Aktuální informace

 

Bratří a sestry, vzhledem k zpřísnění opatření, které začínají platit od čtvrtka 22. října, budou z toho vyplývat následující pokyny:

- na mši svaté může být max. počet 2 osob, proto se veřejně mše svaté ruší a budou slavené soukromě. Intence, které jsou zapsané budou každý den odsloužené.

- k individuální návštěvě můžete přicházet do kostela v uvedené časy (níže), kdy si můžete přijít pro sv. přijímání a  vykonat sv. zpověď. Do kostela můžete vstupovat hl. vchodem po jednotlivcích a s rouškou, jakmile se poslouží jednomu, může přijít druhý, členové rodiny můžou přijít společně. Vycházet  se bude z kostela bočním vchodem od zákristie.

- od neděle 25. 10. bude živý přenos mše svaté  od sv. Anny v 8.00 hod. Na farních webových stránkách bude odkaz, na kterém budete moci sledovat mši svatou. Po mši svaté od 8.45 - 10.30 hod. můžete přicházet pro sv. přijímání. U sv. Markéty můžete přicházet pro sv. přijímání od 9.45 - 10.30 hod. Mše svatá na Špluchově se ruší.

- čtvrteční adorace se neruší, ale tento čas můžete zvláště využít ke sv. smíření a zároveň bude možnost přijímout sv. přijímání v čase od 15.00 - 17.30 hod.

- spojme se každý večer ve 20.00 hod. v modlitbě sv. růžence, jak nás k tomu vybízí otec biskup Martin. Jedině modlitbou a postem můžeme odvracet jakékoliv zlo, které přichází. Snažme se dodržovat opatření. Obětujme vše pro spásu duší a zlepšení životních podmínek. Nepromarněme veškerý čas u televize nebo na internetu.

- připomínám, že každý večer se modlíme ve 21.00 hod. za farnost a tímto vyprošujeme městu milosti. Na závěr žehnáme, my kněží, městu Havířov. (Požehnání není nikdy dost).

- pohřby a svatby mohou být max. o 10 lidech

- kdo by potřeboval individuální návštěvu doma - volejte na číslo: 737 564 398.

 

                           SV. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU   

                                  + možnost sv. smíření

 

PONDĚLÍ             17.30 – 18.30 HOD.  

ÚTERÝ                   7.00 – 8.00 HOD.  

STŘEDA                 7.00 – 8.00 HOD. 

ČTVRTEK             15.00 – 17.30 HOD. 

PÁTEK                  17.30 – 18.30 HOD. 

SOBOTA                7.00 – 8.00 HOD.  

NEDĚLE

SV. ANNA              8.45 – 10.30 HOD.

SV. MARKÉTA       9.45 – 10.30 HOD.

 

Poslání farnosti

Jsme lidé různého věku a životních příběhů, které spojuje víra v Boha a úcta k člověku.
Vytváříme společenství při bohoslužbách i aktivitách, které prohlubují naši víru a vzájemné vztahy.
Svůj život stavíme na křesťanských hodnotách a jsme otevřeni k potřebám ostatních.
Rádi přivítáme každého, kdo by se chtěl s naší farností seznámit blíže.

slider slider slider

Modlitba za farnost

Kdo jsme

Farnost sv. Markéty

Kostel Sv. Markéty v Bludovicích spolu s farou může působit trochu stranou, přesto je centrem pro duchovní víkendové akce.

Farnost sv. Anny

Kostel Sv. Anny Vás vítá při vjezdu do Havířova z Ostravy. Ano - v tomto městě přebývá Bůh.

Havířovská schola

Společeství víry, naděje a určitě i přátelství - tady  na návštěvě v současném působišti o. Karla na Malé Morávce.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.