Aktuální informace

Milí farníci, od neděle 10.1. jsme v karanténě pro nemoc Covid 19 do 21.1. Z toho plyne:

Mše svaté nebudou sloužené, ale bude se podávát sv. přijímání. Všechny intence budu sloužit soukromě na faře.

Výuka náboženství pro 1. -3. třídu se ruší na dobu 14 dnů.

V případě zaopatřování nemocného volejte na farnost  Havířov-Šumbark.

Ve čtvrtek 21. 1. se obnoví bohoslužby.

V neděli 24.1. budou mše svaté: v 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 17.30 hod.

Poslání farnosti

Jsme lidé různého věku a životních příběhů, které spojuje víra v Boha a úcta k člověku.
Vytváříme společenství při bohoslužbách i aktivitách, které prohlubují naši víru a vzájemné vztahy.
Svůj život stavíme na křesťanských hodnotách a jsme otevřeni k potřebám ostatních.
Rádi přivítáme každého, kdo by se chtěl s naší farností seznámit blíže.

slider slider slider

Modlitba za farnost

Kdo jsme

Farnost sv. Markéty

Kostel Sv. Markéty v Bludovicích spolu s farou může působit trochu stranou, přesto je centrem pro duchovní víkendové akce.

Farnost sv. Anny

Kostel Sv. Anny Vás vítá při vjezdu do Havířova z Ostravy. Ano - v tomto městě přebývá Bůh.

Havířovská schola

Společeství víry, naděje a určitě i přátelství - tady  na návštěvě v současném působišti o. Karla na Malé Morávce.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.