Fotogalerie

2022

2019

2018

2017

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pokud máte fotky z akcí farnosti nebo z akcí, kterých se farnost účastnila, budeme rádi za zaslání těchto vašich fotografií.
Prosím nahrajte fotografii v co nejlepší kvalitě.

Pokud máte fotografií více, nebo v ještě lepší kvalitě, než je formulář schopen pojmout, prosím využíjte: 

https://www.uschovna.cz/poslat-zasilku a odešlete na farni email  rkf.havirov@doo.cz

 

Vložit vlastní fotografii

Pozn.

* Je nutné nahrát min. 1x fotografii

* Je nutné vyplnit políčko pro text, název akce a datum

* Vyplnit váš email, ten slouží pouze pro nejnutnější případné kontaktování odesílatele kvůli odeslaným fotografiím

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.