Aktuální informace

- Od středy 18.11. jsou obnovené veřejné bohoslužby. Od pondělí 23.11. je "PES" (protiepidemický sýstem) v barvě červené, při mši svaté může být max. 20 osob. Ve všední den se nemusíte zapisovat na mši svatou, ale na neděli ano. V neděli budou sloužené mše sv. jako obvykle v 8.00, 10.00 a v 17.30 hod. Na mši můžou být přednostně ti, kteří mají zapsaný úmysl a poté ti, kteří se napsali v zákristii. Ostatní si mohou přicházet pro sv. přijímání od 9.00 - 10.00 hod. a večer od 18.15 - 19.00 hod. U Markéty je mše svatá v 9.00 hod. a od 9.45 - 10.30 se bude podávát sv. přijímání. Na Špluchově je mše v 11.00 hod.

- ON-LINE PŘENOS: nedělní bohoslužby můžeme sledovat na internetu. Mše svatá začíná u sv. Anny v 8.00 hod. Odkaz najdete na farních webových stránkách.

- Od středy probíhá výuka náboženství pro 1. - 3. třídu od 16.00 hod. u sv. Anny. Ostatní třídy 4. - 7. nastoupí od středy 2. 12.

- Příští neděli začíná ADVENT. Při mši svaté se budou žehnat adventní věnce, pro ty, kteří nebudou na mši svaté se požehnají v 9.30 hod. (zveme rodiče s dětmi). RORÁTY budou v út, st  (v 6.30 h.) a v so v 7.00 hod. RORÁTY JSOU MARIÁNSKÉ RANNÍ MŠE SVATÉ. Zvláště zveme mladé a děti s rodiči.

- biskupové Čech a Moravy vybízejí k přísnému půstu, po první tři středy v prosinci (2.12.,9.12., a 16.12.) za ukončení pandemie. Mysleme na to a společně se přidejme. Půst máme spojit s modlitbou a almužnou.

- v sobotu 5. 12.  od 8.00 hod. bude velký úklid vnitřních i vnějších prostor kostela, prosím, udělejte si čas. Děkuji o. Petr

 

SV. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU V NEDĚLI:

SV. ANNA               8.00 hod. - ŽIVÝ PŘENOS                9.00 – 10.00 hod.

                              10.00 hod.

                              17.30 hod.                                            18. 15 - 19.00 hod.

SV. MARKÉTA       9.00 hod.                                              9.45 - 10.30 hod.

ŠPLUCHOV           11.00 hod.

 

Poslání farnosti

Jsme lidé různého věku a životních příběhů, které spojuje víra v Boha a úcta k člověku.
Vytváříme společenství při bohoslužbách i aktivitách, které prohlubují naši víru a vzájemné vztahy.
Svůj život stavíme na křesťanských hodnotách a jsme otevřeni k potřebám ostatních.
Rádi přivítáme každého, kdo by se chtěl s naší farností seznámit blíže.

slider slider slider

Modlitba za farnost

Kdo jsme

Farnost sv. Markéty

Kostel Sv. Markéty v Bludovicích spolu s farou může působit trochu stranou, přesto je centrem pro duchovní víkendové akce.

Farnost sv. Anny

Kostel Sv. Anny Vás vítá při vjezdu do Havířova z Ostravy. Ano - v tomto městě přebývá Bůh.

Havířovská schola

Společeství víry, naděje a určitě i přátelství - tady  na návštěvě v současném působišti o. Karla na Malé Morávce.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.