dary DS pro celou rodinu a D.O.

ST

26.1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

17.00

Za + rodinu Štecovou a syna Rostislava

ČT

27.1.

3. týdne v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu a D.O.

17.30

Za + pana Karase a za + rodinu Beranovou

28.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

17.00

sv. Markéta

Za farníky

17.30

Za Boží požehnání a dar víry pro děti a vnoučata

SO

29.1.

Památka PM

7.00

Na poděkování za dar života s prosbou o zdraví a dary DS

NE

30.1.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

 

 

 

(Žaltář 4. týdne)

7.30

Za živou a + rodinu Kapounkovou, Sukanovskou a + Josefa Šimona a D.O.

9.00

sv. Markéta

Za + Lukáše a Tomáše Galuškovi a celou rodinu

10.00

 

Za + Lidušku Kožarikovou a Petra Schieferderra a D.O.

10.30

ŠPLUCHOV

------

18.30

Za farníky

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.