Farní časopis MARANNA

Rok 2022: Postní 1-2022   Květnonedělní 2-2022

Rok 2021: Postní 1-2021                                                   Svatodušní 2-2021                                    

Rok 2020: Postní 1-2020      Květnonedělní 2-2020      Svatodušní 3-2020      Prázdninové4-2020        Vánoční 5-2020

Rok 2019: Postní 1-2019      Květnonedělní_2-2019     Svatodušní 3-2019      Prázdninové 4-2019      Dušičkové 5-2019      Vánoční 6-2019

Rok 2018: Postni 1-2018      Květnonedělní 2-2018      Svatodušní_3-2018     Prázdninové 4-2018      Dušičkové 5-2018

Rok 2017: Postní 1-2017      Květnonedělní 2-2017      Svatodušní 3-2017      Prázdninové 4 - 2017     Dušičkové 5-2017    Vánoční 6-2017

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.