Kalendář

ROK 2021

ZÁŘÍ

1. 9. - POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v kostele sv. Anny v 20.00 hod.

6. 9. - PASTORAČNÍ RADA asi v 18.15 hod. v knihovně

8. 9. - v 16.45 hod. první MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

9. 9. - ADORAČNÍ DEN - celodenní výstava NS od 7.30 – 17.30 hod. 

10. 9. - SETKÁVÁNÍ MLADÝCH, po večerní mši svaté.

15. 9. - v 16.00 hod.první hodiny náboženství 

SRPEN

4. 8. - POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v kostele sv. Anny v 20.00 h

14. 8. - PĚŠÍ POUŤ do Frýdecké baziliky, v 11.00 hod. je sraz u kostela sv. Markéty

23. – 27. 8. - PŘÍMĚSTSKÝ FARNÍ TÁBOR  na faře v Bludovicích

ČERVENEC

10. 7. – 17. 7 se uskuteční Letní tábor ve Starých Hutích

24. 7. - svěcení nového oltáře v kostele sv. Anny v 10.00 hod.

ČERVEN

2 . 6. - POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v kostele sv. Anny v 20.00 h.

3. 6. - v 16.00 hod. v kostele sv. Anny první sv. zpověd dětí.

3.6. - v 17.30 hod.slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ ve sv. Anně a po mši svaté bude eucharistický průvod kolem kostela.

5. 6. - v 9.00 hod.nácvik na slavnost v sobotu  v kostele sv. Anny.

6. 6. - v 10.00 SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ  v kostele sv. Anny (mše svatá bude pouze pro děti s rodinami a pozvané hosty).

9. 6. - mše svatá v 16.00 hod. pro děti z náboženství

10.6. - setkání KATECHUMENŮ na faře v 18.30 h.

11. 6. - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše svatá  u sv. Anny v 17.30 hod. Od 16.30 do 17.30 hod. se bude zpovídat a po mši svaté bude adorace. Mše svatá u sv. Markéty je v 7.30 hod.

12. 6. - velká brigáda kolem kostela sv. Anny od 9.00 hod.

19. 6. - velká brigáda kolem kostela sv. Anny od 9.00 hod. (dokončení úprav)

24.6. -  zasvěcený svátek NAROZENÍ JANA KŘTITELE

29. 6. - slavnost sv. Petra a Pavla u sv. Anny v 7.00 a v 17.30 hod.

30. 6. - děkovná mše svatá za ukončení školní roku v 16.00 hod. u sv. Markéty

BŘEZEN

5. 3. - návštěva prvopátečních nemocných od 9.00 hod. - s pomázáním nemocných

13. 3. - společné udělování sv. pomázání nemocných ve mši svaté v 9.00 hod.v sv.Anně 

26. 3. - návštěva nemocných, kteří se přihlásí v zákristii od 9.00 hod.

DUBEN

7. 4. - POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v kostele sv. Anny v 20.00 hod.

8. 4. - setkání KATECHUMENŮ v 18.00 hod. na faře v Bludovicích.

9. 4. - dopoledne budeme navštěvovat nemocné od 9.00 hod.

11. 4. - v 15.00 hod. ADORACE.

22. 4. - setkání KATECHUMENŮ v 18.00 hod. na faře v Bludovicích.

28. 4.  - setkání ekonomické rady v 17.00 hod. u sv. Anny v knihovně.

KVĚTEN

5. 5. - POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI v kostele sv. Anny v 20.00 hod.

6. 5. - setkání KATECHUMENŮ v 18.30 hod. na faře v Bludovicích.

8. 5. - po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu za farnost.

8. 5. - mše svatá v 9.00 hod. v domově HELIOS. (vždy druhou sobotu v měsíci)

13. 5. - slavnost NANEBEVSTOUPENÍ

15. 5. - velký úklid kolem kostela sv. Anny od 8.00 hod. se pro nepříznivé počasí RUŠÍ, zůstává úklid kostela.

16. 5. - POUŤ v 11.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Špluchově

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.