Tábor na faře v srpnu


 
 
 
 
 
 
 
 

Pouť u sv. Anny 28.7.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouť u sv. Markéty 14.7.


 
 
 
 
 
 

2. června 1. sv. přijímání


 
 
 
 
 
 

Den dětí 25.5. na faře


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlet do kláštera a na Filipku v květnu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti připravující se na 1.sv. př. s maminkami na faře v dubnu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úklid kostel 6. dubna


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manželské večery


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duchovní obnova 29.-31.3.2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.