Bohoslužby od 1.Září 2022

Přehled bohoslužeb

 

Město

Město

Bludovice

Špluchov

Prostřední Suchá

 

kostel
sv.Anna

kaple P.Marie

kostel
sv.Markéta

kaple sv. Jana Nepomuckého

kostel
sv.Jana Křtitele

Po

17,30

-

-

-

 -

Út

7,00

-

-

-

-

St

7,00

17,30

-

-

-

-

Čt

7,00

17,30 *)

-

-

-

 -

17,30

-

-

-

7,30

So

7,00

16,30

-

-

-

Ne

7,30

10,00

 

18,30 **)

-

8,45

10,30

8,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RORÁTY:  Úterý 6.30 hod.     Čtvrtek 6.30 hod.     Sobota 7.00 hod.   (u sv. Anny)

 

 

 

 *) Adorace 7:30 - 17:30 hod.

**) Adorace 17:00 - 17:25 hod.

______________________________________________________________________________________________________________________

Modlitby/Adorace/Chvály

 

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

Farnost Havířov (Hl. úvod)

Ve farnosti jsou pravidelně slouženy bohoslužby. Pravidelně se zpovídá, konají se duchovní obnovy, adorace, setkání společenství, výuka náboženství, farní kavárna, o prázdninách farní tábor, ministrantské schůzky, pravidelně se konají také farní výlety, při bohoslužbách zpívá schola. Každoročně se také koná tříkrálová sbírka. V provozu je také farní knihovna. Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů. Farnost vydává vlastní časopis MARANNA. Rovněž se konají pohřby a svatby.

21. června 2020 uděloval ve farnosti svátost biřmování biskup apoštolský administrátor diecéze Martin David který mši rovněž celebroval, tuto mši vysílala TV Noe.

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.