POSLÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SV. ANNY HAVÍŘOV-MĚSTO

Jsme lidé různého věku a životních příběhů, které spojuje víra v Boha a úcta k člověku.
Vytváříme společenství při bohoslužbách i aktivitách, které prohlubují naši víru a vzájemné vztahy.
Svůj život stavíme na křesťanských hodnotách a jsme otevřeni k potřebám ostatních.
Rádi přivítáme každého, kdo by se chtěl s naší farností seznámit blíže.

Modlitba za farnost - vždy v pondělí ve 20 hod

Tuto neděli - 19. února - je sbírka na splacení dluhu po opravách-díky