Mešní intence

 

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SV. ANNY
FARNOSTI SV. MARKÉTY

 

 

 

NE

25.9

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

 

 

 

(Žaltář 2. týdne)

7.30

Za + rodiče a s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu.

8.45

BLUDOVICE

Za + rodiče Boženu a Josefa Prymuse, syna Jana a pravnuka Péťu.

8.45

PR. SUCHÁ

Za Marii Pazdiorovou.

10.00

 

Za + Josefa Martinku a D.O.

10.30

ŠPLUCHOV

----

18.30

Na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání.

PO

26.9.

26. týdne v mezidobí

17.30

Za uzdravení Magdalény Baizathové.

ÚT

27.9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

7.00

Za kmotřence.

ST

28.9.

 

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, PATRONA ČESKÉHO NÁRODA.

7.00

Na poděkování za dar víry s prosbou o rozpoznávání životní cesty.

17.30

Za + manželku Helenu, + dceru Adrianu, za + rodiče z obou stran a za + sourozence Jana a Rudolfa.

8.45

PR. SUCHÁ

Za B.P. pro sourozence a jejich rodiny.

ČT

29.9.

 

SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ.

7.00

Za + Josefa Holeše

17.30

Na poděkování za dar života s prosbou o B.P. a dary D.S.

30.9.

 

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

7.30

PR. SUCHÁ

Na poděkování za všechny dary a milosti s prosbou o zdraví a B.P.

17.30

Za + rodiče a za živou a + rodinu.

SO

1.10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

7.00

Za živé a + členy živého růžence.

NE

2.10.

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

 

 

 

(Žaltář 3. týdne)

7.30

Za + rodiče, prarodiče, rodinu a D.O..

8.45

BLUDOVICE

Za + rodinu Kolegovou a Piečonkovou.

8.45

PR. SUCHÁ

Za kněze, jáhny a ministranty a všechny kdo pomáhají ve farnosti.

10.00

 

Za 2. výročí + manžela, D.O. a Boží požehnání pro celou rodinu.

10.30

ŠPLUCHOV

----

18.30

Za farníky.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.